22/06/2006    Επικοινωνία db Pegasus V3.10 με MS SQL

   Πραγματοποιήσαμε επικοινωνία της εφαρμογής db Pegasus V3.10 με απομακρυσμένη  βάση δεδομένων MS SQL με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των βάσεων.

   Βασιζόμενη στην τεχνολογία του ανοικτού κώδικα μπορείτε να κάνετε την δική σας υλοποίησης της σύνδεση βάση της σχετικής Πρότυπης Μελέτης που έχουμε καταγαψει.