05/12/2009     Ανακοίνωση του Pegasus Champion ERP (Startup/ Basic/ Experience)

Το Pegasus Champion ERP Basic είναι η η συνέχεια του Pegasus Champ ERP V3.11 και προσφέρει πολλές νέες αναβαθμισμένες δυνατότητες στον χρήστη. 

Δοκιμάστε το Pegasus Champion πατώντας εδώ

Σημαντικές Αλλαγές:

 • Οθόνη Reception με προγραμματιζόμενες λειτουργείες ανά θέση εργασίας (Reception, Πωλήσεις, Γυμναστές κ.ο.κ)
 • Νέο Πλάνο Παροχών μοναδικές δυνατότητες
 • Ειδικό μενού εισαγωγής υπηρεσιών στα μέλη με γραφική απεικόνιση ανά ομάδα - υποομάδα (συνδρομές, παροχές κ.ο.κ)
 • Οθόνη ανάγνωσης προγράμματος ασκήσεων από τα ίδια τα μέλη σας (Οθόνη αφής). Σαφής οδηγίες της κάθε άσκησης με κείμενο και εικόνα

 

Εικ1. Reception Champion

Εικ2. Το πλάνο παροχών

Εικ3. Γρήγορη καταχώρηση υπηρεσιών στο μέλος

 

Αναλυτικότερα έγιναν οι παρακάτω αλλαγές:

Reception

 • Τα πλήκτρα επιλογών της Reception είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα από τον χειριστή με το κατάλληλο προνόμιο
 • Οι διαστάσεις της εικόνας του μέλους προσαρμόστηκαν έτσι ώστε να είναι συμβατές με τις αναλύσεις των ψηφιακών μηχανών. Το ίδιο έγινε και στην οθόνη του παρουσιολογίου των μελών
 • Εκτύπωση κάρτας μέλους με αυτόματη ενημέρωση του Barcode
 • Νέες Υπηρεσίες Μέλους: Ειδική οθόνη γρήγορης καταχώρησης υπηρεσιών στο μέλος ανά ομάδα – υποομάδα υπηρεσιών (π.χ. συνδρομές – ετήσιες – εξαμηνιαίες). Αμεση τιμολόγηση των επιλεγμένων υπηρεσιών
 • Εκτύπωση συμβολαίων με παραμετροποιήσιμη φόρμα Html
 • Κατά την καταχώρηση διακανονισμού του μέλους, συνεχής ενημέρωση για το υπόλοιπο προς διακανονισμό
 • Μαζική Τιμολόγηση Υπηρεσιών ενός μέλους
 • Δυνατότητα προβολής των υπηρεσιών ενός μέλους με ταξινόμηση Συνδρομές – Παροχές
 • Αμεση προβολή των σχετικών παραστατικών μίας υπηρεσίας μέλους. Δυνατότητα έκδοσης ακυρωτικού ή επανέκδοσης με ένα μόνο κλικ
 • Δυνατότητα προβολής των παρουσιών (παροχών) ημέρας εκτός των ακυρωμένων (προς έκδοση διαβιβαστικών)
 • Εκδοση αποδείξεων είσπραξης προς το επιλεγμένο μέλος

Παράμετροι Champion

 • Εκτύπωση Α/Α Παρουσίας: Στα διαβιβαστικά παροχών υπηρεσιών μπορείτε να επιλέξετε την εκτύπωση τους αριθμού (Α/Α) της επίσκεψης
 • Τελ Α/Α Διαβιβαστικών Παρουσιών: Μετρητής των εκδοθέντων Διαβιβιβαστικών
 • Εκτύπωση Καρτών Μελών: Παράμετροι για την εκτύπωση κάρτας μέλους από την Reception
 • Ορισμός των υποχρεωτικών πεδίων των νέων μελών
 • Προεπιλογή του φύλλου των νέων μελών

Πλάνο Παροχών

 • Ορισμός χρωμάτων για κάθε ανά κατάσταση των RV
 • Ορισμός σύνδεσης των RV με το ημερολόγιο δραστηριοτήτων για ενιαία παρακολούθηση του προγράμματος των συνεργατών σας
 • Εμφάνιση του ονοματεπώνυμου και της υπηρεσίας που θα εκτελεστεί σε κάθε RV
 • Δυνατότητα αντιγραφής RV σε άλλη ημερομηνία
 • Δυνατότητα εγγραφής σχολιών – παρατηρήσεων ανά RV τα οποία φαίνονται με κλικ στο πλάνο
 • Δυνατότητα ορισμού αναλυτικού ημερολογίου λειτουργίας της κάθε αίθουσας του πλάνου. Αμεση αλλαγή του πλάνου μίας ημέρας με ένα κλικ
 • Σύνδεση του πλάνου παροχών με τις αργίες (CRM)

Μέλη

 • Ειδική οθόνη παρουσίασης του προγράμματος ενός μέλους, ειδικά σχεδιασμένη για οθόνη αφής.
 • Ορισμός εικόνας και βίντεο για κάθε άσκηση των προγραμμάτων
 • Τα υποχρεωτικά πεδία φαίνονται με διαφορετικό χρώμα
 • Προβολή όλων των παραστατικών (γυμναστηρίου/ λιανικής κ.ο.κ.) από μία επιλογή
 • Προβολή όλων των ειδών που αγόρασε το μέλος (γυμναστηρίου/ λιανικής κ.ο.κ.) από μία επιλογή
 • Αμεση προβολή αναλυτικής οικονομικής καρτέλας με τα είδη που αγόρασε το μέλος

Εκτυπώσεις

 • Στην εκτύπωση Εισπράξεις Περιόδου για κάθε ημέρα εμφανίζονται και τα σύνολα ανά είδος είσπραξης (μετρητά, πιστωτικές κ.ο.κ.)