19/11/1999    Οι πρώτες εφαρμογές Pegasus For Internet (peg4int.exe)

Σήμερα η ΤΕΣΑΕ χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του Pegasus for Internet (peg4int), εμφάνισε τις δύο πρώτες εφαρμογές για το Internet, κατασκευασμένες με την τεχνολογία Πήγασος. H πρώτη εφαρμογή καλύπτει την διαχείριση Εμπορικού κέντρου. Η δεύτερη αποτελεί την μεταφορά του CSM στο Διαδίκτυο και καλύπτει την αυτόματη ενημέρωση πελατών - υποψηφίων πελατών. Tο peg4int είναι ο πυρήνας της Τεχνολογίας Πήγασος© και συνεργάζεται απόλυτα με τον Δία, δηλαδή το περιβάλλον ανάπτυξης των εφαρμογών λογισμικού της Τεχνολογίας.