30/05/2005    Ανακοίνωση του Pegasus Video Version 3.00
Ολα τα Video Clubs σε ένα μήνα από σήμερα πρέπει να τηρούν Θεωρημένο βιβλίο "Ποσοτικής παράδοσης και παραλαβής", σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 103564/236/0015 απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών,για τις βιντεοκασέτες, DVD, και λοιπά συναφή αγαθά που ενοικιάζει.

Το νέο μέτρο επιτάχυνε την προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 2004 αναβάθμιση της μέχρι τώρα επιτυχημένης και γνωστής εφαρμογής Pegasus Video, στην έκδοση 3.00.
Για την άμεση ανταπόκρισή σας στην αγορά, έχουμε έτοιμη την προσφορά που θα μπορούσατε να στείλετε προς τα Video Clubs που υποστηρίζετε ή επιθυμήτε να υποστηρίξετε, αρκεί να εισαγάγετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας στο word κείμενο της προσφοράς και να επικολλήσετε την περιγραφή του Υλικού σας στο Παράρτημα Β.

Η συνοπτική περιγραφή του Pegasus Video V3.00 είναι διαθέσιμη καθώς επίσης και το δείγμα της εφαρμογής .
Ακολουθήστε τους υπερσυνδέσμους του ενημερωτικού δελτίου, και οι προσφορές σας προς την αγορά θα είναι αυτόματες και αποτελεσματικές.

Προσφορά : Μέχρι τις 01/07/2005 η Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ, της άδειας χρήσης του PS.14.01 Pegasus Video V3.00 θα έχει έκπτωση 50% δηλαδή θα είναι 475€ και η Ετήσια Σύμβαση Τεχνικής Στήριξης (ΕΣΤΕΣ) 140€ .