01/07/2000    Η σειρά PS λύσεων Πήγασος

Τα προγράμματα της Τεχνολογίας Πήγασος ανοίγουν την νέα αντίληψη μηχανογράφησης. Οι μηχανογραφικές λύσεις που βασίζονται στην τεχνολογία Πήγασος εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες επικοινωνίας και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών που μας προσφέρει το Internet. Οι εφαρμογές της σειράς PS προσφέρουν την καλύτερη και οικονομικότερη λύση για την ταυτόχρονη υποστήριξη της τοπικής μηχανογράφησης και αυτής του Internet. PS είναι το ακρωνύμιο που προέρχεται από τις λέξεις Pegasus Solutions. Τα προγράμματα Πήγασος της σειράς αυτής έχουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της άμεσης επικοινωνίας, με συγκεκριμένη διεύθυνση στο Internet μέσω απλής μη μόνιμης σύνδεσης, με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων. Κάθε λύση PS αποτελείται από τα ακόλουθα τρία συγκεκριμένα και άρηκτα συνδεδεμένα μέρη : 1)Τον κόμβο παρουσίασης της εταιρείας και των προϊόντων / υπηρεσιών που προσφέρει στο κοινό 2)Την τοπική μηχανογράφηση σε περιβάλλον windows ή netware. 3)Την αυτόματη υποστήριξη της επικοινωνίας με τους ενεργούς και τους εν δυνάμει πελάτες (Contact & Sales Management - CSM) Η επικοινωνία της τοπικής μηχανογράφησης και του CSM με την μηχανογράφηση στο Internet είναι αμφίδρομη και αυτόματη από την στιγμή που το πρόγραμμα Πήγασος αντιλαμβάνεται την ύπαρξη ενεργής σύνδεσης με το Internet.Αυτή η δυνατότητα πραγματοποιείται με την χρήση των τεχνικών Pegasus TUS και Pegasus Remote.