05/12/2007    Εγχειρίδιο χρήσης και module Επιχειρήσεων του Pegasus Hermes V1.00 R001

Δημιουργήθηκε η επιλογή "Εγχειρίδιο Χρήσης" που θα φιλοξενήσει όλα τα αναλυτικά Εγχειρίδια Χρήσης για κάθε ομάδα χρηστών.
Ενεργοποιήθηκε το module «Επιχειρήσεις» με την νέα του μορφή λειτουργίας.
Τρόπος Χρήσης
Μέσα από τo module "Επιχειρήσεις", μάς δίνεται η δυνατότητα να ταξινομήσουμε τις επιχειρήσεις, με τις οποίες συνεργαζόμαστε ("Επιχειρήσεις'), σε Είδη ("Είδος Επιχειρήσεων") και Κατηγορίες ("Κατηγορίες Επιχειρήσεων") και Ομάδες ("Ομάδες Επιχειρήσεων"). Μπορούμε να προσθέσουμε πληροφορίες για την τοποθεσία που βρίσκονται απο την επιλογή ("Περιοχές") και να προσθέσουμε πληροφορίες για τις Δυνατότητες τους ("Δυνατότητες (facilities)"). Υπάρχει η δυνατότητα να δoθεί το δικαίωμα στην κάθε επιχείρηση να κάνει login, δημιουργώντας το δικό της account και να προσθέσει τα δικά της κείμενα (το ποια κείμενα θα δημοσιεύονται, ορίζεται από τους διαχειριστές της πύλης) που αφορούν το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται. Επιπλέον, η επιχείρηση μπορεί να εισάγει τα προϊόντα που έχει και τις περιόδους που τα διαθέτει με τις τιμές της ανά περίοδο μέσα απο την επιλογή ("Προϊόντα Επιχειρήσεων") και ("Περίοδοι Προϊόντων").
Χρησιμότητα
Με αυτό το module λοιπόν μπορούμε να δημιουργήσουμε ενα επιχειρηματικό κέντρο για την πύλη μας που θα παρουσιάζει όλες τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους. Πέρα απο την εμπορική αξία που αποκτήσει η πύλη μας, ενα ακόμα πλεονέκτημα που θα αποκτούν τα μέλη και οι επισκέπτες της πύλης μας είναι οτι θα έχουν άμεση πρόσβαση και ενημέρωση για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες απο τις καταχωρημένες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις μέσα απο το περιβάλλον eXtranet / Intranet μπορούν να καταχωρήσουν και να διαχειριστούν τα προϊόντα τους αλλα και να επεξεργαστούν τα στοιχεία τους εύκολα και απλά αξιοποιόντας έτσι στο μέγιστο τη σχέση χρόνου/παρουσίασης που τους παρέχει η πύλη μας.
Παραδείγματα
Η πύλη ενός συγκεκριμένου Επιχειρηματικού Κλάδου έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο και να παρέχει τα ανάλογα δικαιώματα σε αυτές να καταχωρούν και να ενημερώνουν μόνες τους τα στοιχεία και τα προϊόντα τους. Έτσι παρέχει ενα χρήσιμο εργαλείο για να επικοινωνήσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους αναλυτικά και κατηγοριοποιήμενα αναπτύσοντας έτσι όλο τον κλάδο αλλα και την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά.