15/12/2009    Νέες Σημαντικές Δυνατότητες για το Pegasus Ελαιοτριβείο ERP Start Up

Προστέθηκαν στις εφαρμογές οπου διαθέτουν το Pegasus Elaio Module σημαντικές επιλογές που καθιστούν την εφαρμογή ακόμα ποιό δυνατό εργαλείο στα χέρια σας.

  • Αμεση πληροφόρηση για την φύλαξη παραγωγών/ τρίτων ανά περίοδο (από .. εώς ημερομηνία)
  • Αυτοματοποιημένη διαδικασία πώλησης λαδιού σε εμπόρους (από φύλαξη) και εκτύπωση της ειδικής συνοδευτικής κατάστασης
  • Αμεση εξαγωγή των στοιχείων σε Excel για περαιτέρω επεξεργασία

Δοκιμάστε την νέα έκδοση του Pegasus Elaio Start Up πατώντας εδώ

 

Εικ1. Η οθόνη Reception του Ελαιοτριβείου

 

Εικ2. Συνοπτική εικόνα της φύλαξης λαδιού ανά παραγωγό


Δείτε αναλυτικότερα τις αλλαγές που έγιναν:

  • Ειδική οθόνη πώλησης λαδιού σε εμπόρους (από την φύλαξη των παραγωγών) με αναλυτικά στοιχεία παραγωγών και υπολογισμός φύλαξης ανά περίοδο
  • Δυνατότητα προβολής και εκτύπωσης των φυλάξεων των παραγωγών και των τρίτων ανά περίοδο (από .. εώς ημερομηνία) και όχι μόνο την τρέχουσα ημερομηνία

Αναφορές - Στατιστικά

  • Προστέθηκε η εκτύπωση Αναλυτική Κατάσταση Ελαιοποιήσεων