18/11/1984    Γέννηση της Τεχνολογίας Πήγασος

Το 1984 αρχίζει η δημιουργία της Τεχνολογίας Ανάπτυξης Λογισμικού Πήγασος με βασικό πυρήνα τις δομές παραμετροποίησης του RDF, Dictionary, RLF και MESS.