20/01/2001    ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ WINDOWS ΤΟΥ μΠΗΓΑΣΟΣ

Κυκλοφόρησε σήμερα το W.08.03 μElite, που αποτελεί την αναβάθμιση του δημοφιλούς προγράμματος εμπορικής διαχείρισης μΠΗΓΑΣΟΣ της ΤΕΣΑΕ, σε περιβάλλον Windows και με μια σειρά νέων λειτουργιών. Μερικές από τις δυνατότες του W.08.03 μElite είναι η Αρχειοθέτηση Πελατών και Προμηθευτών, η δυνατότητα χρήσης Ειδικού Τιμοκαταλόγου για κάθε πελάτη, η πλήρης αρχειοθέτηση και παρακολούθηση των Ειδών Αποθήκης, η δυνατότητα πολλών Ειδικών Τιμοκαταλόγων για κάθε είδος, η ομαδοποίηση και Υποομαδοποίηση Ειδών Αποθήκης, η αυτόματη έκδοση όλων των Παραστατικών Πωλήσεων και Αγορών. Ακόμη, ολοκληρωμένες λειτουργίες Λογιστηρίου και αυτόματη γεφύρωση με τη Γενική Λογιστική ή το Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων. Εκτυπωτικές Καταστάσεις και Στατιστικά με αναλυτικά στοιχεία.