06/05/2020    MyDATA: Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία στα Καταστήματα Λιανικής

MyDATA: Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία στα Καταστήματα Λιανικής

  

Το  myDATA, η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων, γίνεται εφαλτήριο για ριζικές αλλαγές στη διαχείριση λογιστικών βιβλίων και για τα Καταστήματα Λιανικής.

Μέσα στο 2020, η νομοθεσία ορίζει την τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων μέσω του συστήματος myDATA – Digital Accounting & Tax Application – της Ανώτατης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), υποχρεωτική για όλες τις Επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένες να τηρούν λογιστικά βιβλία.

Η ηλεκτρονική ενημέρωση & διαχείριση των βιβλίων εσόδων εξόδων θα γίνεται εύκολα και γρήγορα, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, εξασφαλίζοντας την απλούστευση των ενεργειών για καταστήματα και επαγγελματίες. 

Η διασύνδεση των προγραμμάτων και των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών με το myDATA και το TaxisNet φέρνουν μια νέα εποχή στους επιχειρηματίες της χώρας μας που θα παραδίδουν πλέον τα απαραίτητα παραστατικά στους λογιστές τους και θα τα αρχειοθετούν, με “ένα κλικ”.

 

Ας γνωρίσουμε την πλατφόρμα myDATA & τα Ηλεκτρονικά Βιβλία

Στην πλατφόρμα myDATA, πλέον, θα καταγράφονται οι κινήσεις εσόδων και εξόδων κάθε επιχείρησης, το καθημερινό Ζ το Καταστημάτων Λιανικού Εμπορίου, τα τιμολόγια προμηθευτών, οι μισθοδοσίες, κ.ό.κ., αποδίδοντας ευκολότερα και πιο άμεσα λογιστικά και φορολογικά αποτελέσματα.

Όπως αναφέραμε πιο πάνω, myDATA και TaxisNet συνδέονται παρέχοντας ανά πάσα στιγμή την δυνατότητα της ορθής απεικόνισης των συναλλαγών της επιχείρησης καθώς και τη διασταύρωσή τους.

Παράλληλα, θα είναι ευδιάκριτα τα τιμολόγια που έχουν εκδόσει οι προμηθευτές της εκάστοτε επιχείρησης, εφόσον θα τα έχουν καταχωρήσει οι ίδιοι στα έσοδά τους.

Έτσι, οι φορολογικοί έλεγχοι γίνονται απομακρυσμένα και γρήγορα, πετυχαίνοντας ταχύτερα την τακτική επιστροφή φόρου.

Από το σύστημα myDATA θα προκύπτουν δύο ειδών λογιστικά βιβλία:

 • Τα Βιβλία Αναλυτικών Εγγράφων ή αλλιώς Αναλυτικά Βιβλία, στα οποία θα φαίνεται το ετήσιο λογιστικό αποτέλεσμα της επιχείρησης
 • Τα Βιβλία Συνοπτικών Εγγράφων ή αλλιώς Συνοπτικά Βιβλία, με τα μηνιαία και ετήσια λογιστικά αποτελέσματα.

Συνοψίζοντας, μέσα από τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:

 • Θα κατηγοριοποιούνται και καταχωρούνται παραστατικά εσόδων και εξόδων με αυτοματοποιημένες και τυποποιημένες διαδικασίες
 • Θα διατηρούνται σε ψηφιακό πλέον αρχείο τα παραστατικά που μπορεί να χρειαστεί να ανασύρει για έλεγχο ο φορολογικός μηχανισμός – άρα, θα επιταχύνονται και οι διαδικασίες επιστροφής φόρου
 • Θα πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο διασταυρώσεις των εξόδων της επιχείρησης από τους προμηθευτές της

 

Online Ταμειακές Μηχανές για τα Καταστήματα Λιανικής!

Τα Καταστήματα Λιανικού Εμπορίου, επηρεάζονται άρδην από την εκκίνηση αυτής της νομοθεσίας, αφού είναι υποχρεωμένα να προβούν στην αναβάθμιση της ταμειακής τους μηχανής.

Συγκεκριμένα, από 31 Μαϊου αποσύρονται όλες οι ταμειακές μηχανές που δεν παρέχουν online διασύνδεση με το TaxisNet – τα μοντέλα των ταμειακών αυτών μηχανών μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Για να επιτευχθεί αυτό, μέχρι 6/6/2020, σύμφωνα με την απόφαση Α.1024/31.01.2020, θα πρέπει να έχουν αναβαθμιστεί όλοι οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί (Φ.Η.Μ.).

Ως αποτέλεσμα της διασύνδεσης TaxisNet – Online Ταμειακές Μηχανές θα αποτελεί η έκδοση ηλεκτρονικών αποδείξεων που θα καταχωρούνται κατευθείαν στα ηλεκτρονικά βιβλία της επιχείρησης.

Ταυτόχρονα, στις αποδείξεις αυτές θα περιλαμβάνεται ειδικός QR Code κωδικός που θα αποδεικνύει αν είναι έγκυρες ή όχι.

Παράλληλα, χρησιμοποιώντας τον ίδιο QR Code, θα είναι δυνατό να παρουσιαστεί η απόδειξη αυτή επίσημα, μέσα από την συσκευή κινητού ή tablet άλλα και να διαπιστωθεί από τον καταναλωτή η γνησιότητά της, αφού θα δύναται να επαληθευτεί με αυτή που είναι καταχωρημένη στα ηλεκτρονικά βιβλία της επιχείρησης.

Είναι σημαντικό το γεγονός πως στην προσπάθεια να παταχθεί η φοροδιαφυγή, έχει αναπτυχθεί και ένας ακόμα μηχανισμός για τις online ταμειακές μηχανές.

Αναλυτικότερα, όταν φαίνεται διακοπή ροής έκδοσης αποδείξεων σε ώρες αιχμής ή ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα τα έσοδα είναι λιγότερα από τα έξοδα που καταγράφονται στο TaxisNet, τότε θα δίνεται εντολή για έλεγχο.

Αντίστοιχα τα τιμολόγια που θα εκδίδονται, θα καταγράφονται σε άλλον server του TaxisNet.

Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις θα φέρουν την αυτοματοποίηση στην συμπλήρωση των εκάστοτε δηλώσεων που υποχρεούται να υποβάλει η επιχείρηση κατά καιρούς.

 

Καταστήματα Λιανικής & Ηλεκτρονικά Βιβλία – myDATA 

Τα Καταστήματα Λιανικής υποχρεούνται να εντάξουν τον διαδικτυακό κόσμο στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Ακόμα και οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη μηχανογραφημένα λογιστήρια, θα έχουν εξασφαλίσει την μείωση των δαπανών τους σε εργατοώρες, αναλώσιμα και γραφικές ύλες, κοστοβόρα λάθη, κ.ά.

Τα καταστήματα μπορούν, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εφαρμογή Μηχανογράφησης που συνδέεται και με το myDATA (όπως το Pegasus μElite της TESAE), πελάτες προμηθευτές αποθήκες να αποστέλλουν αυτόματα τα παραστατικά.

Συνδέεται και με το σύστημα του λογιστή σας για την αποστολή παραστατικών με το πάτημα «ενός κουμπιού»

 

Η ζυγαριά γέρνει προς τα οφέλη της νέας νομοθεσίας!

Το γιατί είναι πολύ απλό:

 • Τα παραστατικά και τα στοιχεία που πρέπει να παραδοθούν στον λογιστή σε βάθος μήνα, 2μήνου ή/και 3μήνου, θα γίνονται αυτόματα και ηλεκτρονικά
 • Τα ημερήσια Ζ, αντίγραφα POS, αντίγραφα αποδείξεων θα περνούν ψηφιακά και αυτόματα στα ηλεκτρονικά βιβλία
 • Το κόστος των αναλώσιμων ή των εργατοωρών των λογιστών για την διαχείρισής τους μειώνεται σημαντικά
 • Όπως επίσης και τα εκ παραδρομής λάθη που επίσης κοστίζουν
 • Η αναζήτηση παλαιότερων παραστατικών και αποδείξεων θα γίνεται πανεύκολα
 • Η απώλεια ή καταστροφή παραστατικών δεν θα σας απασχολεί πλέον ούτε και ο χώρος που θα αποθηκευτούν
 • Θα υπάρχει καλύτερος έλεγχος από πλευράς του επιχειρηματία για το ποια είναι η οικονομική απεικόνιση της επιχείρησής του

Η υποχρέωσή σας να ακολουθήσετε τον νόμο, μήπως είναι τελικά και η ευκαιρίας σας να κάνετε το επόμενο βήμα στην διαχείριση των οικονομικών και λογιστικών σας στοιχείων με μία επώνυμη εφαρμογή Μηχανογράφησης;

Όλοι οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της TESAE Group, με ένα πανελλαδικό δίκτυο 350 μεταπωλητών είναι στη διάθεσή σας για κάθε απορία και για μία δωρεάν παρουσίαση στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση! 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ