20/07/2001    ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ W.15.01 PARKING

Κυκλοφόρησε σήμερα η νέα εφαρμογή ΠΗΓΑΣΟΣ της ΤΕΣΑΕ W.15.01 Parking ένα πλήρες πακέτο οργάνωσης και διαχείρισης Parking .
Τα κυριότερα σημεία της νέας εφαρμογής: 1. Αρχειοθέτηση μονίμων πελατών και οχημάτων 2. Βιβλίο Εισερχομένων εξερχομένων οχημάτων 3. Αυτόματη έκδοση όλων των παραστατικών Πωλήσεων