10/11/1996    Η τεχνική TUC

Η τεχνική TUC καταγράφει τις πληροφορίες ΠΟΙΟΣ, ΠΟΤΕ, ΤΙ και ΠΩΣ έχει μεταβάλλει από τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στις βάσεις δεδομένων οι οποίες ανήκουν στις τάξεις δεδομένων της εφαρμογής. Η τεχνική TUC αποτελεί σωτήριο εργαλείο απομακρυσμένης διαχείρισης βάσεων δεδομένων εξασφαλίζοντας απόλυτο συνχρονισμό στις βάσεις και βέβαια ελαχιστιποίηση του hit ratio μεταφοράς δεδομένων μεταξύ απομακρυσμένων βάσεων δεδομένων. Η τεχνική TUC επιτρέπει με την τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού Πήγασος να αναπτύσουμε εφαρμογές τύπου DRDBMS (Distributed Relational Data Base Management Systems)