02/10/2007    Νέα Ανανέωση του Pegasus ERP με MySQL (R011)

Η ανανέωση R011 της Εφαρμογής Pegasus ERP (PS.08.01.40 V3.10 R011 Pegasus ERP V3.10 R006 MySQL) είναι διαθέσιμη προς χρήση από τις 02/10/2007.

Οι κάτοχοι της παλαιότερης ανανέωσης με ενεργή Ετήσια Σύμβαση ΤΕχνικής Στήριξης, μπορούν να κάνουν την αναβάθμιση μέσα από την προσωπική τους σελίδα στο extranet των χρηστών της Τεχνολογίας Πήγασος. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα ανανέωση από την σχετική της διεύθυνση.


Τα σημαντικότερα στοιχεία της ανανέωσης R011 είναι:

Γενικά
1. Στην δημιουργία Αρχείου προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζει ο χρήστης αν θέλει την κόμμα σαν υποδιαστολή αντί της τελείας.

2. Στους Χρήστες της εφαρμογής ορίστηκε η διαδοχή Εμφάνισης. Σύμφωνα με αυτήν εμφανίζονται οι λίστες επιλογής Χρήστη. 

3. Στους Χρήστες της εφαρμογής προστέθηκε το Πεδίο "Πρόσωπο". Εδώ καταχωρείτε ένα πρόσωπο από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο του CRM με το οποίο συνδέετε τον Χρήστη

ERP
1. Στα παραστατικά και τις παραγγελίες στον έλεγχο της υπόλοιπης ποσότητας ελέγχει για τον Αποθηκευτικό χώρο στον οποίο γίνεται η κίνηση.

2. Στην οθόνη διαχείρισης Χρωμάτων/Μεγεθών ενός είδους, προστέθηκε το button για εμφάνιση των υπολοίπων ενός συγκεκριμένου χώρου, ανά χρώμα / μέγεθος.

3. Στην οθόνη Λιανικής Προστέθηκε το Button "Λοιπές Δράσεις"

4. Στην διαχείριση Υπολοίπων Πελατών - Προμηθευτών ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την αλλαγή της ταξινόμησης, πατώντας στον τίτλο της στήλης.

5. Στις Ομάδες - Υποομάδες- Οικογένειες - Υποοικογένεις Ειδών αποθήκης προστέθηκαν τα κείμενα "Ελληνικό Κείμενο (Διαδίκτυο)" και "Αγγλικό Κείμενο (Διαδίκτυο)" τα οποία χρησιμοποιούνται στην εμφάνιση των ειδών στο Internet.

6. Στην καταχώρηση παρτίδων στα παραστατικά και παραγγελίες πελατών - προμηθευτών ο χρήστης μπορεί για μία κίνηση είδους να επιλέξει πλέον πολλές παρτίδες.

7. Τα παραστατικά Εσωτερικής διακίνησης τροποποιήθηκαν ώστε να μπορούμε να κάνουμε κίνηση που να αφορά μόνο σε έναν Αποθηκευτικό Χώρο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταχωρούμε Αναλώσεις Υλικών, Καταστροφές Υλικών κ.ο.κ. με παραστατικά Εσωτερικής Διακίνησης.

8. Στον Ορισμό παραστατικών Εσωτερικής Διακίνησης μπορούμε να ορίσουμε Αποθήκη 1 και Αποθήκη 2 σαν αρχικές τιμές.

9. Στην καταχώρηση Ειδικού Κωδικού Είδους, δεν λειτουργούσε πάντα σωστά ο έλεγχος.

10. Στους Τρόπους Είσπραξης από Πελάτη προστέθηκαν τα πεδία "Αγγλική Περιγραφή", "Εμφανίζεται στο Internet".

11. Στους Τρόπους Μεταφοράς προστέθηκαν τα πεδία "Αγγλική Περιγραφή", "Εμφανίζεται στο Internet", "Κόστος"

12. Στα είδη στην αποθήκη, στο tab "Internet", προστέθηκαν τα πεδία "Αγγλική Περιγραφή", "Αγγλική Περιγραφή 2".

13. Στην καταχώρηση Παραστατικού Πελατών, ο χρήστης μπορεί (από νέο button στην button bar) να εισάγει είδη από τις εκκρεμείς παραγγελίες του πελάτη.

14. Στην καταχώρηση Παραστατικού Προμηθευτών, ο χρήστης μπορεί (από νέο button στην button bar) να εισάγει είδη από τις εκκρεμείς παραγγελίες του προμηθευτή.

15. Στις παραμέτρους παραστατικών είναι δυνατό να ορίσουμε αν θέλουμε να βγάζει πάντα τον πίνακα με τα υπόλοιπα των ειδών στην καταχώρηση παραγγελίας, ή παραστατικού.

16. Στους αποθηκευτικούς χώρους προστέθηκαν πεδία "Περιγραφή Internet", "Αγγλική Περιγραφή Internet", "Εμφανίζεται στο Internet", που επιρεάζουν την εμφάνιση του χώρου στο site σας.

17. Στην οθόνη των αντικαταβολων προστέθηκε η δυνατότητα αναζήτησης με
    α. ΤΚ πελάτη
    β. Υπεύθυνου Πελάτη
    γ. Πωλητή Παραστατικού

   Επίσης προστέθηκε Button για εκτύπωση της λίστας και Button για εξαγωγή σε αρχείο.

18. Στους τύπους των ειδών της αποθήκης προστέθηκε το πεδίο "Χρώμα". Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικό χρώμα εμφάνισης για κάθε τύπο. Με αυτόν τον τρόπο η λίστα των ειδών αποθήκης εμφανίζεται έχοντας στον κωδικό του είδους διαφορετικό χρώμα ανά τύπο είδους.

19. Στις καταστάσεις παραγγελιών Πελατών και Προμηθευτών, προστέθηκε το πεδίο "Χρώμα Εμφάνισης". Με αυτό οτν τρόπο ορίζετε διαφορετικό χρώμα εμφάνισης της παραγγελίας (στήν λίστα) ανάλογα με την κατάστασή της. Αλλάζει μόνο το χρώμα της στήλης με τον Μ.Κ. της παραγγελίας.

20. Στην λίστα των ειδών πακέτου, προστέθηκε η στήλη με την διαφορά ανάμεσα στην ποσότητα παραγγελίας και την ποσότητα του πακέτου.

21. Στις κινήσεις ειδών αποθήκης προστέθηκαν τα πεδία %Εκπτωσης 2 και Επιπλεόν Αξία Κίνησης.

22. Στις Βασικές Παραμέτρους Παραστατικών, ο χρήστης μπορεί να ορίσει αν θα μπορεί να δίνει % Εκπτωσης 2 και Επιπλέον αξία στα είδη των παραστατικών.

23. Στα παραστατικά και τις παραγγελίες Πελατών/Προμηθευτών, ο χρήστης έχει δυνατότητα να δίνει ανά είδος 2 εκπτώσεις και μία επιπλέον αξία.

24. Στους πελάτες και τους προμηθευτές προστέθηκε και 2ο Ποσοστό έκπτωσης το οποίο χρησιμοποιείται στα είδη.

25. Στην εμφάνιση των παραγγελιών πελατών στο δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζεται και το Τ.Κ. και η περιοχή του πελάτη.

25. Στην Εικόνα επιχείρισης εμφανίζεται και το σύνολο των κινήσεων από Αποθήκη.

26. Στην καταχώρηση αποδείξεων υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης άμεσα αξιόγραφου.

27. Στην οθόνη του Είδους και στο Button "Δράσεις" προστέθηκαν οι επιλογές:
   α. Υπόλοιπα Δευτερεύουσας Ποσότητας
   β. Υπόλοιπα Σε Τεμάχια
   γ. Λοιπές Δράσεις

28. Στις παραμέτρους του Τερματικού προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζετε "Κατάστημα Από .. Εώς" και "Χώρο Από.. Εώς.." για να εμφανίζει υπόλοιπα Λογαριασμών και Αποθήκης στον χρήστη.
 
29. Στα Είδη της αποθήκης η εφαρμογή εμφανίζει το Συνολικό Υπόλοιπο αλλά και το τοπικό Υπόλοιπο το οποιο αφορά στους χώρους του τερματικού.

30. Στην Αποθήκη οι τελευταίες και πρώτες τιμές Αγοράς - Πώλησης δεν υπολογίζουνε κινήσεις με Κ.Κ. που "Είναι Εσωτερική διακίνηση"

31. Στην λίστα των αγορών του είδους δεν συμπεριλαμβανονται οι κινήσεις με Κ.Κ. που "Είναι Εσωτερική διακίνηση"

32. Στην Διαχείριση Πελατών - Προμηθευτών Εμφανίζεται το συνολικό υπόλοιπο αλλά και το τοπικό υπόλοιπο.

33. Στα Παραστατικα και τις Παραγγελίες Πελατών - Προμηθευτών, εμφανίζονται, εκτός από τα Συνολικά Υπόλοιπα Πελατών - Προμηθευτών, τα Τοπικά Υπόλοιπα που αφορούν στα καταστήματα που έχετε ορίσει ως τοπικά.

34. Στην Διαχείριση ενός Παραστατικού ή Παραγγελίας, προστέθηκαν οι Δράσεις "Υπολοιπα Είδους ανά χώρο" και "Αγορές είδους".

35. Στην Διαχείριση Αξιογράφων Λογαριασμού, ο Χρήστης μπορεί να δεί και όλη την λίστα και να κάνει καταχωρήσεις.

36. Στην Λίστα των αξιογράφων, στις δράσεις, προστέθηκε η δυνατότητα
    α. Επαναληπτικής Καταχώρησης
    β. Απλής Αντιγραφής
    γ. Επαναληπτικής Αντιγραφής

37. Προστέθηκε στους πελάτες και προμηθευτές το πεδίο Α.Δ.Τ. (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας).

38. Στην καταχώρηση ειδών, στα Παραστατικά και Παραγγελιών Προμηθευτών, προστέθηκαν Button για :
   α. Υπολογισμό % Εκπτωσης 1 από το σύνολο
   β. Υπολογισμό % Εκπτωσης 2 από το σύνολο

39. Στην καταχώρηση ειδών, στα Παραστατικά και Παραγγελιών Πελατών, προστέθηκαν Button για :
   α. Υπολογισμό Τιμής Μονάδας από το σύνολο
   β. Υπολογισμό % Εκπτωσης 1 από το σύνολο
   γ. Υπολογισμό % Εκπτωσης 2 από το σύνολο

40. Στις καταστάσεις των Παραγγελιών, προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζει ο χρήστης σε ποιά παραστατικά είναι επιτρεπτές.

41. Στην εκτύπωση "Κίνηση Ημέρας Ανά Κωδικό Κίνησης" προστέθηκε η δυνατότητα να εκτυπώνεται και η ανάλυση ανά αιτιολογία απόδειξης στις κινήσεις που προκύπτουν από Αποδείξεις. Είναι χρήσιμο στην περίπτωση π.χ. που έχετε ένα είδος Αποδείξεων και μέσα σε αυτό καταχωρείτε και Μετρητά και Επιταγές.

42. Στις Αιτιολογίες Αποδείξεων προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζει ο χρήστης σε ποιές Αποδείξεις μπορεί να συμμετέχει. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ευκολότερη καταχώρηση των αποδείξεων.

43. Στην οθόνη του είδους προστέθηκε το button "Ιστορικό Αλλαγών Τιμών Πώλησης". Εδώ εμφανίζεται αναλυτικά η λίστα με τις αλλαγές τιμών πώλησης του είδους που έχουν γίνει από τους χρήστες από :
   α. Την οθόνη του είδους
   β. Αλλαγές τιμών από αγορές
   γ. Ενημέρωση από Ημερολόγιο Αλλαγών

44. Νέα Εκτύπωση "Κόστος Πωληθέντων"

45. Στην εκτύπωση "Υπόλοιπα Αποθήκης" μπορείτε να επιλέξετε την εκτύπωση και του κόστους του υπολοίπου.

Λογιστική
1. Στην Εκτύπωση των Συνοπτικών  Βιβλίων Β'Κατηγορίας ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την εκτύπωση μόνο των στηλών που έχουν κίνηση ή όλων όσων έχει ορίσει

2. Στους βοηθητικούς πίνακες Γενικής Λογιστικής προστέθηκε ο πίνακας "Ορισμός Εντύπων". Εδώ ορίζετε τον υπολογισμό των εντύπων της εφαρμογής

3. Στις Αναφορές της Γενικές Λογιστικής προστέθηκε η ομάδα "Εντυπα"

4. Νέο Εντυπο "Περιοδική ΦΠΑ", από την Γενική Λογιστική.

5. Νέο Εντυπο "Ε3", από την Γενική Λογιστική.

6. Νέο Εντυπο "Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ (Ε511)".

7. Στην Γενική Λογιστική προστέθηκε ο Πίνακας "Ορισμός Αρθρου Μισθοδοσίας".

8. Στους Αυτοματισμούς της Γενικής Λογιστικής, προστέθηκε η Επιλογή "Αρθρο Μισθοδοσίας"

Μισθοδοσία
1. Στην μισθοδοσία από την καρτέλα του εργαζόμενου είναι δυνατή η εκτύπωση των
   Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης
   Δήλωση Οικειοθελούς Αποχώρησης
   Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας
   Ατομική Σύμβαση Εργασίας

2. Στις εκτυπώσεις Μισθοδοσίας Προστέθηκε η Εκτύπωση της Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ - Ε7. Επίσης δημιουργείται και το αρχείο για την εφορία.

3. Νέα Εκτύπωση Μισθοδοσίας "Βεβαίωση Αποδοχών Εργαζομένων", για το ΦΜΥ

4. Νέα Εκτύπωση Μισθοδοσίας "Καρτέλα Εισφορών Εργαζομένων" η οποία περιέχει αναλυτικά τις εισφορές ανά εργαζόμενο και περίοδο μισθοδοσίας, τόσο στο ΙΚΑ όσο και στα επικουρικά του.


5. Στην μισθοδοσία προστέθηκαν πεδία "Κωδ.Λογιστικής" στους εργαζόμενους και στους πίνακες Τύποι Μισθοδοσίας, Κατηγορίες Ασφάλισης ΙΚΑ, ΚΠΚ ΙΚΑ, Παραρτήματα, Συμβάσεις Εργαζομένων

CRM
1. Στην outlook bar προστέθηκε το button "Προσφορές" στο CRM

2. Καταχωρώντας - τροποποιώντας μία προσφορά αυτή ενημερώνει αυτόματα τους στόχους του προσώπου στο οποίο ανήκει η προσφορά.

3. Στην Καταχώρηση δραστηριότητας με κατάσταση Ακυρωμένη, η εφαρμογή δεν απαιτεί να δώσετε ημερομηνία Λήξης.

4. Στην εμφάνιση των εκκρεμών Δραστηριοτήτων επιλέγει από τις Δραστηριότητες που η κατάστασή τους έχει είδος "Εκκρεμεί"

5. Στον ορισμό των Σεναρίων Δραστηριοτήτων, προστέθηκε η Δυνατότητα ορισμού Πρότυπου Εργου, το Οποίο θα Καταχωρείται αυτόματα.

6. Στις φόρμες Εκτύπωσης των Δραστηριοτήτων, πλέον αντί για το αρχείο εκτύπωσης (html) δίνετε το κείμενο.

7. Στις Αργίες (Κεντρικοί Πίνακες CRΜ) προστέθηκαν τα πεδία "Παρατηρήσεις" και "Υποχρεωτική".

8. Στην καρτέλα μίας εγγραφής του Τηλεφωνικού Καταλόγου του CRM, προστέθηκαν στο tab Συμφωνητικά δύο πεδία:
Ετήσιος Τζίρος Πελατών = Υπολογίζει τον Καθαρό Τζίρο (το σύνολο των καθαρών ποσών για τις χρεώσεις που προκύπτουν από παραστατικά πωλήσεων μέσα στο τρέχων έτος) για τους πελάτες της εγγραφής

Ετήσιος Τζίρος Προμηθευτών  = Υπολογίζει τον Καθαρό Τζίρο (το σύνολο των καθαρών ποσών για τις πιστώσεις που προκύπτουν από παραστατικά αγορών μέσα στο τρέχων έτος) για τους προμηθευτές της εγγραφής