Πώς μπορώ να φτιάχνω τις δικές μου τροποποιήσεις - επεκτάσεις σε εφαρμογές που είναι ανεπτυγμένες με την Τεχνολογία Πήγασος ©, ώστε να μην επιρεάζονται από τις μελλοντικές αναβαθμίσεις;

 

 

 

Θέμα: Ανάπτυξη Τροποποιήσεων - Επεκτάσεων σε εφαρμογές Τεχνολογίας Πήγασος © (*)

Σκοπός : Καθορισμός Τεχνικών Ανάπτυξης Τροποποιήσεων - Επεκτάσεων, σε εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί βασισμένες στην
Τεχνολογία Πήγασος ©, ώστε να μην επηρεάζονται από τις μελλοντικές αναβαθμίσεις που γίνονται. 

Επειδή, κάθε εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί βασισμένη στην Τεχνολογία Πήγασος ©, δηλαδή κάθε εφαρμογή Τεχνολογίας Πήγασος ©, είναι ανοιχτή σε τροποποιήσεις – επεκτάσεις
(Ελεύθερου Πηγαίου Κώδικα και Ανοιχτής Τεχνολογίας), με την χρήση του ΔΙΑ, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος επόμενες αναβαθμίσεις ή ανανεώσεις στην αρχική Εφαρμογή (δηλαδή στην Εφαρμογή Πυρήνα), που θα γίνουν από το ΚΕΤΕ Πήγασος © (*) το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και συντήρηση τους συγκεκριμένου πυρήνα εφαρμογής, να επηρεάσουν ή ακόμη χειρότερα να "εξαφανίσουν" τις τροποποιήσεις – επεκτάσεις που έχουν αναπτυχθεί στην τελική εγκατάσταση.

Για να αποφύγουμε το παραπάνω φαινόμενο ακολουθούμε τα εξής βήματα στην ανάπτυξη και στις επεκτάσεις :

1. Η Εφαρμογή χωρίζεται σε ανεξάρτητα τμήματα "modules" τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά αναπτύσσονται ανεξάρτητα. Το κάθε τμήμα βρίσκεται και σε διαφορετικό υπο-φάκελο της εφαρμογής (π.χ. elite, serial, offers κ.ο.κ.)

2. Από την έκδοση 2.00, έχουμε εισάγει την λογική στων ΣΜΕ (*). Εδώ είναι το τμήμα της εφαρμογής που αναπτύσσεται στον υπο-φάκελο sme. Αυτό το τμήμα δεν τροποποιείται από το ΚΕΤΕ το οποίο υποστηρίζει την εφαρμογή, αλλά είναι ελεύθερο για την κάθε εγκατάσταση.

3. Στην εφαρμογή Pegasus ERP με data class MySQL, η λογική αυτή επεκτάθηκε ως εξής : 
    α. Τροποποιήθηκε το όνομα σε "Λοιπές Δράσεις".
    β. Εκτός από το κύριο παράθυρο επιλογών, η επιλογή "Λοιπές Δράσεις" εμφανίζεται σε όλες τις οθόνες διαχείρισης. Σε κάθε οθόνη, εμφανίζονται οι Λοιπές Δράσεις της συγκεκριμένης οθόνης.
    γ. Οι Πιστοποιημένοι Τεχνικοί της Τεχνολογία Πήγασος, αν χρειαστούν την ενεργοποίηση των Λοιπών Δράσεων, σε κάποιο σημείο της εφαρμογής που δεν υπάρχει ήδη, αιτούνται την δημιουργία του, και το υπεύθυνο ΚΕΤΕ - κατασκευαστής το εισάγει.
    δ. Όλες οι "Λοιπές Δράσεις" αναπτύσσονται στον υπο-φάκελο sme και είναι ανεξάρτητες από την εφαρμογή.

4. Για να είναι εφικτή η τήρηση των αλλαγών στην τελική εγκατάσταση, ακόμη και μετά τις αναβαθμίσεις, τηρούμε τους εξής κανόνες: 
    α. Αν χρειαστεί να προστεθούν πεδία σε έναν πίνακα, τότε δημιουργούμε έναν παράλληλο πίνακα στον οποίο προσθέτουμε τα επιπλέον πεδία. Εδώ δημιουργούμε τάξεις οθονών που διαχειρίζονται τα συγκεκριμένα στοιχεία σε μία οθόνη. 
    β. Αν πρέπει να τροποποιηθεί κάποια εκτύπωση, εκτός από τα παραστατικά, την αντιγράφουμε στις Λοιπές Δράσεις και κάνουμε εκεί τις τροποποιήσεις, σε νέα πλέον εκτύπωση.
    γ. Η πρόσθεση νέων Εκτυπώσεων, Πινάκων, Λογικών στην εφαρμογή γίνεται μέσα στις Λοιπές Δράσεις. 
   
5. Για τις εφαρμογές με data Class dbPegasus, ακολουθούμε την παραπάνω λογική. Το κάθε ΚΕΤΕ Πήγασος, θα πρέπει μετά από αίτηση Πιστοποιημένων Τεχνικών, να εισάγει στην εφαρμογή του την Λογική των Λοιπών Δράσεων και την ενεργοποίησή τους στις οθόνες που χρειάζεται.

6. Μετά από συνεννόηση του Πιστοποιημένου Τεχνικού ή Εταιρείας, που κάνει τις τροποποιήσεις στην Τελική Εγκατάσταση και του ΚΕΤΕ Πήγασος που είναι υπεύθυνο για την Ανάπτυξη και Συντήρηση της εφαρμογής, μπορεί οι τροποποιήσεις αυτές να συμπεριληφθούν σε επόμενη αναβάθμιση.

7. Στην περίπτωση που με τους παραπάνω τρόπους, δεν είναι δυνατή η πλήρης υποστήριξη της τελικής εγκατάστασης, ο Πιστοποιημένος Τεχνικός ή Εταιρεία, που έχει αναλάβει την υποστήριξη, μπορεί να αποφασίσει να προχωρήσει σε τροποποιήσεις που θα αλλάξουν ακόμη και το ύφος της αρχικής εφαρμογής. Τότε μιλάμε για μία νέα εφαρμογή, η οποία απλά ξεκίνησε από την προηγούμενη και έχει το δικό της κύκλο.

Σημείωση : Η πρότυπη μελέτη αυτή είναι συνοπτική περιγραφή του κεφαλαίου «Τεχνικές Versioning» της Τεχνολογίας Πήγασος © και δημιουργήθηκε για να απαντηθεί «παράπονο» που κατατέθηκε από υποψήφιο συνεργάτη στο extranet υποστήριξης των χρηστών της Τεχνολογίας Πήγασος ©, το οποίο έλεγε :
«Τι γίνεται μετά την εγκατάσταση της τροποποιημένης εφαρμογής: αν και πως ο πελάτης θα μπορεί να παίρνει τις μελλοντικές αναβαθμίσεις από τη ΤΕΣΑΕ χωρίς να κινδυνεύουν να χαθούν οι τροποποιήσεις που έχω κάνει ή αυτό ειναι πλέον ανέφικτο => ο πελάτης θα πληρώνει χωρίς αντίκρισμα το ΕΣΤΕΣ??
Μήπως από συνεργάτες γινόμαστε ανταγωνιστές, γιατί εάν και εφόσον ισχύουν όλα αυτά, ο πελάτης για customizing θα είναι αναγκασμένος εκ των πραγμάτων να επιλέξει την ΤΕΣΑΕ και όχι κάποιον άλλο, για να μπορεί μετέπειτα να εξασφαλίζει με τις αναβαθμίσεις την αρτιότητα της εφαρμογής, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με την όλη φιλοσοφία της εταιρείας περί ανοικτού κώδικα, η οποία ουσιαστικά ήταν μία από τις κυριότερες αιτίες της συνεργασίας μας??»

(*) Υπόμνημα :

ΣΜΕ = Στρατηγική Μονάδα Επιχείρησης
ΚΕΤΕ Πήγασος © = Κέντρο Τεχνολογίας Πήγασος ©
Τεχνολογία Ανάπτυξης Λογισμικού Πήγασος©, είναι το σύνολο συγκεκριμένων Εργαλείων, Τεχνικών και Πολιτικών Ανάπτυξης Εφαρμογών & Συστημάτων Λογισμικού.

06/11/2007    Ανάπτυξη Τροποποιήσεων-Επεκτάσεων σε Εφαρμογή Τεχνολογίας Πήγασος ©