18/12/2007    Διαχείριση Περιεχομένου στο Pegasus Hermes V1.00 R001

 

Δημιουργήθηκε ένα νέο module στο Pegasus Hermes V1.00 R001, το Περιεχόμενο, το οποίο θα φιλοξενίσει τα κείμενα των μελών της πύλης.

Τρόπος Χρήσης


Με το module "Περιεχόμενο" έχουμε τη δυνατότητα να καταχωρούμε και να διαχειριζόμαστε τα κείμενα ("Κείμενα") της πύλης μας και να τα ομαδοποιούμε σε κατηγορίες ("Κατηγορίες Κειμένων") και υποκατηγορίες ("Yποκατηγορίες Κειμένων").  Τις κατηγορίες και υποκατηγορίες τις δημιουργούμε από το Pegasus Admin. Στις υποκατηγορίες μπορούμε να εισάγουμε τη Περιγραφή,  το Κείμενο που θα εμφανίζεται και τον Υπεύθυνο που είναι το μέλος eΧtranet / Ιntranet της εφαρμογής το οποίο ενημερώνεται για κάθε μία νέα καταχώρηση ή αλλαγή που πραγματοποιείτε στα κείμενα-περιεχόμενο αυτής της υποκατηγορίας και έχει το δικαίωμα να απορρίψει ένα κείμενο ή να το αλλάξει. Επίσης μπορούμε να εισάγουμε σε κάθε εγγραφή από την αντίστοιχη επιλογή στην λίστα των υποκατηγοριών από την πλευρά διαχείρισης της εφαρμογής - Pegasus Admin, ποιες ομάδες χρηστών μπορούν να δουν τα κείμενα-περιεχόμενο αυτής της υποκατηγορίας και ποιες ομάδες χρηστών έχουν δικαίωμα να καταχωρήσουν νέα κείμενα σε αυτή την υποκατηγορία. Σε κάθε νέο κείμενο που καταχωρείται από την πλευρά διαχείρισης - Pegasus Admin εισάγουμε τον "Τίτλο", το "Κείμενο" που είναι το κείμενο-περιεχόμενο που θα εμφανίζεται στη ιστοσελίδα μας, αν θα "Εμφανίζεται" από διαχειριστή-Συγγραφέα που είναι το flag που ενημερώνει ο συγγραφέας του κειμένου αν το κείμενο καταχωρήθηκε και διαχειρίζεται από την δημόσια πλευρά της εφαρμογής και όχι από την πλευρά διαχείρισης - Pegasus Admin (για να εμφανιστεί το κείμενο στην δημόσια πλευρά της εφαρμογής θα πρέπει να έχει τιμή "Ναι"), αν θα "Εμφανίζεται" από υπεύθυνο υποκατηγορίας περιεχομένου που είναι η έγκριση που απαιτείται για κάθε κείμενο από τον υπεύθυνο της κατηγορίας του κείμενου (για να εμφανίζεται στην δημόσια πλευρά της εφαρμογής μας θα πρέπει να έχει τιμή "ΝΑΙ"), αν θα "Εμφανίζεται" στο Module Περιεχόμενα που θα πρέπει να έχει τιμή "ΝΑΙ" για να εμφανίζετε το κείμενο αυτό, αν θα "Εμφανίζεται μόνο με login" γιατι είδαμε ότι στην υποκατηγορία κειμένου έχουμε την δυνατότητα να καθορίσουμε τις ομάδες μελών eΧtranet / Ιntranet οι οποίες έχουν δικαίωμα να βλέπουν τα κείμενα κάποιας υποκατηγορίας (για να είναι ορατό μόνο από συγκεκριμένες ομάδες χρηστών το κείμενο-περιεχόμενο θα πρέπει στο flag αυτό να έχει τιμή "ΝΑΙ") και τον "Συγγραφέας" που είναι το μέλος extranet/intranet που καταχώρησε το κείμενο, αν το κείμενο καταχωρήθηκε από την δημόσια πλευρά της εφαρμογής μας και όχι από την πλευρά διαχείρισης - Pegasus Admin. Αν ένα κείμενο έχει καταχωρηθεί από την πλευρά διαχείρισης - Pegasus Admin και ένα άλλο μέλος eΧtranet / Ιntranet ανέλαβε να διαχειρίζεται  από την δημόσια πλευρά το κείμενο, τότε αυτό είναι και ο υπεύθυνος αυτού του περιεχομένου ο "Συγγραφέας".

Χρησιμότητα   

Με το module "Περιεχόμενο" μπορούμε να καταχωρούμε περιεχόμενο-κείμενα χωρίς ημερομηνία. Μπορούμε να εισάγουμε κείμενα από την δημόσια πλευρά της εφαρμογής αν έχουμε συσχετίσει τον αντίστοιχο σύνδεσμο σε κάποια επιλογή και ο χρήστης που έχει κάνει login ανήκει σε κάποια ομάδα που έχει το δικαίωμα να καταχωρεί σε κάποια κατηγορία-υποκατηγορία περιεχομένου. Έτσι δίνουμε τη δυνατότητα στα μέλη της πύλης μας να καταχωρούν ελεύθερα τα κειμενά τους, στις αντίστοιχες κατηγοριες και υποκατηγορίες, και να αναπτύσουν με αυτόν τον τρόπο το δικό τους περιεχόμενο στη πύλη μας.

Παραδείγματα 

Στη πύλη ενός συγκεκριμένου Επιχειρηματικού Κλάδου, όπου παρουσιάζεται διαχρονικά το καθημερινό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι ενός συγκεκριμένου Επιχειρηματικού Κλάδου καθώς και οι άνθρωποι που συμβάλλουν καθοριστικά στην διαμόρφωσή του, παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη extranet/intranet να αναπτύσουν το δικό τους περιεχόμενο και να καταχωρούν τα άρθρα τους, τις μελέτες τους και τις προτάσεις τους για την ανάπτυξη του κλάδου τους. Έτσι υπάρχει συνεχώς νέο περιεχόμενο και υλικό το οποίο θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης και συζήτησης μέσα στην πύλη.