13/07/2020    42 χρήσιμες ερωτήσεις που απαντάει η ΑΑΔΕ, σχετικά με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία myDATA!

42 χρήσιμες ερωτήσεις που απαντάει η ΑΑΔΕ, σχετικά με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία myDATA!

Η εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων είναι πολύ κοντά. Με αφορμή την εκκίνησή τους, η ΑΑΔΕ απαντάει σε 42 χρήσιμες ερωτήσεις που θα βοηθήσουν τον επιχειρηματία να κατανοήσει τη διαδικασία και να προετοιμαστεί έγκαιρα.

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και έχοντας καθημερινή επικοινωνία με τους πελάτες μας, το παρακάτω pdf θα δώσει απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματά σας, μερικά εκ των οποίων είναι:

  • Τι διαβιβάζεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία;

  • Τι είναι «Σύνοψη Παραστατικού»;

  • Τι είναι ο «Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.)»;

  • Τι είναι ο «Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης»;

  • Τι είναι το «Πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό / λογιστικό, ERP)»;

  • Ποιες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

  • Με ποιους τρόπους διαβιβάζονται οι Συνόψεις των παραστατικών Χονδρικής;

  • Με ποια κανάλια διαβίβασης αποστέλλονται οι Συνόψεις των παραστατικών Λιανικής;

Δείτε εδώ όλες τις ερωτήσεις/απαντήσεις, όπως δημοσιεύτηκαν από την ΑΑΔΕ.

Έχετε ακόμη απορίες; Επικοινωνήστε με το Τμήμα Marketing & Πωλήσεων της TESAE