15/05/2009    Νέα ανανέωση R017 στο PS.08.01.40 Pegasus CRM-ERP V3.10 με πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές νέες δυνατότητες!

Είναι διαθέσιμη η νέα ανανέωση του R017 Pegasus ERP 3.10  MySQL 
Η νέα ανανέωση και η αναβάθμισή της είναι άμεσα διαθέσιμη για τους κατόχους της προηγούμενης ανανέωσης με ενεγό Ετήσιο Συμβόλαιο Τεχνικής Στήριξης από την καρτέλα σας στο Extranet!

H Ανανέωση R017 περιλαμβάνει τις παρακάτω αλλαγές:

ΓΕΝΙΚΑ
******
1. Μπορείτε να ορίσετε ποιο με ποιο προφίλ θα χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης την εφαρμογή μέσα από το εύχρηστο Προφίλ Οθονών!

Στους Κεντρικούς Πίνακες -> Βασικής Παραμετροποίησης προστέθηκε ο Πίνακας "Προφίλ Οθονών".

Εδώ μπορείτε να ορίσετε διαφορετικά προφίλ για τις οθόνες.
Σε κάθε χρήστη, ορίζετε ποιό θα είναι το προφίλ των οθονών που θα έχει σαν προεπιλεγμένο.

Το κάθε προφίλ ορίζει μέσα στις λίστες διαχείρισης (π.χ. Πελάτες, Προμηθευτές, κ.ο.κ.) τι πεδία θα εμφανίζονται και με τι σειρά, στο δεξί μερός της οθόνης.

Ο ορισμός γίνεται μέσα από τις οθόνες (με δεξί κλικ) από τους χρήστες με κατάλληλο προνόμιο.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τρόπους εμφάνισης της εφαρμογής ανάλογα με το προφίλ που έχει ο κάθε χρήστης.


2. Στο προφίλ του χρήστη μπορούμε να ορίσουμε τον χρωματισμό που θέλουμε να έχει η εφαρμογή. Υπάρχουν δύο χρωματισμοί μέχρι στιγμής, Μπλέ (ο κλασσικός) και Πράσινος!

3. Στην εφαρμογή κάθε εγγραφή κρατάει αυτόματα, πλέον,  τον κωδικό του χρήστη που την καταχώρησε την ημερομηνία και την ώρα. Με δεξί κλικ επάνω σε μία οθόνη μπορείτε να δείτε όλη αυτήν την πληροφορία που αφορά στην εγγραφή.
Επίσης προστέθηκε και ο Γενικός Μοναδικός Κωδικός, ο οποίος είναι χρήσιμος για την υποστήριξη του μηχανισμού (PIM)


4. Στις λειτουργίες που ορίζουμε στο προφίλ ενός χρήστη, μπορούμε να ορίσουμε αν οι λειτουργίες αυτές θα ενεργοποιούνται αυτόματα με το login του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο για παράδειγμα, μπορούμε να ενεργοποιούμε την εμφάνιση του ημερολογίου Δραστηριοτήτων στον χρήστη με την εισαγωγή του στο πρόγραμμα.

5. Οι αποστολές e-mail γίνονται πλέον με την χρήση του CDO 1.2.1 ή με άμεση χρήση του SMTP Server, ανάλογα του τι συμπληρώνετε στο προφίλ χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο αν το CDO δεν λειτουργεί στον δικό σας Η/Υ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την απευθείας αποστολή μέσω του SMTP.


ERP
***
1. Στην καταχώρηση παραστατικών και παραγγελιών, προστέθηκε η δυνατότητα της μαζικής καταχώρησης ειδών.
Εμφανίζεται οθόνη στην οποία ο χρήστης επιλέγει, από λίστα ειδών που δημιουργεί με αναζήτηση (π.χ. από περιγραφή), τα είδη που θέλει για το παραστατικό.
Η μαζική Καταχώρηση Ειδών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την γρήγορη καταχώρηση ενός παραστατικού με όμοια είδη!

2. Προστέθηκε η δυνατότητα να εξάγουμε τα είδη ενός παραστατικού ή/και παραγγελίας σε αρχείο (excel). Επίσης η δυνατότητα να καταχωρούμε ένα παραστατικό με είδη που περιέχονται σε αρχείο (excel) που δημιουργήθηκε με την παραπάνω διαδικασία.
Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να γίνεται μεταφορά - ανταλλαγή - μεγάλων παραστατικών μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων (π.χ. να στείλετε ένα παραστατικό σε ένα πελάτη σας ή να παραλλάβετε ένα παραστατικό από έναν προμηθευτή σας).

3. Στα είδη στην αποθήκη, στο tab "Internet" ο χρήστης μπορεί να καταχωρεί πλέον περισσότερες από 2 φωτογραφίες, οι οποιες αποθηκεύονται άμεσα στην βάση. Οι φωτογραφίες αυτές πλέον, ενημερώνουν άμεσα το  site σας χωρίς να χρειάζεται να τις κάνετε Upload με ftp!

4. Στην οθόνη του είδους προστέθηκε το πεδίο Product U.S.P. (Unique Selling Point). Είναι το χαρακτηριστικό με το οποίο θέλουμε να γίνει γνωστό το προϊόν (π.χ. φθηνότερο, φιλικότερο, κ.ο.κ.), μία φράση δηλαδή που γνωστοποιεί στην αγορά το σημείο εκείνο που κάνει το προϊόν μας μοναδικό!

Επίσης προστέθηκε το Tab "Επαγγέλματα" με το οποίο ο χρήστης μπορεί να ορίσει σε ποιά επαγγέλματα απευθύνεται το συγκεκριμένο είδος!

5. Στις Λοιπές Δράσεις του είδους, προστέθηκε η εκτύπωση της Προϊοντικής Ταυτότητας του Είδους. Εδώ εκτυπώνονται συγκεντρωμένα τα στοιχεία του είδους που αφορούν στην διαχείριση της αγοράς του

6. Στις παραγγελίες πελατών/προμηθευτών προστέθηκε η δυνατότητα να διαγράφονται μαζικά (από τις Δράσεις της παραγγελίας) τα είδη που έχουν τιμολογηθεί. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να έχετε στις παραγγελίες μόνο τα είδη που έχουν μείνει back-order.

7. Στους Κεντρικούς Πίνακες Παραμετροποίησης Συναλλαγών & Συναλλασσομένων, προστέθηκε ο Πίνακας "Φόρμες Εκτύπωσης Παραγγελιών". Ο Χρήστης μπορεί πλέον να ορίσει φόρμες (σε μορφή Html) και να τις εκτυπώσει μέσα από την παραγγελία (η επιλογή προστέθηκε στις Δράσεις της παραγγελίας).

8. Στις παραμέτρους Παραστατικών προστέθηκε η δυνατότητα να ορίσετε "Απαγορεύεται η έκδοση παραστατικού επί πιστώσει αν ξεπεράσει το Πιστωτικό όριο".
Με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα απαγορεύει την έκδοση Παραστατικού αν με το νέο παραστατικό ξεπερνάει το πιστωτικό όριο ο πελάτης. Επιτρέπεται μόνο στην περίπτωαη που το παραστατικό αφήνει αμετάβλητο ή μειώνει το υπόλοιπο του πελάτη!

9. Προστέθηκε νέο προνόμιο (i00.0014) για την αποθήκη. Οσοι χρήστες το έχουν μπορούν να δούν στο είδος όλα ta tab (και τα οικονομικά). Διαφορετικά βλέπουν και διαχειρίζονται μόνο τα tab με τις πληροφορίες.
Η Χρήση του προνομίου αυτού είναι χρήσιμη στην περίπτωση που θέλουμε χρήστες οι οποίοι χειρίζονται την εφαρμογή να μπορούν να διαχειρίζονται την πληροφορία του είδους (Κείμενα, Φωτογραφίες κ.ο.κ.) αλλά να μην μπορούν να διαχειρίζονται και να βλέπουν οικονομικά στοιχεία.


10. Στους Χρήστες (Βασικοί Πίνακες Παραμετροποίησης) προστέθηκαν τα πεδία:
   α. Ετήσιος Στόχος =  Ο ετήσιος Στόχος του χρήστη
   β. Ο Στόχος Περιέχει ΦΠΑ
   γ. Εμφανίζεται η Οθόνη πληροφοριών στο Login. Αν το τσεκάρετε όταν ο χρήστης μπαίνει στο σύστημα, εμφανίζεται η οθόνη με πληροφορίες του (Ετήσιος Στόχος, Μηνιαίος Στόχος και αποκλίσεις). Επίσης εμφανίζεται το εορτολόγιο.

11. Στην Υποστήριξη Προστέθηκε η επιλογή "Πληροφορίες Χρήστη" που εμφανίζει την οθόνη με προσωπικές πληροφορίες (Ετήσιος Στόχος, Μηνιαίος Στόχος και αποκλίσεις)

12. Στα παραστατικά Πελατών και προμηθευτών δεν επιτρέπεται η τροποποίηση αν αυτά έχουν μετασχηματιστεί.

13. Στην οθόνη της αποθήκης προστέθηκε το πεδίο "Ελάχιστη Ποσότητα Πώλησης" στο tab του internet. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να καθορίσετε το ελάχιστο που θα πουλιέται από "μικροείδη" μέσω internet. Αν είναι 0 τότε δεν υπάρχει όριο!

14. Στους κατασκευαστές προστέθηκαν τα εξής πεδία:
   Αρχείο Logo: Είναι το όνομα του αρχείου για το logo του κατασκευαστή. Το logo εμφανίζεται στην λίστα των κατασκευαστών.
   URL: Η σελίδα του κατασκευαστή στο internet.
   Ελληνικό/Αγγλικό Κείμενο: Το κείμενο που θα εμφανίζεται στην λίστα δίπλα στον κατασκευαστή.

15. Στην αποθήκη η αντιστοίχιση των ειδών γίνεται με παραμετρικό τρόπο ως προς την κατηγορία. Οπότε πλέον έχετε δυνατότητα να έχετε περισσότερα είδη αντιστοίχισης από τα Παρεμφερή και τα Συσχετιζόμενα. Έτσι μπορείτε να ορίσετε περισσότερα προϊόντα που θα θέλατε να προωθήσετε με το συγκεκριμένο προϊόν όπως για παράδειγμα Ανταλλακτικά κ.α 
Στους Κεντρικούς Πίνακες Αποθήκης, στο νέο πίνακα "Κατηγορίες Αντιστοίχισης Ειδών", ορίζετε τις κατηγορίες σας.

Επίσης προστέθηκε και η δυνατότητα μαζικής καταχώρησης ειδών στην αντιστοίχιση.


16. Στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά των ειδών, προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζετε την κατηγορία τους.
Οι κατηγορίες των Τεχνικών χαρακτηριστικών, είναι άμεσα συνδεδεμένες με την εμφάνιση του είδους στο Internet (e-elite). Εκεί ορίζετε ποιών κατηγοριών η πληροφορία θα εμφανίζεται και σε ποιο tab. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται πλέον η δυνατότητα να έχετε απεριόριστες ομάδες πληροφόρισης για κάθε είδος (π.χ. Δυνατότητες, Πλεονεκτήματα, Αλλες χρήσεις κ.ο.κ.), ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

Τις κατηγορίες των Τεχνικών Χαρακτηριστικών τις ορίζετε στον νέο, ανάλογο Κεντρικό Πίνακα Αποθήκης.

Επιλέγοντας Κατηγορία του Τεχνικού Χαρακτηριστικού, μπορείτε να ορίσετε σε ποιά θέση - tab - της παρουσίασης του είδους θα εμφανίζεται το συγκεκριμένο κείμενο στο e-elite. Σημειώσετε ότι στο e-elite μπορείτε να ορίσετε ποιές κατηγορίες Τεχνικών Χαρακτηριστικών εμφανίζονται στην οθόνη παρουσίασης του είδους.

17. Στα είδη προστέθηκε και το Αγγλικό Product U.S.P. (στο tab Internet) για την Αγγλική σελίδα του e-Elite.


18. Μέχρι τώρα η εφαρμογή έκανε έλεγχο στην ορθότητα του ΑΦΜ μόνο αν αυτό ήταν 9 ψηφία. Τώρα αν ο πελάτης/προμηθευτής συμμετέχει στην συγκεντρωτική, κάνει τον έλεγχο και απαγορεύει την καταχώρησή του.
Αυτό μηδενίζει την πιθανότητα να έχουμε λάθος καταχωρήσεις στα ΑΦΜ οπότε και λάθη στην συγκεντρωτική τιμολογίων.
Παρόλα αυτά παραμένει ο Αυτοματισμός που κάνει μαζικό έλεγχο της ορθότητας των ΑΦΜ, καθώς είναι πιθανό να έχουμε λάθος σε ΑΦΜ που καταχωρούνται αυτόματα με εργαλεία εισαγωγής δεδομένων στην βάση μας.

19. Στην οθόνη πληροφοριών χρήστη προστέθηκε και το πλήθος των εκκρεμών Δραστηριοτήτων του ανά είδος.

20. Στο ισοζύγιο Πελατών και Προμηθευτών προστέθηκε η δυνατότητα να εκτυπώνονται μόνο οι συναλλασσόμενοι με υπόλοιπο διαφορετικό του 0.

21. Στην καταχώρηση αξιόγραφου δεν επιτρέπεται η ημερομηνία λήξης να είναι μικρότερη της καταχώρησης.

22. Στους πελάτες/προμηθευτές, προστέθηκε το πεδίο "Οι Σημειώσεις Τιμολογικής Εμφανίζονται σε Παραστατικά/Παραγγελίες". Αν το τσεκάρετε και έχετε γράψει κάτι στις σημειώσεις, τότε αυτές εμφανίζονται στον χρήστη, όταν επιλέξει τον Πελάτη/Προμηθευτή κατά την καταχώρηση Παραστατικού ή Παραγγελίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ενημερώνετε τους χρήστες για σημαντικά θέματα Τιμολογικής (π.χ. πιθανούς διακανονισμούς που δεν πρέπει να κάνουν, κ.ο.κ.)

23. Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του αξιογράφου. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εκτυπώνετε τις επιταγές σας. Η φόρμα εκτύπωσης ορίζεται ανά τράπεζα, για να καλύψουμε την περίπτωση διαφορετικού Layout ανά τράπεζα.

24. Στην καταχώρηση παραστατικού ή παραγγελίας, αν αλλάξετε το "Τιμές με ΦΠΑ" τότε κατά την καταχώρηση ειδών, η εφαρμογή προσθέτει ή αφαιρεί το ΦΠΑ ανάλογα με τις βασικές παραμέτρους.
Αν δηλαδή για παράδειγμα έχετε ορίσει ότι οι τιμές πώλησης δεν περιέχουν ΦΠΑ, τότε αν σε ένα παραστατικό επιλέξετε ότι έχουν ΦΠΑ, στις τιμές που βρίσκει για το είδος, προσθέτει το ΦΠΑ.
Αυτό διευκολύνει κυρίως στις επιχειρήσεις που έχουν τιμοκατάλογο χωρίς ΦΠΑ, αλλά στο e-elite (Internet) οι παραγγελίες μπαίνουν με ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή αν προσθέσουμε ένα είδος, πλέον η εφαρμογή προσθέτει το ΦΠΑ στην αρχική τιμή.

25. Στην λίστα των ειδών αποθήκης προστέθηκε η Δράση "Μαζική Αλλαγή Ομάδων".
Με αυτήν την επιλογή μπορείτε μαζικά να αλλάξετε το δέντρο των ομάδων (ομάδες - υποομάδες - οικογένειες - υποοικογενειες) στα είδη.
Ειναι χρήσιμο όταν θέλετε να κάνετε μαζικές αλλαγές ομάδων στα είδη σας.

26. Στην διαχείριση της απογραφής (Βάσεις Δεδομένων -> Αποθήκες -> Απογραφή) προστέθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης του Ιστορικού της απογραφής. Με αυτόν τον τρόπο κρατάτε ιστορικό των απογραφών της αποθήκης.

27. Στις επιλογές της αποθήκης (Βάσεις Δεδομένων -> Αποθήκες) προστέθηκε η επιλογή "Ιστορικό Απογραφής". Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις εγγραφές των απογραφών που έχουν ενημερώσει το ιστορικό.

28. Στις εκτυπώσεις αποθήκης προστέθηκε η "Απογραφή από Ιστορικό". Με αυτήν εκτυπώνετε την απογραφή αντλώντας τα στοιχεία από το Ιστορικό της Απογραφής, οπότε μπορείτε να εκτυπώσετε και προηγούμενες απογραφές, εκτός από την τρέχουσα.

29. Στην διαχείριση παραστατικού (πελάτη ή προμηθευτή) προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής ειδών από παραγγελία. Η Διαδικασία αυτή υπήρχε μόνο στην καταχώρηση. Στην τροποποιήση χρησιμεύει όταν έχουμε πολλά είδη σε ένα παραστατικό χειρόγραφο που εκτελεί παραγγελία, και δεν μπορούμε να το καταχωρήσουμε με την μία.

30. Στην καταχώρηση των αποδείξεων προστέθηκε η δυνατότητα να επιλέγει ο χρήστης και Τρόπο Αντιλογισμού. Είναι χρήσιμο στην περίπτωση π.χ. που θέλουμε να καταχωρούμε Αποδείξεις Δαπανων Μετρητοίς. Ορίζουμε ότι επιτρέπεται η επιλογή Αντιλογισμού. Ετσι αν ο χρήστης επιλέξει την πληρωμή με μετρητά, γηίνεται αυτόματα και η χρέωση (πληρωμή) του προμηθευτή. Οι Τρόποι Αντιλογισμού ορίζονται στον (νέο) κεντρικό πίνακα παραμετροποίησης Λογιστηρίου "Τρόποι Αντιλογισμών Αποδείξεων".

31. Τροποποιήθηκε η εκτύπωση "Απόδοση ΦΠΑ" (Αναφορές -> Εκτυπώσεις Λογαριασμών -> Απόδοση ΦΠΑ) ώστε να εμφανίζει αναλυτικά τα ποσά που προκύπτουν από Αποδείξεις. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιό εύκολος ο έλεγχος των καταχωρήσεων και η σύνταξη των εκκαθαριστικών ΦΠΑ.

32. Νέα Επιλογή "Λογιστήριο -> Διαχείριση Αξιογράφων Πινακίων.
Εδώ εμφανίζετε και διαχειρίζεστε τα αξιόγραφα που έχουν συμμετάσχει σε πινάκια.
Με αυτήν την οθόνη μπορείτε να δείτε άμεσα τα αξιόγραφα που έχετε καταθέσει σε δανειοληπτικό λογαριασμό.

33. Στην απογραφή προστέθηκε η Δράση "Ενημέρωση από Excel". Με αυτήν μπορείτε να εισάγετε στην απογραφή στοιχεία (ποσότητες καταμετρημένες) από αρχείο Excel.
Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε γρήγορη ενημέρωση της απογραφής από αρχεία που έχετε δημιουργήσει από ειδικές συσκευές απογραφής ή ακόμη και από απλά PDA με scanner και excel.

34. Στα πακέτα προστέθηκε η δυνατότητα να καταχωρούνται τα είδη τους από αρχείο Excel.
Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να καταχωρείτε/ενημερώνετε ενα πακέτο από αρχεία που έχετε δημιουργήσει από ειδικές συσκευές απογραφής ή ακόμη και από απλά PDA με scanner και excel. Ετσι γίνεται πιό γρήγορη η καταχώρηση νέων παραστατικών, παραγγελιών και η ενημέρωση εξυπηρέτησης παραγγελιών.

35. Στην Τιμολογική του Είδους στην αποθήκη, ορίζοντας τις ποσοτικές τιμές, μπορούμε πλέον να ορίσουμε και χρονική διάρκεια (περίοδο) για την οποία ισχύουν. Οπότε με αυτόν τον μηχανισμό έχουμε την δυνατότητα να έχουμε ειδικές τιμές - προσφορές.

36. Στην απογραφή προστέθηκε η δυνατότητα κατά την ενημέρωση από την αποθήκη, να ενημερώνονται μόνο τα είδη που είναι καταχωρημένα στην απογραφή.
Αυτό είναι χρήσιμο στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε μερικές απογραφές στην αποθήκη σας. Για παράδειγμα απογράφετε μόνο τα αναλώσιμά σας.


CRM
****
1. Στα Ανταγωνιστικά Προϊόντα προστέθηκε το button "Αρχειοθέτηση Προϊόντος". Εδώ μπορείτε να συνδέσετε αρχεία που έχουν σχέση με το προϊόν.

2. Στις Δραστηριότητες ο χρήστης
   α. μπορεί να ορίσει Προγραμματισμένη Ωρα Εναρξης και Λήξης (τα οποία είναι υποχρεωτικά αν η Δραστηριότητα συμμετέχει στο πλάνο). 

   β. πρέπει να δώσει πραγματική ώρα Λήξης όταν η Δραστηριότητα αλλάξει κατάσταση και εκτελεστεί.

   γ. μπορεί να δώσει πραγματική ώρα έναρξης (αν είναι διαφορετική από την προγραμματισμένη) βάσει της οποίας υπολογίζεται η πραγματική διάρκεια.

3. Μία Δραστηριότητα έχει μία ημερομηνία εκτέλεσης (δεν υπάρχει πλέον η ημερομηνία πιθανής λήξης και η ημερομηνία λήξης). 
Ο Χρήστης ορίζει την προγραμματισμένη και την πιθανή έναρξη, τα οποία είναι υποχρεωτικά όταν η Δραστηριότητα συμμετέχει στο πλάνο Δραστηριοτήτων.
Επίσης όταν η Δραστηριότητα εκτελεστεί μπορεί να ορίσει την πραγματική ώρα έναρξης και είναι υποχρεωτικό να ορίσει την πραγματική ώρα λήξης.


4. Το πλάνο Δραστηριοτήτων τροποποιήθηκε ώστε:
   α. Εμφανίζει μία δραστηριότητα να καταλαμβάνει όλα τα τετράγωνα του πλάνου τα οποία καλύπτει η προγραμματισμένη έναρξη και λήξη της.
   β. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει αν εμφανίζει Αργίες, Σάββατα και Κυριακές.


5. Στο περιεχόμενο επικοινωνίας Προστέθηκε η δυνατότητα για επιπλέον κριτήρια. Εδώ μπορεί ο χρήστης να επιλέξει ποιές κατηγορίες Marketing και ποιές κατηγορίες επαγγέλματος συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν στην αποστολή του κειμένου.

6. Στην αποστολή Κειμένου Επικοινωνίας, αν δεν έχει οριστεί ποιές κατηγορίες επικοινωνίας Συναλλασσομένων συμμετέχουν, η αναζήτηση γίνεται απευθείας στους συναλλασσόμενους.


7. Στην Λίστα των Δραστηριοτήτων προστέθηκε η δυνατότητα να αντιγράψει ο χρήστης μία Δραστηριότητα

8. Στις προτεραιότητες των Δραστηριοτήτων ο χρήστης μπορεί να ορίσει αν συμμετέχουν στο πλάνο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε Δραστηριότητες με Είδος που δεν συμμετέχει στο πλάνο, αλλά η Προτεραιότητά τους να τις κάνει να συμμετέχουν (π.χ. οι Επείγουσες να εμφανίζονται στο πλάνο). Σε αυτήν την περίπτωση ελέγχεται η προγραμματισμένη έναρξη και λήξη και συτών των Δραστηριοτήτων.

9. Στον ορισμό εμφάνιση των Δραστηριοτήτων (αν ο χρήστης επιτρέπεται να δίνει Υλικά/Υπηρεσίες) ο χρήστης έχει πλέον την δυνατότητα να δίνει Σκοπό=0 (ισχύει για όλους τους σκοπούς) ή/και είδος=0 (για όλα τα είδη).
Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο εύκολος ο ορισμός.

10. Στο πλάνο Δραστηριοτήτων εμφανίζεται και υπόμνημα με τα χρώματα που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο πλάνο.

11. Στις Δραστηριότητες προστέθηκε (στο tab Ταυτότητα) το πεδίο "εμφανίζεται στο Internet".
Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ορίζετε ποιές Δραστηριότητες θα εμφανίζονται στο e-CRM

Το ίδιο πεδίο προστέθηκε και στα Έργα Λειτουργιών και τις Εργασίες (στο tab "Χρόνοι-Ποσά").

12. Στις εργασίες ενός έργου προστέθηκαν οι εξής δυνατότητες (μέσα από την λίστα των εργασιών)
    α. Αντιγραφή της εργασίας σε νέα.
    β. Μεταφορά Δραστηριοτήτων από μία εργασία σε μία άλλη (του ίδιου έργου).
Με αυτές τις δυνατότητες, ο χρήστης μπορεί εύκολα να διασπάσει μία εργασία σε δύο ώστε να μήν ξεπεράσει το όριο των 8 δραστηριοτήτων σε μία εργασία.

13. Στο πλάνο Δραστηριοτήτων, για κάθε δραστηριότητα εμφανίζονται τα ποσά (Κόστος και Ποσό Δραστηριότητας) και οι Ωρες (Προγραμματισμένες και Πραγματικές).
Επίσης Πηγαίνοντας το ποντίκι επάνω σε μία ημέρα εμφανίζει το σύνολο των ποσών αυτών.

14. Στην Μαζική Καταχώρηση Πρότυπης Δραστηριοτήτας (Broadcasting) προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής όλων των θέσεων λογικού. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να γίνει ενημέρωση σε όλους τους ενεργούς χρήστες με μία κίνηση.

15. Στον ορισμό εμφάνισης των Δραστηριοτήτων, προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζετε αν θα έχουν και Ερωτηματολόγιο.
Επίσης ορίζετε αν θα είναι υποχρεωτικό και τα αποδεκτά ερωτηματοτολόγια.
Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να ορίσετε ανά Είδος/Σκοπό υποχρεωτικά ερωτηματολόγια.
Ο έλεγχος γίνεται μόνο αν η κατάσταση της Δραστηριότητας είναι "Εκτελέστηκε".


16. Στους Κεντρικούς Πίνακες Παραμετροποίησης προστέθηκαν οι πίνακες :
    α. Ερωτηματολόγια
    β. Πίνακες Τιμών Ερωτηματολογίων.

    Με την χρήση αυτών των πινάκων μπορείτε να δημιουργήσετε ερωτηματολόγια τα οποία τα χρησιμοποιείτε μέσα από τις δραστηριότητες.

17. Στις Δραστηριότητες προστέθηκε το tab "Ερωτηματολόγιο". Εδώ μπορείτε να επιλέξετε ένα ερωτηματολόγιο που έχετε δημιουργήσει και να καταχωρήσετε τις απαντήσεις του.

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να προστεθεί στην φόρμα εκτύπωσης (δείτε και δείγμα στο αρχείο csm\html\epafh.htm)

18. Στο πλάνο Δραστηριοτήτων προστέθηκε επάνω από το υπόμνημα των χρωμάτων το σύνολο των ωρών και των ποσών των δραστηριοτήτων που εμφανίζονται.

19. Στην καρτέλα ενός συναλλασσόμενου, προστέθηκε το tab "Προφίλ". Σε αυτό μπορούμε να καταχωρήσουμε στοιχεία ανά Προφίλ.
Τα προφίλ είναι προδημιουργημένα από τους πίνακες Παραμετροποίησης του CRM. Κάθε Προφίλ έχει τα δικά του πεδία και οδηγίες συμπλήρωσης. Για κάθε Προφίλ, ορίζουμε αν επιτρέπονται πολλαπλές καταχωρήσεις ή όχι ανά συναλλασσόμενο.

Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να έχουμε ανά συναλλασσόμενο μία ιστορική ή όχι, καταγραφή στοιχείων που συνθέτουν το προφίλ του.

20. Στις δραστηριότητες που αφορούν πλάνο, μόνο οι χρήστες με ειδικό προνόμιο (νέο) μπορούν να αλλάξουν την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα.

21. Προστέθηκε το πεδίο "Συμμετέχει στο επίλεκτο Πελατολόγιο". Χρησιμεύει για να μπορείτε να επιλέγετε ποιοί πελάτες - ιδιοκτήτες προϊόντων σας θα συμμετέχουν στις λίστες των "προϊοντικών ταυτοτήτων" (εκτυπώνονται από τα είδη της αποθήκης).

22. Στην λίστα των Δραστηριοτήτων προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής αντιγραφής μίας Δραστηριότητας με βάση την ημέρα της εβδομάδας (π.χ. Κάθε Δευτέρα από 1/1/ εώς 31/12) ή βάση της ημέρας του μήνα (π.χ. την 12η του κάθε μήνα).

23. Στην Μαζική αποστολή ενός Περιεχομένου αν το περιεχόμενο το παραλλάβει ο ίδιος συναλλασσόμενος σε πολά e-mail, κινητά τηλέφωνα ή Fax, αυτά καταχωρούνται σε μία μόνο Δραστηριότητα.

24. Στις εκστρατείες , στην επιλογή συναλλασσομένων, μπορούμε να επιλέξουμε επίσης:
   α. Από Κατηγορίες Marketing και Επαγγέλματος, επιλέγοντας ή/και αποκλείοντας κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι συναλλασσόμενοι
   β. Από είδη τα οποία έχουν αγοράσει οι συναλλασσόμενοι.
   γ. Από είδη στα οποία είναι ιδιοκτήτες οι συναλλασσόμενοι.

25. Στις Δραστηριότητες:
   α. Στην Ταυτότητα προστεθηκε η Διάρκεια αναμονής σε ώρες που αφορά στον χρόνο από την καταχώρηση μέχρι την έναρξη της δραστηριότητας.
   β. Στον Στόχο η Καταχώρηση γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τις Σημειώσεις (δίνει το νέο στόχο και αυτός προστίθεται στο προηγούμενο κείμενο). Με αυτόν τον τρόπο κρατάμε ίχνος των χρηστών και στην καταγραφή του στόχου.
   γ. Το Σύνολικό ποσό των Υπηρεσιών/Υλικών της Δραστηριότητας υπολογίζεται αυτόματα βάση του τιμοκαταλόγου του πελάτη.

26. Στις Πρότυπες Δραστηριότητες προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζει ο χρήστης Ερωτηματολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο όταν ορίζετε μία Πρότυπη Δραστηριότητα είναι δυνατό να καθορίσετε και ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο θα απαντά ο χρήστης.

27. Στις Δραστηριότητες των Διαδικασιών και των Λειτουργιών, προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζει ο χρήστης Ερωτηματολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο σιτς Δραστηριότητες που δημιουργούνται οι χρήστες βρίσκουν έτοιμο το ερωτηματολόγιο που πρέπει να απαντηθεί.

28. Στην Αρχειοθέτηση προστέθηκε η δυνατότητα αντιγραφής ενός αρχείου. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να αντιγράψετε ένα αρχείο μαζί με το περιεχόμενό του και να δημιουργήσετε ένα νέο παρόμοιο.

28. Στην ενημέρωση των Εκστρατειών με τις Πρότυπες Δραστηριότητες και τις Λειτουργίες, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την κατανομή των Δραστηριοτήτων και έργων που θα δημιουργηθούν, ώστε να έχει για παράδειγμα 50 Δραστηριότητες ανά ημέρα.

29.  Στους Πίνακες Παραμετροποίησης του CRM προστέθηκε το Εορτολόγιο.

30. Στις Βασικές Παραμέτρους του CRM (Υποστήριξη -> Κεντρικοί Πίνακες -> Πίνακες CRM) προστέθηκε το πεδίο "Επιτρέπεται καταχώρηση Συναλλασσόμενου Χωρίς Τηλέφωνο". Αυτό σας επιτρέπει να κάνετε καταχώρηση προσώπων και επιχειρήσεων στο CRM χωρίς να έχετε το τηλέφωνό τους.

31. Στην οθόνη της Δραστηριότητας προστέθηκε το tab "Ενέργειες". Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε ενέργειες που έγιναν γι'αυτήν την Δραστηριότητα. Τις ενέργειες από τις οποίες επιλέγετε πρέπει να τις καταχωρήσετε στον Πίνακα "Δυνατές Ενέργειες Δραστηριοτήτων" (Υποστήριξη -> Κεντρικοί Πίνακες -> Πίνακες CRM).
Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να έχετε αναλυτικά τι έχει γίνει σε μία δραστηριότητα (π.χ. πόσα τηλέφωνα έγιναν χωρίς να απαντήσει ο συναλλασσόμενος, αν έγινε τελικά επαφή με τον συναλλασσόμενο, αν του στείλατε ενημερωτικό κ.ο.κ.). Ολα αυτά στα πλαίσια της Δραστηριότητας.
Επειδή η κάθε ενέργεια καταχωρείται ο χρήστης και ο χρόνος (ημέρα και ώρα) που έγινε, είναι δυνατό να γίνει μέτρηση των ενεργειών ανά χρήστη, περίοδο κ.ο.κ.

32. Στο Portfolio προστέθηκε το Ληξιάριο των Συμβάσεων.
Εδώ εμφανίζονται οι συμβάσεις οι οποίες έχουν λήξει σε μία περίοδο και δεν έχουν ανανεωθεί.
Με αυτόν τον τρόπο μπορεί ανά πάσα στιγμή ο χρήστης να ξέρει τις συμβάσεις των πελατών του που δεν ανανέωσαν ή που πρέπει να ανανεώσουν σε μία περίοδο.

33. Στα έργα προστέθηκε το πεδίο Αριθμός. Ο Αριθμός μπορεί να συμπληρώνεται με το χέρι ή να ενημερώνεται αυτόματα (τις κατάλληλες ρυθμίσεις τις κάνετε στις Βασικές Παραμέτρους του CRM).

34. Στο πλάνο δραστηριοτήτων προστέθηκε η δυνατότητα να επιλέγετε εκτός από θέση οργανογράμματος και την θέση εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βλέπετε πλέον το πλάνο:
   α. Ολης της εταιρείας
   β. Των χρηστών Μίας θέσης Οργανογράμματος
   γ. Των χρηστών Μίας θέσης Εργασίας
   δ. Ενός συγκεκριμένου χρήστη

35. Στις κατηγορίες Marketing μπορούμε πλέον να ορίζουμε αν είναι υποχρεωτικό να δίνουμε ΑΦΜ στους συναλλασσόμενούς της. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ορίσουμε π.χ. ότι στους πελάτες και τους προμηθευτές πρέπει οι χρήστες να δίνουν ΑΦΜ, ενώ στους υποψήφιους όχι.

36. Στα έργα και τις εργασίες προστέθηκε ο Κωδικός Λογιστικής. Επειδή τα έργα και τις εργασίες μπορείτε να τα επιλέγετε σε παραστατικα και αποδείξεις, είναι δυνατό να επηρεάζουν την δημιουργία των λογαριασμών που ενημερώνουν την Γενική Λογιστική. Για παράδειγμα ένα έργο μπορεί να είναι μέρος ενός Φάκελου Εισαγωγής. Στον Κωδικό Λογιστικής γράφετε τον Λογαριασμό της εισαγωγής. Ο Κωδικός Λογιστικής του έργου επιρεάζει την παράμετρο Ρ της γέφυρας της Γενικής Λογιστικής, ενώ της εργασίας την παράμετρο Γ.

Γενική Λογιστική
****************
1. Στον έλεγχο της Γέφυρας, εμφανίζει τους Κ.Κ. που δεν έχουν ορισμένη γέφυρα. Γι'αυτούς δεν εμφανίζει τις κινήσεις τους αναλυτικά.
Με αυτόν τον τρόπο γίνεται
    α. Άμεσος έλεγχος μήπως για κάποιον Κ.Κ. δεν έχει οριστεί κατά λάθος γέφυρα
    β. Δεν εμφανίζει κινήσεις που έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει (δεν έχουν ορισμένη γέφυρα).

2. Στην εκτύπωση του Συνοπτικού Βιβλίου Εσόδων / Εξόδων προστέθηκε η δυνατότητα να εκτυπώνεται και το σύνολο των υποκαταστημάτων.

3. Στις βελτιώσεις - τροποποιήσεις Παγίων προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζουμε την απόσβεση που θα υπολογίσει η εφαρμογή. Είναι χρήσιμο στην περίπτωση η απόσβεση δεν προκύπτει βάσει των συντελεστών του Παγίου (π.χ. αναπροσαρμογή αξίας παγίου σε κτήριο).

4. Στον ορισμό της γέφυρας από κινήσεις λογαριασμών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Κωδικό Λογιστικής του έργου (παράμετρος Ρ) ή/και της εργασίας (παράμετρος Γ).

 


Μισθοδοσία
**********
1. Στους εργαζόμενους προστέθηκε η δυνατότητα να δίνουμε και δεύτερη ειδικότητα.
Σε αυτήν την περίπτωση δημιουργούνται 2 καταχωρήσεις στην ΑΠΔ για κάθε μισθοδοσία, μία για κάθε ειδικότητα.
Με αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε ορισμένες περιπτώσεις όπως π.χ. των εργαζομένων που είχαν κρατήσεις ΤΑΥΣΟ και μετά το 2007 μετάφερθηκαν στο ΙΚΑ συνολικά.

2. Στις Βασικές παραμέτρους προστέθηκαν οι όροι κρατήσεων για την δεύτερη ειδκότητα. Από αυτού η εφαρμογή αναγνωρίζει τα ποσά που θα χρησιμοποιεί για την ΑΠΔ της δεύτερης ειδικότητας.


Query
*****
1. Οι φόρμες μέχρι τώρα περιείχαν μόνο τις ετικέτες.
Προστέθηκαν και οι Φόρμες HTML με τις οποίες ο χρήστης μπορεί να ορίσει html κείμενα με πεδία από τον πίνακα που έχει συνδέσει την φόρμα.
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε εκτυπώσεις που περιέχουν π.χ. Τα στοιχεία ενός πελάτη σε μία σελίδα.

2. Στην οθόνη εξαγωγής στοιχείων σε αρχείο, προστέθηκε η δυνατότητα Εκτύπωσης (σε μορφή html). Με αυτόν τον τρόπο έχουμε άμεση εκτύπωση των στοιχείων που θέλουμε.

Εργαλεία
*********
1. Στα εργαλεία προστέθηκε η Επιλογή "Εισαγωγή Δεδομένων"
Με αυτήν μπορείτε να εισάγετε
   α. Συναλλασσόμενους στο CRM
   β. Πελάτες
   γ. Προμηθευτές
   δ. Είδη στην αποθήκη