23/09/2002    ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ PS.08.01.G

Κυκλοφόρησε σήμερα η g αναβάθμιση του PS.08.01 Σύνδεση με ταμειακές μηχανές Περιλαμβάνει: 1. Ενσωμάτωση της Εκδοσης 2.00 της γεννήτριας στατιστκών 2. Ενσωμάτωση της Εκδοσης 2.00 της γεννήτριας ελεύθερων εκτυπώσεων. Στις εκτυπώσεις η επιλογή "Ελεύθερες εκτυπώσεις" εμπεριέχει και την δημιουργία 3. Η δημιουργία αρχείων ASCII ενσωματώθηκε στην γεννήτρια ελεύθερων εκτυπώσεων 4. Στον ορισμό των παραστατικών πώλησης μπορείτε να ορίσετε σε ένα παραστατικό αντί να εκτυπώνει σε εκτυπωτή να στέλνει την εκτύπωση σε φορολογικό εκτυπωτή ή ταμειακή χρησιμοποιώντας την σύνταξη /fsc/: Επικοινωνηστε με την ΤΕΣΑΕ για να ενημερωθείτε για τους διαθέσιμους drivers