28/05/2008    Ανακοίνωση της Ανανέωσης R004 της Εκδοσης V3.11 της Τεχνολογίας Πήγασος

Η Ανανέωση R004 του Pegasus V3.11 είναι διαθέσιμη στους χρήστες της Τεχνολογίας Πήγασος.

Οι εφαρμογές που έχουν κατασκευαστεί στηριγμένες στην προηγούμενη ανανέωση (R003) είναι πλήρως συμβατές με τη νέα.

Στην νέα ανανέωση επεκτείνεται η δυνατότητα χρήσης των sockets. Για παράδειγμα με την χρήση της συνάρτησης SockSrvStart() μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν socket server ο οποίος εξυπηρετεί κλήσεις από άλλους Η/Υ. 

Πλήρη κατάλογο των συναρτήσεων του Pegasus V3.11 μπορείτε να βρείτε στο Pegasus Reference Manual.

Οι χρήστες της Τεχνολογίας Pegasus V3.11, που καλύπτονται με ΕΣΤΕΣ, μπορούν να κατεβάσουν τα νέα αρχεία (exe και dll) από το extranet της Τεχνολογίας Pegasus (http://www.pegasus.net.gr) και να τα ενσωματώσουν στην εφαρμογή τους.