20/03/2009    Ενεργοποιήστε την έκδοση αποδείξεων εισπράξεων/ πληρωμών στις εφαρμογές Pegasus V3.00 - V3.10 dbPegasus εύκολα και γρήγορα!

Έχει προστεθεί νέο για την ενεργοποίηση έκδοσης αποδείξεων εισπράξεων/ πληρωμών από όλες τις εφαρμογές Pegasus που βρίσκοντα στις εκδόσεις V3.00 - V3.10 dbPegasus

Μπορείτε τώρα εύκολα να ενεργοποιήσετε και εσείς την συγκεκριμένη επιλογή στην δική σας εφαρμογή ακολουθώντας τις απλούστατες οδηγίες που περιγράφονται στον διαδικτυακό τόπο www.pegasus.net.gr -> Μελέτες-Εφαρμογές --> Pegasus και Λογιστήριο -->20/03/2009 Pegasus V3.00 - V3.10 dbPegasus: Ενεργοποίηση Εκτύπωσης Αποδείξεων Εισπράξεων/ Πληρωμών