28/09/2007    Ανακοίνωση της Εκδοσης V3.11 της Τεχνολογίας Pegasus

 

Το κείμενο που ακολουθεί είναι η επίσημη ανακοίνωση της έκδοσης V3.11 της Τεχνολογίας Πήγασος ©.

Τα νέα Εργαλεία, Τεχνικές και Πολιτικές που ενσωματώνει, παρέχουν την δυνατότητα υλοποίησης Εφαρμογών και Συστημάτων Λογισμικού, τα οποία ανταποκρίνονται σε εξειδικευμένες ανάγκες Μηχανοργάνωσης των Επιχειρήσεων, οι οποίες λόγω του Διαδικτύου τείνουν να γίνουν καθημερινότητα.

Η Ανάπτυξη, Συντήρηση, Εφαρμογή (Εγκατάσταση, Ρύθμιση, Εκπαίδευση) και Yποστήριξη ενός Συστήματος Λογισμικού είναι πλέον διαδικασίες ακόμη Ταχύτερες και Ευκολότερες.

Οι εφαρμογές που στηρίζονται στην νέα έκδοση, ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης, για πλήρη, ευέλικτη, και ταχύτατα αναπτυσσόμενη μηχανογράφηση με κόστη ανάπτυξης σαφώς μικρότερα.

Η έκδοση V3.11 κληρονομεί όλα τα χαρακτηριστικά της V3.10 και ενδυναμώνει:

  • Την Επικοινωνία με την Βάση Δεδομένων (RDBMS) MySQL, κάνοντας έτσι ευκολότερη την υλοποίηση εφαρμογών με dataclass MySQL
  • Την Επικοινωνία με τα ActiveX Control που είναι διαθέσιμα στο σύστημα.

Ενα αποτέλεσμα των παραπάνω χαρκτηριστικών είναι για παράδειγμα η δυνατότητα εμφάνισης των πεδίων κειμένων (memo) σαν Html (με την χρήση του Html Editor των Windows).

Τα συστήματα ERP που στηρίζονται στην νέα Τεχνολογία, προσφέρουν ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας στην επιχείρηση καθότι συνοδεύονται εξ’ ορισμού με το Pegasus CRM.
 Η Τοπική Μηχανοργάνωση και η Διαδικτυακή γίνονται ένα με δύο τρόπους : Η Επιχείρηση μπορεί να επιλέξει την on-line επικοινωνία της Τοπικής Μηχανοργάνωσης με την Διαδικτυακή ή την λειτουργία με αυτόματο συγχρονισμό. Το ίδιο μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην επικοινωνία Κεντρικών και Υποκαταστημάτων μίας επιχείρησης. Επίσης προσφέρει μοναδικά χαρακτηριστικά ανταλλαγής και κοινής διαχείρισης δεδομένων από συνεργαζόμενες εταιρείες. Για παράδειγμα εταιρείες που ανήκουν σε επιχειρηματική Αλυσίδα μπορούν να έχουν κοινό κατάλογο προϊόντων, πρόσβαση η μία στα υπόλοιπα αποθήκης της άλλης, κοινό κατάλογο συνεργατών αλλά ξεχωριστό Πελατολόγιο, Οικονομικά Στοιχεία κ.ο.κ.
Τα Δεδομένα αλλά και οι Επιχειρησιακές Διαδικασίες εκμεταλλεύονται την απόλυτη Διαλειτουργικότητα της Τοπικής και της Διαδικτυακής Μηχανοργάνωσης. Έτσι λοιπόν οι χρήστες της Δημόσιας Πλευράς της Διαδικτυακής Μηχανοργάνωσης μπορούν να είναι απλοί επισκέπτες ή να δρούν στην περιοχή των εγγεγραμμένων χρηστών ως μέλη του
Extranet της επιχείρησης πχ οι πελάτες ή να λειτουργούν στην περιοχή περιορισμένης πρόσβασης ως μέλη του Intranet της επιχείρησης πχ εξωτερικοί συνεργάτες ή υπάλληλοι με σχέση τηλε-εργασίας. Οι χρήστες της πλευράς Διαχείρισης της Διαδικτυακής εφαρμογής μπορούν να είναι : Administrators και να διαχειρίζονται και να καθορίζουν την ADMIN περιοχή, Developers και να δημιουργούν τα modules που μεταφέρουν δεδομένα ή επιχειρησιακές διαδικασίες από την τοπική μηχανοργάνωση στην Διαδικτυακή,  Moderators και να καθορίζουν την λειτουργικότητα και τις λειτουργίες του Δημόσιου τμήματος της Διαδικτυακής Μηχανοργάνωσης, ή ακόμη και Company Users  οι χρήστες δηλαδή οι οποίοι διαμορφώνουν δεδομένα της Διαδικτυακής εφαρμογής χειριζόμενοι Διαδικασίες και Δεδομένα της Τοπικής Μηχανοργάνωσης.

Όλα αυτά με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εξασφάλιση της ορθότητας και ακεραιότητας των δεδομένων του συστήματος.

Ο υπερσύνδεσμος της πρότασης αυτής οδηγεί στο περιβάλλον διαχείρισης της Διαδικτυακής Μηχανοργάνωσης

Την Έκδοση V3.11 της Τεχνολογίας Πήγασος εφαρμόσαμε στο PS.08.01.41 V3.11 Pegasus ERP-CRM Extranet V1.00 R001. Η Υλοποίησή του πραγματοποιήθηκε με τον online τρόπο και στηρίχτηκε στην ιδέα της κοινής Τοπικής και Διαδικτυακής Μηχανογράφησης. Ακολούθως παραθέτουμε μερικά από τα χαρακτηριστικά του Pegasus ERP-CRM Extranet :

  • Ο Πελάτης της επιχείρησης (μέλος του Extranet) μπορεί μέσα από τον Διαδικτυακό της Τόπο να δεί και να διαχειριστεί τα στοιχεία που τον αφορούν.
  • Η καταχώρηση ενός είδους στην Τοπική Εφαρμογή, το κάνει διαθέσιμο και στην Διαδικτυακή.
  • Η Παραγγελία ενός Πελάτη από το Internet γίνεται άμεσα ορατή στο τοπικό σύστημα προς διεκπεραίωση
  • To Ηλεκτρονικό Κατάστημα αποτελεί συνέχεια της Τοπικής Μηχανογράφησης

·          Ο Συνεργάτης πχ Πωλητής (μέλος του Intranet) μπορεί μέσα από τον Διαδικτυακό της Τόπο και «τρέχει» όλες τις διαδικασίες για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί πχ παρακολουθεί πελάτες, υπενθυμίσεις, παραγγελίες. Αντίστοιχα ο Συνεργάτης πχ Εξωτερικός Τεχνικός (μέλος του Intranet)  παραλαμβάνει αιτήματα προς διεκπεραίωση και καταγράφει την υπηρεσία υποστήριξης οπότε ο Πελάτης (μέλος του Extranet) καταγράφει την ικανοποίησή του από τον Διαδικτυακό Τόπο της επιχείρησης.

  • Τα πρότυπα έργα καταγράφουν τις ISO διαδικασίες της επιχείρησης και αυτόματα ενεργοποιούνται (on event) από συγκεκριμένο ερέθισμα
  • Ο Σχεδιασμός της Επικοινωνιακής Πολιτικής της επιχείρησης, αποτυπώνεται στο σύστημα και υλοποιείται αυτόματα με χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την εκτέλεση των διαδικασιών.