Στην ΤΕΣΑΕ λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων των πελατών και των χρηστών μας.
Η ΤΕΣΑΕ διαθέτει καταγεγραμμένη και τεκμηριωμένη πολιτική ασφαλείας ως προς την τήρηση ψηφιακών δεδομένων η οποία πιστοποιείται με ISO 27001:2013.

Όλες οι υπηρεσίες της ΤΕΣΑΕ που αφορούν στην Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων φιλοξενούνται στην DigitalOcean, ένα από τους παγκόσμιους ηγέτες υπηρεσιών Cloud προσφέροντας την μέγιστη ασφάλεια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ΤΕΣΑΕ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σχετικό ιστότοπο https://www.digitalocean.com/

Με τις τεχνολογίες Platform Apps (Platform-as-a-Service) και Managed Databases, η DigitalOcean προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον φιλοξενίας των Υπηρεσιών Παροχής Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων της ΤΕΣΑΕ. Με τις λύσεις αυτές, στην αιχμή της τεχνολογίας, η DigitalOcean μπορεί να προσφέρει υψηλή διαθεσιμότητα στις υπηρεσίες της, μηχανισμούς αυτόματης ανάκαμψης, μηχανισμούς τήρησης αντιγράφων ασφαλείας και τελικά μέγιστη προστασία και ασφάλεια των δεδομένων, συμμορφούμενη ταυτόχρονα με τα πλέον αυστηρά, διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

H DigitalOcean συμμορφώνεται με τον κανονισμό GDPR και όλες οι υπηρεσίες της είναι σύμφωνες με τις προβλέψεις του. Η έδρα της DigitalOcean βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά διαθέτει Data Centers στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η DigitalOcean διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που φιλοξενούνται σε Data Centers της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν στην Ευρωπαϊκή ένωση όπου διέπονται από τον κανονισμό GDPR. Όλες οι υπηρεσίες της ΤΕΣΑΕ που αφορούν τις Υπηρεσίες Παροχής Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων φιλοξενούνται σε Ευρωπαϊκά Data Centers της DigitalOcean. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σχετικό ιστότοπο https://www.digitalocean.com/

Ημερομηνία  29/12/2022