28/05/2001    ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1.00b ΤΟΥ PS.08.01E-COMMERCE

Κυκλοφόρησε σήμερα η νέα έκδοση 1.00b του PS.08.01 Pegasus Solution For e-commerce Η νέα έκδοση περιλαμβάνει: 1. Τροποποιεί τις λογιστικές εκτυπώσεις ώστε όταν ορίσετε 2 δεκαδικά για τα παραστατικά (από 1/1/2002 που θα έχουμε τιμές σε euro) να τυπώνει τα ποσά με δύο δεκαδικά. 2. Στην υποστήριξη προστέθηκαν οι επιλογές "κλείσιμο λογιστηρίου" και "κλείσιμο αποθήκης" με τις οποίες μπορείτε να κάνετε την 1/1 κάθε έτους κλείσιμο (για να διαγράφονται οι κινήσεις των προηγούμενων ετών και να κρατάει τα εκ μεταφοράς 3. Επίσης προστέθηκε στην υποστήριξη η επιλογή "Μετατροποή τιμών σε euro". Εδώ αλλάζει τα ποσά σε λογιστήριο και αποθήκη από δραχμές σε euro. Θα πρέπει να εκτελεστεί μετά το κλείσιμο της 1/1/2002. 4. Στην έκδοση παραστατικών προστέθηκε για κάθε είδος η αιτιολογία, η οποία μπορεί και να τυπώνεται στο παραστατικό σαν δεύτερη γραμμή του είδους.