Περιεχόμενα:

Πρόσβαση/Σύνδεση στο Admin App

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στo Admin App, χρησιμοποιήστε τον browser σας για να πλοηγηθείτε στη διεύθυνση: 

https://e-invoicing-admin.pegcloud.io

Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα (Ελληνικά/Αγγλικά) με χρήση του σχετικού μενού πάνω δεξιά:

 • EL - Ελληνικά
 • EN - Αγγλικά

Για να συνδεθείτε στο Admin App, καταχωρείτε τα στοιχεία σύνδεσης που σας έχουν κοινοποιηθεί από την ΤΕΣΑΕ. Συγκεκριμένα, συμπληρώνετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό σας στα ομώνυμα πεδία και κάνετε κλικ στο button [Σύνδεση].

Βασικές δυνατότητες και λειτουργίες

Στην κεντρική οθόνη του Admin App, ο διαχειριστής μπορεί:

 • Να προσθέσει έναν νέο χρήστη της υπηρεσίας e-invoicing.pegcloud.io
 • Να αναζητήσει και να διαχειριστεί υφιστάμενους χρήστες(αλλαγή στοιχείων, δημιουργία νέου συνθηματικού κ.α.)
 • Να διαχειριστεί τη λίστα των παραστατικών από όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες της υπηρεσίας που δεν έχουν λάβει συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης λόγω προβλήματος του myDATA service και αν χρειαστεί, να τα αποστείλει χειροκίνητα.

Χρήστες

Με το αρχικό login, εμφανίζεται η βασική οθόνη με τη λίστα των υφιστάμενων χρηστών της υπηρεσίας e-invoicing.pegcloud.io. Κάνοντας κλικ στο μενού [Χρήστες], μπορείτε να επιστρέψετε ανά πάσα στιγμή σε αυτήν.

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση χρηστών με βάση το ΑΦΜ και την Επωνυμία, καταχωρώντας το επιθυμητό λήμμα αναζήτησης στο ομώνυμο πλαίσιο κειμένου αριστερά. Η αναζήτηση εκτελείται με enter ή με κλικ στο εικονίδιο με το μεγεθυντικό φακό.

 • Αν θέλετε να διαγράψετε το λήμμα αναζήτησης, κάνετε κλικ στο κόκκινο Χ δεξιά από το μεγεθυντικό φακό
 • Με κλικ στο button [Περισσότερα], εμφανίζονται επιπλέον αποτελέσματα στη λίστα χρηστών

Προσθήκη Χρήστη

Για να καταχωρήσετε έναν νέο χρήστη της υπηρεσίας e-invoicing.pegcloud.io, κάνετε κλικ στο button [Προσθήκη Νέου Χρήστη] πάνω δεξιά.

Η νέα οθόνη που εμφανίζεται αποτελείται από 3 υποενότητες:

 • Στοιχεία Χρήστη
 • Στοιχεία Σύνδεσης
 • Πακέτα e-invoicing
 • Στοιχεία Βάσης Δεδομένων

Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η καταχώρηση ενός χρήστη, θα πρέπει:

 1. Να καταχωρήσετε τις απαραίτητες πληροφορίες (Στοιχεία Χρήστη, Στοιχεία Σύνδεσης) και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές
 2. Να δημιουργήσετε τη σχετική βάση δεδομένων (Στοιχεία Βάσης Δεδομένων)

1a. Στοιχεία Χρήστη

Σε αυτή την υποενότητα, συμπληρώνετε τα παρακάτω στοιχεία:

 • Επωνυμία(υποχρεωτικό)
 • ΑΦΜ(υποχρεωτικό)
 • Επώνυμο(υποχρεωτικό)
 • Όνομα(υποχρεωτικό)
 • Κινητό Τηλέφωνο(υποχρεωτικό)
  Είναι το κινητό τηλέφωνο στο οποίο ο νέος χρήστης θα παραλάβει το συνθηματικό για την πρόσβαση στην υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io μέσω SMS
 • E-mail(υποχρεωτικό)
  Είναι το email στο οποίο ο νέος χρήστης θα παραλάβει το όνομα χρήστη για την πρόσβαση στην υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io
 • Ρόλος
  Επιλέγετε μεταξύ 2 τιμών:
  • Πελάτης(προεπιλεγμένο)
   Είναι ο τελικός χρήστης της υπηρεσίας e-invoicing.pegcloud.io. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να συμπληρώσετε το σχετικό serial number που έχει αγοραστεί για τον συγκεκριμένο πελάτη στο ομώνυμο πεδίο.

  • Χρήστης ΑΑΔΕ
   Είναι ο χρήστης που θα εκτελέσει έλεγχο εκ μέρους της ΑΑΔΕ, ο οποίος θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε δεδομένα άλλων τελικών χρηστών(με ρόλο [Πελάτη]). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα ονόματα χρήστη στων οποίων τα δεδομένα θα έχει πρόσβαση στο πεδίο [Βλέπει δεδομένα των]. Οι τιμές θα πρέπει να διαχωρίζονται με κόμμα.
 • Serial Number(υποχρεωτικό)
  Είναι το serial number της Σύμβασης  Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που έχει επιλεχθεί για τον συγκεκριμένο χρήστη

Σημείωση: τα στοιχεία στα πεδία:

 • IP Αποδοχής Σύμβασης/Χρήσης
 • Ημερομηνία Αποδοχής Σύμβασης
 • Ημερομηνία Αποδοχής Χρήσης

συμπληρώνονται αυτόματα όταν ο χρήστης συνδεθεί για πρώτη φορά στο user interface.

1b. Στοιχεία Σύνδεσης

Στην υποενότητα αυτή, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε το επιθυμητό όνομα χρήστη για την πρόσβαση στην υπηρεσία e-invoicing.pegloud.io. Καταχωρώντας τη σχετική τιμή, κάνετε κλικ στο button [Έλεγχος] ώστε να σας εμφανίσει αν το συγκεκριμένο όνομα χρήστη:

 • είναι διαθέσιμο
 • αν πληρεί τους κανόνες που απαιτούνται:
  1. Επιτρεπόμενοι χαρακτήρες A-Z a-z 0-9 - _
  2. Πρέπει να ξεκινάει με χαρακτήρα
  3. Μέγιστο μήκος 50 χαρακτήρες

Επιπλέον, για να δημιουργήσετε ένα τυχαίο συνθηματικό για την πρόσβαση στην υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io, κάνετε κλικ στο button [Παραγωγή].

Μπορείτε να δείτε το συνθηματικό που μόλις δημιουργήσατε, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο αριστερά από το button [Παραγωγή]. Επιπλέον, αν τσεκάρετε την επιλογή [Αλλαγή συνθηματικού χρήστη μετά από Login](προεπιλεγμένο), ο χρήστης θα πρέπει να αλλάξει το συνθηματικό του μετά την πρώτη επιτυχή σύνδεση με αυτό.

Τέλος, στο πεδίο [Γλώσσα] μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθεί στην αποστολή των στοιχείων σύνδεσης όπως θα δείτε παρακάτω (Ελληνικά/Αγγλικά).

1c. Αποθήκευση Στοιχείων

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την καταχώρηση στοιχείων, κάνετε κλικ στο button [Αποθήκευση και Αποστολή SMS] κάτω δεξιά.

Αυτόματα, ο χρήστης λαμβάνει στο κινητό τηλέφωνο που καταχωρήθηκε στα [Στοιχεία Χρήστη] ένα SMS με το συνθηματικό για την πρόσβαση στην υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io . Για να αποστείλετε και το όνομα χρήστη, κάνετε κλικ στο button [Αποστολή E-mail(GR)] κάτω δεξιά.

Ο χρήστης θα λάβει ένα email με το όνομα χρήστη στο email που καταχωρήθηκε στα [Στοιχεία Χρήστη] καθώς και με επιπλέον στοιχεία, όπως το s/n που καταχωρήθηκε κ.α..

Σημείωση: ανάλογα με τη [Γλώσσα] που επιλέξατε παραπάνω, ο παραλήπτης θα λάβει το SMS και το e-mail με κείμενο στην ανάλογη γλώσσα.

2. Στοιχεία Βάσης Δεδομένων

Σημείωση: το συγκεκριμένο βήμα δεν απαιτείται αν ο ρόλος του χρήστη που δημιουργήθηκε είναι [Χρήστης ΑΑΔΕ].

Μετά την επιτυχή αποθήκευση των στοιχείων του χρήστη, θα πρέπει να δημιουργηθεί και η αντίστοιχη βάση δεδομένων.
Κάνετε κλικ στο button [Δημιουργία].

Οι απαραίτητες εσωτερικές ενέργειες για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων του χρήστη εκτελούνται αυτόματα.

Δεν απαιτείται να πατήσετε [Αποθήκευση].

Διαχείριση Χρηστών

Μπορείτε να διαχειριστείτε έναν υφιστάμενο χρήστη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο δεξιά από την επιθυμητή εγγραφή.

Εμφανίζεται η ίδια οθόνη όπως και στην [Προσθήκη Χρήστη]. Εδώ πλέον, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Να τροποποιήσετε τα στοιχεία χρήστη (π.χ. Επωνυμία, Κινητό Τηλέφωνο, E-mail κ.α.)
 • Να στείλετε ξανά το όνομα χρήστη με αποστολή email όπως και στη δημιουργία του χρήστη
 • Να κάνετε αλλαγή συνθηματικού, με κλικ στο button [Παραγωγή Νέου]

Όπως και κατά την αρχική δημιουργία, και στην αλλαγή μπορείτε να δείτε το συνθηματικό που μόλις δημιουργήσατε. Για να σταλεί το νέο συνθηματικό στον χρήστη και στο κινητό τηλέφωνο που είναι καταχωρημένο στα [Στοιχεία Χρήστη], θα πρέπει να κάνετε κλικ στο button κάτω δεξιά [Αποθήκευση και Αποστολή SMS] (ενεργοποιείται αυτόματα προς επιλογή μόλις δημιουργήσετε νέο συνθηματικό).
Υπενθυμίζεται ότι αν τσεκάρετε την επιλογή [Αλλαγή συνθηματικού χρήστη μετά από Login], ο χρήστης θα πρέπει να αλλάξει το συνθηματικό του μετά την πρώτη επιτυχή σύνδεση με αυτό.

 • Να δείτε πληροφορίες για τα Πακέτα e-invoicing του χρήστη(πχ ημερομηνία λήξης, κλήσεις που έχουν εκτελεστεί κ.α.)

 • (Μόνο μετά από συνεννόηση με την Παραγωγή)Να εκτελέσετε επαναδημιουργία της βάσης δεδομένων του χρήστη με κλικ στο ομώνυμο button.

Επαναποστολή Παραστατικών

Στη λίστα αυτή, μπορείτε να δείτε τα e-παραστατικά που δεν έχουν λάβει συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης επιτυχώς, λόγω σφάλματος επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ (για παράδειγμα, υπάρχει προσωρινό πρόβλημα με το myDATA service).

Η λίστα εμφανίζει εγγραφές από όλους τους χρήστες της υπηρεσίας e-invoicing.pegcloud.io, τα οποία ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία.

Μπορείτε να δείτε συγκεκριμένες πληροφορίες των παραστατικών, όπως:

 • Συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης
 • Όνομα χρήστη που χρησιμοποίησε την υπηρεσία e-invoicing.pegcloud.io για την καταχώρηση
 • Ημερομηνία/Ώρα επαναποστολής(αναφέρει την πιο πρόσφατη)
 • Πλήθος επαναποστολών

Μεμονωμένη Επαναποστολή

Για κάθε e-παραστατικό που δεν έχει αποσταλεί επιτυχώς, μπορείτε να επιχειρήσετε την επαναποστολή του με κλικ στο button δεξιά από κάθε εγγραφή.

Αν επανασταλεί επιτυχώς(αν το πρόβλημα του myDATA service αποκατασταθεί), η εγγραφή διαγράφεται από τη λίστα.

Σε αντίθετη περίπτωση, εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα.

Μαζική Επαναποστολή

Η μαζική επαναποστολή όλων των e-παραστατικών που εκκρεμούν εκτελείται αυτόματα ανά προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Κανονικά δεν απαιτείται κάποια χειροκίνητη ενέργεια από τον χρήστη.

Σε περίπτωση που χρειαστεί, μπορείτε να εκτελέσετε χειροκίνητα επαναποστολή κάνοντας κλικ στο button [Επαναποστολή Όλων].

Αν κάποιο από τα παραστατικά αποτύχει εκ νέου να σταλεί στην ΑΑΔΕ, η διαδικασία επαναποστολής τερματίζεται και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Σημείωση: εφόσον η επαναποστολή αποτύχει έστω για ένα παραστατικό, δεν επιχειρείται επαναποστολή των υπολοίπων.

Καταγραφή Error Log Χρήστη

(Μόνο μετά από συνεννόηση με την Παραγωγή) Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την καταγραφή κλήσεων του Service στο Log, σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει κάποιος εσωτερικός έλεγχος.

Αποσύνδεση από το Admin App

Για να αποσυνδεθείτε από το Admin App, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο [Αποσύνδεση] πάνω δεξιά.

Ημερομηνία  30/12/2022