08/04/2020    MyDATA: Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία στους Ελεύθερους Επαγγελματίες

MyDATA: Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία στους Ελεύθερους Επαγγελματίες

 

MyDATA είναι η νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ στην οποία θα συνδέονται πια υποχρεωτικά Επιχειρήσεις και Ελεύθεροι Επαγγελματίες προκειμένου να διατηρούν ηλεκτρονικά τα βιβλία τους.

Συγκεκριμένα, μέσα στο έτος 2020, ο νόμος υποχρεώνει όλες τις Επιχειρήσεις και τους Ελεύθερους Επαγγελματίες που οφείλουν να τηρούν λογιστικά βιβλία, να χρησιμοποιούν πλέον το σύστημα myDATA – Digital Accounting & Tax Application που ανέπτυξε η Ανώτατη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

 

Στόχος είναι, ενημερώνοντας την πλατφόρμα, να ακολουθούνται λιγότερο χρονοβόρες και περισσότερο αυτοματοποιημένες διαδικασίες που θα αφορούν τα φορολογικά των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών.

Η αυτόματη συμπλήρωση και υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων θα εξασφαλίσουν τη μείωση χρόνου, αλλά και κόστους της διαδικασίας μια και θα γίνονται ηλεκτρονικά και – θα μπορούσαμε να πούμε – με το πάτημα «ενός κουμπιού».

 

Λίγα λόγια για την πλατφόρμα myDATA & τα Ηλεκτρονικά Βιβλία

Το myDATA, όπως αναφέραμε, θα αποτελεί την πλατφόρμα μέσα στην οποία θα συμπληρώνονται όλες οι κινήσεις εσόδων και εξόδων μιας επιχείρησης, ενώ παράλληλα θα αποδίδεται άμεσα το λογιστικό και το φορολογικό αποτέλεσμα που προκύπτει μέσα από αυτή αυτήν.

Το σύστημα θα συνδέεται με το TaxisNet επιτρέποντας την άμεση και εύκολη διασταύρωση των εγγραφών, την ορθή απεικόνιση των συναλλαγών και τον γρήγορο φορολογικό έλεγχο.

Αυτό εξασφαλίζει την ταχύτερη επιστροφή φόρων.

Πιο αναλυτικά, η πλατφόρμα myDATA θα περιλαμβάνει δύο Βιβλία:

 • Το Αναλυτικό Βιβλίο (Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών), από το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο φορολογικό και λογιστικό αποτέλεσμα βάσει των λογιστικών εγγραφών
 • Το Συνοπτικό Βιβλίο (Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης) όπου θα φαίνονται τα μηνιαία και ετήσια αποτελέσματα της επιχείρησης

Συνεπώς, στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ

 • θα καταχωρείται η Σύνοψη των παραστατικών εσόδων – εξόδων
 • θα χαρακτηρίζονται οι καταχωρήσεις σε αγορές/πωλήσεις, αγαθά, υπηρεσίες, πάγια, κ.λ.π.
 • θα πραγματοποιούνται οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης, όπως οι μισθοδοσίας, εσόδων/εξόδων, αποσβέσεων κ.ό.κ.

 myDATA-ελεύθεροι-επαγγελματίες

Τι σημαίνει αυτό για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες;

Κάθε Ελεύθερος Επαγγελματίας θα είναι πλέον υποχρεωμένος να καταχωρεί στα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ την σύνοψη των παραστατικών που εκδίδει.

Αν το παραστατικό αφορά σε τιμολόγιο, δηλαδή εκδίδεται έχοντας ως λήπτη άλλη επιχείρηση, τότε ενημερώνονται αυτόματα τόσο τα έσοδα του επαγγελματία που εκδίδει το παραστατικό, όσο και τα έξοδα της επιχείρησης που το έλαβε.

Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες θα συνεχίσουν να υποβάλλουν τις δηλώσεις, όπως έκαναν μέχρι πρότινος οι οποίες μάλιστα θα πρέπει να έρχονται σε συμφωνία με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών τους βιβλίων, ενώ αν δεν συμφωνούν, θα ενημερώνονται άμεσα με αυτοματοποιημένη ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ.

Όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα!

Η έκδοση των παραστατικών και διαβίβασής τους στο myDATA μπορεί να πραγματοποιείται:

 • Απευθείας στο aade.gr/myDATA (για επιχειρήσεις που εκδίδουν μικρό αριθμό παραστατικών και δεν χρησιμοποιούν κάποιο σύστημα τιμολόγησης)
 • Μέσω της εμπορικής εφαρμογής, της εκάστοτε επιχείρησης που συνδέεται με το σύστημα myDATA (όπως το μElite της Pegasus Software).

Συνδέστε την και με το σύστημα του λογιστή σας για να τα αποστέλλετε ηλεκτρονικά, κατευθείαν.

 • Μέσω προγράμματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης που συνδέεται με την πλατφόρμα myDATA, ώστε τα ηλεκτρονικά παραστατικά που εκδίδονται να περνούν αυτόματα σε αυτήν.

Η σχέση των Ελεύθερων Επαγγελματιών με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία – myDATA 

 

Η υποχρέωση των Ελεύθερων Επαγγελματιών να μετακυλήσουν στην ηλεκτρονική τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων αναμένεται να επιφέρει πολλές ευκολίες και οφέλη.

Τα ηλεκτρονικά βιβλία και το σύστημα myDATA θα γλιτώσουν τον επαγγελματία από διαδικασίες που του αποσπούσαν πολύ χρόνο και φαιά ουσία.

Τα χειρόγραφα βιβλία θα γίνουν παρελθόν παίρνοντας μαζί τους:

 • Τον πολύτιμο χρόνο συμπλήρωσής τους
 • Το κόστος των αναλώσιμων ή των εργατοωρών των λογιστών για την διαχείρισής τους
 • Τα εκ παραδρομής λάθη που επίσης κοστίζουν
 • Τις διπλοκαταχωρήσεις και χειρόγραφες συμπληρώσεις στοιχείων
 • Το άγχος απουσίας παραστατικών ή/και ασυμφωνίας των φορολογικών και λογιστικών αποτελεσμάτων σε περίπτωση ελέγχου
 • Την έλλειψη ελέγχου των οικονομικών στοιχείων και του τζίρου της επιχείρησης κάθε στιγμή
 • Την παράλειψη κάποιας διαδικασίας
 • Την έξαρση της φοροδιαφυγής 

Τέλος, τη νομοθεσία για τα ηλεκτρονικά βιβλία αναμένεται να ακολουθήσει και η νομοθεσία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.  

Σιγά σιγά και οι χειρόγραφες τιμολογήσεις, τα μπλοκάκια αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και κάθε έντυπο έγγραφο που μπορεί να χαθεί, να αλλοιωθεί, κ.ά. θα δώσουν την θέση τους στην ηλεκτρονική τους μορφή, που θα είναι εύκολη, γρήγορη και πιο ελεγχόμενη στην δημιουργία, αποστολή και αναζήτησή τους.

Μήπως οι αλλαγές αυτές, αποτελούν μια καλή αφορμή να αλλάξετε και εκσυγχρονίσετε το μέσο τιμολόγησής σας, κάνοντάς τον πιο επαγγελματικό και εύχρηστο, με ένα επώνυμο λογισμικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης;

Όλοι οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της TESAE Group, με ένα πανελλαδικό δίκτυο 350 μεταπωλητών είναι στη διάθεσή σας για κάθε απορία και για μία δωρεάν παρουσίαση στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση!

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ