28/12/2006    Ανακοίνωση της R003 Ανανέωσης του Pegasus V3.10

Η Ανανέωση R003 του Pegasus V3.10 είναι διαθέσιμη στους χρήστες της Τεχνολογίας Πήγασος.

Οι εφαρμογές που έχουν κατασκευαστεί στηριγμένες στην προηγούμενη ανανέωση (R002) είναι πλήρως συμβατές με τη νέα.

Η νέα ανανέωση περιέχει νέες μεθόδους και μεταβλητές στις κύριες τάξεις (browse, get, buttons, tabs).

Επίσης έχουν ενσωματωθεί νέες συναρτήσεις (odbcglist(), textsave(), textread()). Αναλυτικότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε και στο Pegasus Reference Manual.

Η νέα έκδοση του Pegasus DIAS V3.10 υποστηρίζει τις νέες αυτές δυνατότητες στον ορισμό των παραπάνω τάξεων.

Το σημαντικότερο όμως στοιχείο που έχει τροποποιηθεί στην νέα ανανέωση είναι η δυνατότητα ιχνηλασιμότητας που διαθέτει για τις εφαρμογές με dataclass MySQL.
Η ενεργοποίηση της παραμέτρου "System History" ενεργοποιεί έναν μηχανισμό που κρατάει ΟΛΟ το ιστορικό των εντολών τροποποίησης της βάσης. Χρησιμοποιώντας αυτό το ιστορικό είναι δυνατή η επαναφορά των δεδομένων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμούμε.

Οι χρήστες της Τεχνολογίας Pegasus V3.10, που καλύπτονται με ΕΣΤΕΣ,  μπορούν να κατεβάσουν τα νέα αρχεία (exe και dll) από το extranet της Τεχνολογίας Pegasus (http://www.pegasus.net.gr) και να τα ενσωματώσουν στην εφαρμογή τους.