15/02/2001    ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΗΓΑΣΟΣ 'ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ'

Κυκλοφόρησε σήμερα η νέα εφαρμογή ΠΗΓΑΣΟΣ της ΤΕΣΑΕ W.20.01 Ασφαλιστής ένα πρόγραμμα οργάνωσης και διαχείρισης Ασφαλιστικών Γραφείων. Το πακέτο καλύπτει: Πελάτες, Ασφαλιστές,Ασφαλιστικές εταιρίες, Συμβόλαια όλων των κλάδων, Ζημιές ανά συμβόλαιο, Ιστορικό Ανανεωτηρίων & πρόσθετων πράξεων, Δυνατότητα ορισμού ειδικού ποσοστού προμήθειας ασφαλιστή & γραφείου ανά κάλυψη, Καλύψεις ασφαλιστικής εταιρείας ανά κλάδο ασφάλισης, Ορισμός ποσοστών ασφαλιστών & γραφείου ανά ασφαλιστική εταιρία και ακόμη την μοναδική δυνατότητα Μαζικής πληρωμής συμβολαίων.