15/08/2001    ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1.00b ΤΟΥ W.03.01 CHAMPION

Κυκλοφόρησε σήμερα η νέα έκδοση 1.00b του W.03.01 Pegasus Champion. 1. Νέα επιλογή στις βάσεις δεδομένων "Πλάνο Παροχών" Οταν από τον πελάτη περνάτε μία παροχή (δηλ. αν ο πελάτης αγοράσει μία παροχή π.χ. 5 επισκέψεων) το πρόγραμμα είχε την δυνατότητα να καταχωρείτε τις παρουσίες του πελάτη για την συγκεκριμένη παροχή. Η δυνατότητα αυτή τώρα επεκτείνεται ώστε η παρουσία να ενημερώνει ένα πλάνο στο οποίο μπορείτε να έχετε μέχρι 20 μηχανήματα στήλες. Δηλαδή πλέον παίζει και τον ρόλο προκαθορισμού των επισκέψεων του πελάτη. 2. Από τους βοηθητικούς πίνακες μπορείτε να ορίσετε ποιά είναι αυτά τα 20 μηχανήματα (τα ονόματά τους). 3. Από την επιλογή "πλάνο παροχών" μπορείτε να παρακολουθείτε και να ενημερώνεται αυτές τις παρουσίες Η ενημέρωση είναι αυτόματη από τις παρουσίες στο πλάνο και από το πλάνο στις παρουσίες παροχών. 4. Από την υποστήριξη μπορείτε να γεμίσετε το πλάνο ώστε να έχει ήδη έτοιμες τις ημέρες και ώρες που θέλετε να δέχετε καταχωρήσεις.