14/02/2007    Νέα Ανανέωση του Pegasus ERP με MySQL (R008)

Η ανανέωση R008 της Εφαρμογής Pegasus ERP (PS.08.01.40 V3.10 R008 Pegasus ERP V3.10 R003 MySQL) είναι διαθέσιμη προς χρήση από τις 12/02/2007.
Στην Νέα Ανανέωση έχουν ενσωματωθεί πλήρως οι επιλογές της Μισθοδοσίας, στις Κεντρικές Επιλογές της Εφαρμογής.

Οι κάτοχοι της παλαιότερης ανανέωσης με ενεργή Ετήσια Σύμβαση ΤΕχνικής Στήριξης, μπορούν να κάνουν την αναβάθμιση μέσα από την προσωπική τους σελίδα στο extranet των χρηστών της Τεχνολογίας Πήγασος. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα ανανέωση από την σχετική της διεύθυνση.

Ακολουθεί η λίστα με τις σημαντικότερες τροποποιήσεις που περιέχει η νέα ανανέωση:
στην Εμπορική Διαχείριση (Elite)
1. Ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει πλέον ειδικές τιμές ή/και εκπτώσεις πελατών και προμηθευτών, μόνο με τον τιμοκατάλογο και χωρίς % έκπτωσης ή ειδικές τιμές.
Έτσι μπορεί πλέον να ορίσει ότι π.χ. ο πελάτης έχει τιμοκατάλογο Λιανικής αλλά στο είδος με κωδικό 01-01 έχει τιμοκατάλογο Χονδρικής.
2. Στην καταχώρηση Serial Numbers στο παραστατικό αν έχει τροποποιηθεί η αιτιολογία του είδους (και δεν είναι κενή ή δεν ξεκινάει από SN:) τότε δεν αλλάζει με τα SN του είδους.
3. Στην Διαχείριση των Υπολοίπων ενός είδους ανά χώρο, μπορείτε να ορίσετε την θέση, το ελάχιστο και το μέγιστο ανά χώρο.
4. Στα είδη της αποθήκης προστέθηκε το πεδίο "Δεν Συμμετέχει Στην Απογραφή". Όταν το πεδίο αυτό είναι τσεκαρισμένο, τότε το είδος δεν συμμετέχει στην Απογραφή, στις εκτυπώσεις Υπολοίπων και δεν γίνεται έλεγxος του υπολοίπου του στα παραστατικά.
5. Η Κατάσταση Αναπαραγγελίας Τροποποιήθηκε ώστε να υπολογίζει και τις παραγγελίες πελατών - προμηθευτών (ανάλογα με το τι ζητάει ο χρήστης).
6. Προστέθηκε η κατάσταση Αναπαραγγελίας ανά χώρο η οποία εκτυπώνει τα είδη που είναι κάτω από την ελάχιστη ποσότητα ανά χώρο (χρησιμοποιεί τις ελάχιστες ποσότητες που έχουν οριστεί για τον κάθε χώρο).
7. Προστέθηκε η εκτύπωση Υπολοίπων ανά χώρο, στην οποία συμμετέχουν οι θέσεις και τα ελάχιστα ανά χώρο.
8. Με ειδικό προνόμιο (i31.0010) μπορεί ο χρήστης να τροποποιήσει ένα Serial Number ακόμη και αν έχει κινηθεί.
9. Στους Πίνακες παραμετροποίησης του Λογιστηρίου προστέθηκε ο πίνακας "Νομίσματα". Εδώ μπορείτε να ορίσετε τα νομίσματα με τα οποία γίνονται οι συναλλαγές σας.
10. Στα παραστατικά και τις παραγγελίες πελατών και προμηθευτών, προστέθηκε (στα στοιχεία) η δυνατότητα επιλογής νομίσματος συναλλαγής και της ισοτιμίας του.
11. Στις αποδείξεις προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής νομίσματος συναλλαγής.
12. Στην καρτέλα Λογαριασμού, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το νόμισμα των κινήσεων που θα εμφανιστούν. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχει τις κινήσεις σε USD με τα ποσά σε USD.
13. Στις κινήσεις των ειδών αποθήκης που έχουν προκύψει από παραστατικά σε Ξένο Νόμισμα, εμφανίζεται η ισοτιμία και το Ξένο Νόμισμα.
14. Στην αλλαγή τιμών από Αγορά, οι τιμές αγοράς έχουν τροποποιηθεί βάση της ισοτιμίας του ξένουν νομίσματος όπου αυτό είναι απαραίτητο.
15. Στην καταχώρηση παραστατικών και παραγγελιών προμηθευτών, προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού της τιμής μονάδας από το σύνολο του είδους.

στην Διαχείριση Διαδικτυακού Περιεχομένου
16. Στην διαχείριση περιεχομένου, προστέθηκε η επιλογή "Κανάλια". Εδώ ο χρήστης, ανάλογα με το προνόμιο που έχει, μπορεί να καταχωρήσει κανάλια ενημέρωσης στο σύστημα.
Στην συνέχεια από τις ομάδες του μπορεί να επιλέξει τα κανάλια αυτά.
17. Ο Ιδιοκτήτης ενός καναλιού μπορεί να τροποποιήσει και το περιεχόμενό του. Μπορεί να τροποποιήσει την περιγραφή των σελίδων αλλά και να διαγράψει σελίδες από το περιεχόμενο του καναλιού. Όλοι οι χρήστες του καναλιού βλέπουν το περιεχόμενο που διαμορφώνει ο ιδιοκτήτης του.
18. Ένα κανάλι μπορεί πλέον να υπάρχει στο σύστημα περισσότερες της μίας φορές (μία για κάθε ιδιοκτήτη και να περιλαμβάνει το περιεχόμενο το οποίο είναι σημαντικό για τις ανάγκες του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη).

στα Γενικά
19. Στον Πίνακα Βασικής Παραμετροποίησης προστέθηκαν τα πεδία για κωδικό και συνθηματικό στο extranet υποστήριξης των διαδικτυακών τόπων http://www.pegasustechnology.gr/ και http://www.allfem.com/ με σκοπό την άμεση εισαγωγή στο περιβάλλον υποστήριξης της εγκαταστάσεως.

στα Query
20. Στην δημιουργία γραφήματος ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αλλαγή των ποσών (ποσοστιαία) με σκοπό την σύνδεση των αποτελεσμάτων με το σύστημα επιχειρηματικής πρόβλεψης Pegasus κ.α.

στην Μισθοδοσία
21. Οι επιλογές της μισθοδοσίας προστέθηκαν στις κύριες επιλογές ("Βάσεις Δεδομένων -> Μισθοδοσία")
22. Ενημέρωση του αρχείου των Κωδικών (ΚΑΔ, ΚΠΚ, Ειδικοτήτων, Ειδικών Περιπτώσεων Ασφάλισης) από το ανάλογο αρχείο του ΙΚΑ
23. Πλήρης Λειτουργία της εφαρμογής βάση των παραπάνω πινάκων (π.χ. βρίσκει πλέον αυτόματα τα % ΙΚΑ ανάλογα με το ΚΑΔ, την Ειδικότητα και την Ειδική Περίπτωση Ασφάλισης του Εργαζόμενου).
24. Αυτόματος Υπολογισμός Δικαιουμένων Ημερών Αδειας και Επιδόματος για 6/ήμερη και 5/ήμερη εργασία.