26/01/2008    Ανακοίνωση της Ανανέωσης R003 Εκδοσης V3.11 της Τεχνολογίας Πήγασος

Η Ανανέωση R003 του Pegasus V3.11 είναι διαθέσιμη στους χρήστες της Τεχνολογίας Πήγασος.

Οι εφαρμογές που έχουν κατασκευαστεί στηριγμένες στην προηγούμενη ανανέωση (R002) είναι πλήρως συμβατές με τη νέα.

Στην νέα ανανέωση περιέχεται πλήρης δυνατότητα διαχείρισης POP3 e-mail Server.

Με την χρήση της συνάρτησης receivemail() μπορεί να επιτευχθεί πλήρης επικοινωνία με τον POP3 Server και να γίνει διαχείριση των e-mail Που παραλαμβάνει.


Οι χρήστες της Τεχνολογίας Pegasus V3.11, που καλύπτονται με ΕΣΤΕΣ, μπορούν να κατεβάσουν τα νέα αρχεία (exe και dll) από το extranet της Τεχνολογίας Pegasus (http://www.pegasus.net.gr) και να τα ενσωματώσουν στην εφαρμογή τους.