12/04/2005    Αναβάθμιση του PS.08.01.V3

Στο Pegasus PS.08.01.V3 (Elite) έγιναν οι παρακάτω αναβαθμίσεις : 1. Στις πωλήσεις, αγορές και παραγγελίες η ενεργοποίηση της γραμμικής καταχώρησης ειδών γίνεται με το F6 και όχι με το + (το + δημιουργούσε πρόβλημα σε κάποια λειτουργικά). 2. Οι εκτυπώσεις προμηθειών των πωλητών μπορούν να υπολογίζονται και βάσει του κέρδους και όχι μόνο της καθαρής αξίας πώλησης. Καλύπτουμε έτσι τις ανάγκες επιχειρήσεων που έχουν μεγάλες διακυμάνσεις ποσοστών κέρδους και οι οποίες δουλεύουν με προμήθεια επί του κέρδους και όχι επί του τζίρου. 3. Προστέθηκε πλήρες κύκλωμα Παρακολούθησης παρτίδων ανά είδος. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί πλέον να παρακολουθεί την αποθήκη και με τις παρτίδες (π.χ. είδη που λήγουν). 4. Το πρόγραμμα πλέον μπορεί και παρακολουθεί την εισφορά Ανακύκλωσης ανά είδος. Με αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες που είναι υποχρεωμένες να αποδίδουν την εισφορά ανακύκλωσης, μπορούν να την παρακολουθούν.