02/11/2009    Ανακοίνωση του Pegasus ERP Basic

Το Pegasus ERP Basic είναι η η συνέχεια του Pegasus ERP-CRM V3.10 
Συμπεριλαμβάνει τα αντίστοιχα Modules προσφέροντας νέες αναβαθμισμένες δυνατότητες στον χρήστη. 

Σημαντικές Αλλαγές:

1. Η Γρήγορη αναζήτηση στις λίστες διαχείρισης (πελατών, προμηθευτών, ειδών κ.ο.κ.) γίνεται πλέον με περισσότερα στοιχεία.

Αναζήτηση Εγγραφής

2. Ο Χρήστης έχει δυνατότητα να ορίσει ανά προφίλ οθόνης ποιές στήλες θα εμφανίζονται σε κάθε οθόνη.

Επιλογή Στηλών
3. Στην καταχώρηση παραστατικών ορίζει ο χρήστης ποιές στήλες εμφανίζονται. Επίσης η καταχώρηση των ειδών, στα παραστατικά, μπορεί να γίνεται είτε γραμμικά (στις στήλες) είτε σε οθόνη (με όλα τα στοιχεία).

4. Η Επικοινωνία της τοπικής βάσης με μία απομακρυσμένη (ανταλλαγή δεδομένων με άλλη τοπική εφαρμογή ή το site σας) γίνεται πλέον μέσα από την εφαρμογή (από το ενσωματωμένο PIM) και απο οποιοδήποτε τερματικό θέλετε.

5. Στην οθόνη Λιανικής Πώλησης τα πλήκτρα που εμφανίζονται είναι πλήρως παραμετρικά. Μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να ορίσετε τις εργασίες που θέλετε να κάνει ο χρήστης από την συγκεκριμένη οθόνη. Επίσης υποστηρίζει πλήρως την χρήση της από οθόνη αφής.

Οθόνη Λιανικής Πώλησης

Περισσότερες πληροφορίες για το Pegasus ERP μπορείτε να βρείτε στην θέση Λογισμικά Πήγασος -> Pegasus ERP Experience -> Pegasus ERP .Παρακάτω εμφανίζονται αναλυτικότερα οι διαφορές του Pegasus ERP Basic,  σε σχέση με το Pegasus ERP V3.10

Γενικές Αλλαγές

1. Στις επιλογές (αριστερή Οutlook Βar) προστέθηκε η ομάδα επιλογών "ToolBox". Εδώ συγκεντρώθηκαν

  • Εργαλεία Επεξεργασίας
    Περιέχει τα εργαλεία δημιουργίας και διαχείρισης αναφορών και στατιστικών.
  • Εργαλειοθήκη Παραμετροποίησης
    Η Παραμετροποίηση των κεντρικών πινάκων αλλά και των τερματικών (τοπικών πινάκων).
  • PIM. Ενσωματώθηκε το PIM (παλαιό PCS) στο Pegasus ERP
  • Servers. Εδώ συγκεντρώνονται όλοι οι servers της εφαρμογής, τόσο για ενεργοποίηση όσο και με οδηγίες για ενεργοποίησή τους από το scheduler των windows


2. Στις λίστες διαχείρισης των δεδομένων (π.χ. Πελάτες, Προμηθευτές, Είδη Αποθήκης) η αναζήτηση γίνεται μέσα από διαλογικό παράθυρο, παρέχοντας την δυνατότητα στον χρήστη να αναζητήσει με πολλούς τρόπους τις εγγραφές που ψάχνει.

3. Στις λίστες διαχείρισης, πλέον ο χρήστης, μπορεί να αλλάζει και τις στήλες εμφάνισης ανάλογα με το προφίλ του.


Elite
1. Στα συγκριτικά χαρακτηριστικά των ειδών, προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζετε αν οι αναζητήσεις στο Internet γίνονται βάση της αριθμητικής τιμής τους. Είναι χρήσιμο σε αριθμητικά χαρακτηριστικά, για να γίνονται οι σωστές αναζητήσεις (π.χ. από 50ΜΒ εώς 100ΜΒ) και ταξινομήσεις.

2. Στον ορισμό των αποδείξεων προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζουμε ότι δεν ισχύει μία απόδειξη. Είναι χρήσιμο στην περίπτωση που θέλουμε να απενεργοποιήσουμε ένα είδος απόδειξης το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και δεν μπορεί να διαγραφεί.

3. Στην οθόνη της ενηληκίωσης υπολοίπων (πελατών και προμηθευτών) προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων σε αρχείο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε αποστολή περιεχομένου στους συναλλασσόμενους (για παράδειγμα ενα e-mail στους πελάτες για να τακτοποιήσουν το υπόλοιπό τους).

4. Στην καταχώρηση παραστατικού / παραγγελίας, το πεδίο "Οι τιμές Περιέχουν ΦΠΑ", παίρνει τιμή ανάλογα με το τι έχουμε ορίσει στις βασικές παραμέτρους Παραστατικών. Πλέον, επιλέγοντας τον πελάτη ή τον προμηθευτή, αν αυτός έχει ορισμένο ειδικό τιμοκατάλογο, το συγκεκριμένο πεδίο παίρνει τιμή από τον ειδικό τιμοκατάλογό του (σημειώστε ότι πλέον στους ειδικούς τιμοκαταλόγους ορίζουμε αν στα παραστατικά οι τιμές περιέχουν έχουν ΦΠΑ ή όχι). Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό για παράδειγμα σε πελάτες Λιανικής να εμφανίζονται στα παραστατικά οι τελικές τιμές (με ΦΠΑ) ενώ σε πελάτες χονδρικής χωρίς ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση οι τιμές υπολογίζονται ανάλογα με το τι έχουμε ορίσει (προσθέτωντας ή αφαιρώντας το ΦΠΑ κατάλληλα).
Ομοια δυνατότητα προστέθηκε στους ειδικούς τιμοκαταλόγους, για την εμφάνιση των τιμών στο Internet.

5. Στον Κεντρικό Πίνακα "Καταστήματα Επιχείρησης" προστέθηκε το Λεκτικό Από-Προς. Με αυτό μπορείτε να ορίζετε τι θα γράφει στα παραστατικά πελατών/προμηθευτών η εφαρμογή όταν η μετακίνηση γίνεται από το κατάστημα (ή προς αυτό). Για παράδειγμα "Εδρα", "κεντρικό", "Υποκατάστημα". Ετσι ενημερώνεται αυτόματα με το κατάλληλο λεκτικό το παραστατικό σας.

6. Στην οθόνη "Υπολοιπα Ειδών Αποθήκης" προστέθηκε η δυνατότητα να καταχωρείτε παραστατικό με τα είδη υπόλοιπα των ειδών που εμφανίζονται. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε, για παράδειγμα, να κάνετε μαζικές μεταφορές ειδών από έναν χώρο σε έναν άλλο.

7. Στις δράσεις του πελάτη προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζετε τα οχήματά του.
Στην καταχώρηση μίας παραγγελίας ή ενός παραστατικού, μπορείτε πλέον να επιλέγετε από τα οχήματα του πελάτη. Είναι χρήσιμο σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν οχήματα πελατών (π.χ. Βουλκανιζατέρ, Συνεργεία, Πρατήρια Καυσίμων), για να μπορούν να έχουν το ιστορικό για ποιό όχημα εκδόθηκε το κάθε παραστατικό.

8. Στον μαζικό μετασχηματισμό παραστατικών πελατών, μπορείτε πλέον να επιλέξετε αν θέλετε να γίνει η επιλογή ανά όχημα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εκδόσετε, για παράδειγμα, διαφορετικό Τιμολόγιο Πώλησης για κάθε όχημα του πελάτη σας.

9. Προστέθηκε στους χρήστες το πεδίο "Δεν Λαμβάνει Μαζικές Αποστολές Δραστηριοτήτων". Αν το τσεκάρετε τότε ο χρήστης δεν λαμβάνει τις μαζικές αποστολές των δραστηριοτήτων. Είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, στην περίπτωση που έχετε εικονικούς χρήστες για ενεργοποίηση των λειτουργιών σας, οι οποίοι δεν πρέπει να ενημερώνονται από τις μαζικές αποστολές από άλλους χρήστες.

10. Στην καταχώρηση ειδών από συνταγή, στα παραστατικά και τις παραγγελίες, προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζετε ότι τα είδη δεν θα έχουν τιμές. Αυτό είναι χρήσιμο στις περιπτώσεις που θέλετε στο παραστατικό να εμφανίζεται το κύριο είδος (της συνταγής) με μία τιμή και οι "Α' ύλες" σαν αναφορά του τι περιέχει (χωρίς τιμές).

11. Στην εκτύπωση του Βιβλίου Αποθήκης και του Ισοζυγίου:
α. Ορίζουμε πλέον ημερομηνία έναρξης της λογιστικής περιόδου, για να παίρνει τα σύνολα από απογραφή, ώστε να καλύψουμε την περίπτωση επιχειρήσεων που η περίοδος ξεκινάει την 01/07
β. Μπορούμε στα υπόλοιπα να επιλέξουμε την εκτύπωση της υπόλοιπης αξίας (βάση της τιμής κόστους).

12. Στην οθόνη Λιανικής Πώλησης Εμφανίζονται Παραμετρικά πλέον τα πλήκτρα τα οποία καθορίζουν τι δουλειές μπορείτε να κάνετε.
Μπορείτε να ορίσετε πλήκτρα τα οποία κάνουν απευθείας πώληση ενός είδους.

13. Στους Κωδικούς Κίνησης Λογαριασμών, προστέθηκε ο Συντελεστής Εισπράξεων/Πληρωμών. Χρησιμεύει να ορίσουμε αν μία κίνηση είναι είσπραξη ή πληρωμή. Επίσης στις αναφορές λογαριασμών, προστέθηκαν οι αναφορές "Αναλυτική Κατάσταση Εισπράξεων - Πληρωμών" και "Σύνολα Εισπράξεων/Πληρωμών ανά Χρήστη". Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να έχετε εικόνα εισπράξεων - πληρωμών ανά χρήστη.

14. Στις αναφορές πελατών/προμηθευτών προστέθηκαν οι εκτυπώσεις "Παραστατικά Πελατών με Είδη" και "Παραστατικά Προμηθευτών με Είδη" αντίστοιχα. Με αυτές είναι δυνατό να εκτυπώσετε αναλυτικά τα παραστατικά που έχετε καταχωρήσει με τα είδη που περιέχουν, σε μία περίοδο. Οι αναφορές αυτές χρησιμεύουν κυρίως για λογιστικό έλεγχο.

15. Στις Βασικές Παραμέτρους Παραστατικών προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζετε ότι για να μπεί στην οθόνη Λιανικής Πώλησης ένας χρήστης πρέπει να δίνει κωδικό και συνθηματικό. Είναι χρήσιμο στην περίπτωση που θέλετε σε περιβάλλον εντατικής λιανικής να αλλάζει ο χρήστης που εκδίδει την απόδειξη.

16. Στην Μαζική Τιμολόγηση Παραγγελιών Πελατών, μπορείτε πλέον να ορίσετε και την κατάσταση των παραγγελιών που επιθυμείτε να τιμολογήσετε. Με αυτόν τον τρόπο η εφαρμογή επιλέγει για παράδειγμα μόνο όσες έχετε σε κατάσταση προς τιμολόγηση και αγνοεί όσες είναι προς έλεγχο.

17. Στον Ορισμό των Κωδικών Κίνησης Αποδείξεων, είναι δυνατό να ορίσουμε ότι μία κίνηση συμμετέχει στο ταμείο αλλά με το ποσό που περιέχουν οι κατάλληλες αιτιολογίες της απόδειξης (με το επίσης νέο πεδίο "συμμετέχει στο ταμείο").
Ετσι για παράδειγμα από μία απόδειξη είσπραξης συνολικού ποσού 1000 ευρώ που τα 300 είναι μετρητά και τα 700 με επιταγή, στο ταμείο συμμετέχουν μόνο τα 300 ευρώ (μετρητά).

18. Στον ορισμό ομάδων, υποομάδων, οικογενειών και υποοικογενειών των ειδών αποθήκης, μπορείτε να ορίζετε μέρος του κωδικού του είδους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δημιουργούνται αυτόματα οι κωδικοί των νέων ειδών, ανάλογα με την ομάδα - υποομάδα - οικογένεια και υποοικογένεια στην οποία ανήκουν.

19. Στην καταχώρηση των παραστατικών μπορείτε να έχετε πλέον γραμμική καταχώρηση των ειδών.
Επίσης οι στήλες είναι παραμετρικές (από Βασικές Παραμέτρους)

20. Προστέθηκε στα είδη συσκευασίας η δυνατότητα αντιστοίχησης με ένα είδος της αποθήκης. Με αυτόν τον τρόπο το είδος συσκευασίας μπορεί να έχει βάρος (από το βάρος του είδους της αποθήκης).

21. Στις μονάδες μέτρησης μπορείτε να ορίσετε αν ο χρήστης δίνει Καθαρό βάρος, απόβαρο, είδος συσκευασίας και πλήθος κόλλα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να έχετε είδη ζυγιζόμενα στα οποία δίνετε μικτό βάρος, είδος συσκευασίας, πλήθος κόλλα και η εφαρμογή υπολογίζει το καθαρό βάρος.

CRM
1. Στους συναλλασσόμενους προστέθηκε το πεδίο "Οι Σημειώσεις Εμφανίζονται στις Δραστηριότητες". Αν το τσεκάρετε, τότε επιλέγοντας τον συναλλασσόμενο σε μία Δραστηριότητα εμφανίζεται παράθυρο με τις σημειώσεις. Αυτό είναι χρήσιμο στην περιπτωση που πρέπει οι χρήστες να ενημερώνονται για σημαντικά στοιχεία για τον συναλλασσόμενο.

2. Στις θέσεις λογικού και τις θέσεις εργασίας, προστέθηκαν πεδία για αγγλική περιγραφή και επιλογή αν συμμετέχουν στο Internet ή όχι. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επιλέξετε αν μία θέση θα εμφανίζεται στο site σας στο Internet στο module Βιογραφικά


Γενική Λογιστική
1. Στην καρτέλα του λογαριασμού (από το λογιστικό σχέδιο) εμφανίζεται και η αιτιολογία 2. Επίσης στην εκτύπωση (από την ίδια επιλογή) μπορείτε να επιλέξετε αν θα εκτυπώνει την αιτιολογία 2 ή την κύρια αιτιολογία του άρθρου. Η Επιλογή αυτή είναι χρήσιμη στην περίπτωση που για λόγους ελέγχου θέλετε να έχετε στην εκτύπωση κυρίως τις δεύτερες αιτιολογίες.

2. Στην εκτύπωση του μητρώου παγίων :
α. Τα πάγια ομαδοποιούνται βάση του λογαριασμού τους.
β. Μπορείτε να επιλέξετε εκτύπωση συγκεκριμένων λογαριασμών παγίων για έλεγχο.

3. Στον Αυτοματισμό "Υπολογισμός Συγκεντρωτικών από Γ.Λ." προστέθηκε η δυνατότητα να κάνει και επανυπολογισμό των καθαρών των άρθρων (από το σύνολο μείον το ποσό των λογαριασμών 54.00) στα άρθρα που δεν έχετε δώσει άλλο ποσό για τα καθαρά. Είναι χρήσιμο στην περίπτωση που οι υπολογισμοί δεν έχουν γίνει σωστά κατά την καταχώρηση (π.χ. Import από άλλες εφαρμογές).