08/06/2007    Εφαρμογές Τεχνολογίας db Pegasus V3.00 - V3.10 : Patch για την Απογραφή

 

Το συγκεκριμένο patch διορθώνει τον τρόπο υπολογισμού της τιμής μονάδας όταν έχετε εισφορά ανακύκλωσης. Το πρόβλημα παρατηρήθηκε όταν επιλέγατε το " F11: Κόστος " από το μενού της απογραφής και ζητάγατε υπολογισμό τιμής κόστους διαφορετικό από την μέση τιμή

Η διόρθωση αφορά όλες τις εφαρμογές dbPegasus V3.00 - V3.10 με το ειδικό μενού απογραφής

Η διόρθωση είναι διαθέσιμη από την καρτέλας σας στο Extranet στην επιλογή : Υποστήριξη -> Εγχειρίδια & Ανανεώσεις -> Γενικές Ανανεώσεις