08/12/2009    Ανακοίνωση του Pegasus Real Estate ERP Start Up

Είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση της εφαρμογής Pegasus Real Estate που ειδικεύεται στην μηχανογράφηση των Μεσιτικών Γραφείων

Το Pegasus Real Estate ERP Startup είναι η η συνέχεια του Pegasus Real Estate V3.10 και προσφέρει πολλές νέες αναβαθμισμένες δυνατότητες στον χρήστη.

Δοκιμάστε το Pegasus Real Estate ERP Startup πατώντας εδώ

Σημαντικές Αλλαγές:

 • Ειδική Οθόνη Reception για την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών
 • Ειδική οθόνη αναζήτησης ομάδων ακινήτων προς επεξεργασία. Απεριόριστες δυνατότητες κριτηρίων αναζήτησης
 • Πλήρες κύκλωμα παρακολούθησης των RV επίδειξης ακινήτων
 • Αυτόματη εύρεση ενδιαφερόμενων ανά ακίνητο
 • Αυτόματη εύρεση κατάλληλων ακιν΄των ανά ενδιαφερόμενο
 • Δυνατότητα σύνδεσης με το Internet για την προβολή των ακινήτων σας

Εικ1. Reception Real Estate

 

Εικ2. Οθόνη Μαζικής Διαχείρισης/ Αναζήτησης Ακινήτων

Eik3. Ειδικά Κριτήρια επιλογής ακινήτων (Οθόνη Μαζικής Διαχείρισης/ Αναζήτησης)


Γενικότερα έγιναν οι παρακάτω αλλαγές:

 • Σύνδεση φωτογραφιών ανά ακίνητο και αποθήκευσή τους στην βάση της εφαρμογής (Χωρίς ανάγκη του αρχικού αρχείου)
 • Σχεδίαση της οθόνης ακινήτου με καρτέλες (tabs) για γρήγορη και αποδοτική διαχείριση
 • Απεριόριστος αριθμός καταγραφής λοιπών στοιχείων ανά είδος ακινήτου
 • Ειδική οθόνη αυτόματης εύρεσης ενδιαφερόμενων υποψήφιων αγοραστών
 • Πλήρες ιστορικό των σχετιζόμενων δραστηριοτήτων και επιδείξεων του ακινήτου
 • Δυνατότητα σύνδεσης των στοιχείων του ακινήτου με το Internet (Site). Ορισμός ειδικής τιμής για το Internet