10/07/2001    ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ PEGASUS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Κυκλοφόρησε σήμερα η νέα εφαρμογή W.08.09 Pegasus Μισθοδοσία. Τα κυριότερα σημεία της νέας εφαρμογής είναι: 1. Πλήρης αρχειοθέτηση εργαζομένων και Παρουσίες 2. Προϋπολογισμός και Υπολογισμός Μισθοδοδίας 3. Αρχείο Μισθοδοσίας 4. Προϋπολογισμός και Υπολογισμός Αναδρομικών 5. Ανάλυση ενσήμων 6. Αρχείο Συγκεντρωτικής ΙΚΑ σε δισκέτα