18/05/2009    Νέες σημαντικές δυνατότητες στην ανανέωση R009 του PS.08.01.41 Pegasus ERP-CRM- MIS 3.11 MySQL!

Είναι στο Internet διαθέσιμη η νέα ανανέωση R009 του Pegasus ERP-CRM- MIS 3.11 MySQL!!

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές!

ΓΕΝΙΚΑ
******
1. Στις λειτουργίες που ορίζουμε στο προφίλ ενός χρήστη, μπορούμε να ορίσουμε αν θα ενεργοποιούνται αυτόματα με το login του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο για παράδειγμα, μπορούμε να ενεργοποιούμε την εμφάνιση του ημερολογίου Δραστηριοτήτων στον χρήστη με την εισαγωγή του στο πρόγραμμα.

2. Οι αποστολές e-mail γίνονται πλέον με την χρήση του CDO 1.2.1 ή με άμεση χρήση του SMTP Server, ανάλογα του τι συμπληρώνετε στο προφίλ χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο αν το CDO δεν λειτουργεί στον δικό σας Η/Υ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την απευθείας αποστολή μέσω του SMTP.

ERP
***
1. Στο ισοζύγιο Πελατών και Προμηθευτών προστέθηκε η δυνατότητα να εκτυπώνονται μόνο οι συναλλασσόμενοι με υπόλοιπο διαφορετικό του 0.

2. Στην καταχώρηση αξιόγραφου δεν επιτρέπεται η ημερομηνία λήξης να είναι μικρότερη της καταχώρησης.

3. Στους πελάτες/προμηθευτές, προστέθηκε το πεδίο "Οι Σημειώσεις Τιμολογικής Εμφανίζονται σε Παραστατικά/Παραγγελίες". Αν το τσεκάρετε και έχετε γράψει κάτι στις σημειώσεις, τότε αυτές εμφανίζονται στον χρήστη, όταν επιλέξει τον Πελάτη/Προμηθευτή κατά την καταχώρηση Παραστατικού ή Παραγγελίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ενημερώνετε τους χρήστες για σημαντικά θέματα Τιμολογικής (π.χ. πιθανούς διακανονισμούς που δεν πρέπει να κάνουν, κ.ο.κ.)

4. Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του αξιογράφου. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εκτυπώνετε τις επιταγές σας. Η φόρμα εκτύπωσης ορίζεται ανά τράπεζα, για να καλύψουμε την περίπτωση διαφορετικού Layout ανά τράπεζα.

5. Στην καταχώρηση παραστατικού ή παραγγελίας, αν αλλάξετε το "Τιμές με ΦΠΑ" τότε κατά την καταχώρηση ειδών, η εφαρμογή προσθέτει ή αφαιρεί το ΦΠΑ ανάλογα με τις βασικές παραμέτρους.
Αν δηλαδή για παράδειγμα έχετε ορίσει ότι οι τιμές πώλησης δεν περιέχουν ΦΠΑ, τότε αν σε ένα παραστατικό επιλέξετε ότι έχουν ΦΠΑ, στις τιμές που βρίσκει για το είδος, προσθέτει το ΦΠΑ.
Αυτό διευκολύνει κυρίως στις επιχειρήσεις που έχουν τιμοκατάλογο χωρίς ΦΠΑ, αλλά στο e-elite (Internet) οι παραγγελίες μπαίνουν με ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή αν προσθέσουμε ένα είδος, πλέον η εφαρμογή προσθέτει το ΦΠΑ στην αρχική τιμή.

6. Στην λίστα των ειδών αποθήκης προστέθηκε η Δράση "Μαζική Αλλαγή Ομάδων".
Με αυτήν την επιλογή μπορείτε μαζικά να αλλάξετε το δέντρο των ομάδων (ομάδες - υποομάδες - οικογένειες - υποοικογενειες) στα είδη.
Ειναι χρήσιμο όταν θέλετε να κάνετε μαζικές αλλαγές ομάδων στα είδη σας.

7. Στην διαχείριση της απογραφής (Βάσεις Δεδομένων -> Αποθήκες -> Απογραφή) προστέθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης του Ιστορικού της απογραφής. Με αυτόν τον τρόπο κρατάτε ιστορικό των απογραφών της αποθήκης.

8. Στις επιλογές της αποθήκης (Βάσεις Δεδομένων -> Αποθήκες) προστέθηκε η επιλογή "Ιστορικό Απογραφής". Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις εγγραφές των απογραφών που έχουν ενημερώσει το ιστορικό.

9. Στις εκτυπώσεις αποθήκης προστέθηκε η "Απογραφή από Ιστορικό". Με αυτήν εκτυπώνετε την απογραφή αντλώντας τα στοιχεία από το Ιστορικό της Απογραφής, οπότε μπορείτε να εκτυπώσετε και προηγούμενες απογραφές, εκτός από την τρέχουσα.

10. Στην διαχείριση παραστατικού (πελάτη ή προμηθευτή) προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής ειδών από παραγγελία. Η Διαδικασία αυτή υπήρχε μόνο στην καταχώρηση. Στην τροποποίηση χρησιμεύει όταν έχουμε πολλά είδη σε ένα παραστατικό χειρόγραφο που εκτελεί παραγγελία, και δεν μπορούμε να το καταχωρήσουμε με την μία.

11. Στην καταχώρηση των αποδείξεων προστέθηκε η δυνατότητα να επιλέγει ο χρτήστης και Τρόπο Αντιλογισμού. Είναι χρήσιμο στην περίπτωση π.χ. που θέλουμε να καταχωρούμε Αποδείξεις Δαπανών Μετρητοίς. Ορίζουμε ότι επιτρέπεται η επιλογή Αντιλογισμού. Ετσι αν ο χρήστης επιλέξει την πληρωμή με μετρητά, γηίνεται αυτόματα και η χρέωση (πληρωμή) του προμηθευτή. Οι Τρόποι Αντιλογισμού ορίζονται στον (νέο) κεντρικό πίνακα παραμετροποίησης Λογιστηρίου "Τρόποι Αντιλογισμών Αποδείξεων".

12. Τροποποιήθηκε η εκτύπωση "Απόδοση ΦΠΑ" (Αναφορές -> Εκτυπώσεις Λογαριασμών -> Απόδοση ΦΠΑ) ώστε να εμφανίζει αναλυτικά τα ποσά που προκύπτουν από Αποδείξεις. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο εύκολος ο έλεγχος των καταχωρήσεων και η σύνταξη των εκκαθαριστικών ΦΠΑ.

13. Νέα Επιλογή "Λογιστήριο -> Διαχείριση Αξιογράφων Πινακίων.
Εδώ εμφανίζετε και διαχειρίζεστε τα αξιόγραφα που έχουν συμμετάσχει σε πινάκια.
Με αυτήν την οθόνη μπορείτε να δείτε άμεσα τα αξιόγραφα που έχετε καταθέσει σε δανειοληπτινό λογαριασμό.

14. Στην απογραφή προστέθηκε η Δράση "Ενημέρωση από Excel". Με αυτήν μπορείτε να εισάγετε στην απογραφή στοιχεία (ποσότητες καταμετρημένες) από αρχείο Excel.
Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε γρήγορη ενημέρωση της απογραφής από αρχεία που έχετε δημιουργήσει από ειδικές συσκευές απογραφής ή ακόμη και από απλά PDA με scanner και excel.

15. Στα πακέτα προστέθηκε η δυνατότητα να καταχωρούνται τα είδη τους από αρχείο Excel.
Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να καταχωρείτε/ενημερώνετε ενα πακέτο από αρχεία που έχετε δημιουργήσει από ειδικές συσκευές απογραφής ή ακόμη και από απλά PDA με scanner και excel. Ετσι γίνεται πιο γρήγορη η καταχώρηση νέων παραστατικών, παραγγελιών και η ενημέρωση εξυπηρέτησης παραγγελιών.

16. Στην Τιμολογική του Είδους στην αποθήκη, ορίζοντας τις ποσοτικές τιμές, μπορούμε πλέον να ορίσουμε και χρονική διάρκεια (περίοδο) για την οποία ισχύουν. Οπότε με αυτόν τον μηχανισμό έχουμε την δυνατότητα να έχουμε ειδικές τιμές - προσφορές.

17. Στην απογραφή προστέθηκε η δυνατότητα κατά την ενημέρωση από την αποθήκη, να ενημερώνονται μόνο τα είδη που είναι καταχωρημένα στην απογραφή.
Αυτό είναι χρήσιμο στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε μερικές απογραφές στην αποθήκη σας. Για παράδειγμα απογράφετε μόνο τα αναλώσιμά σας.


CRM
***
1. Στις κατηγορίες Marketing μπορούμε πλέον να ορίζουμε αν είναι υποχρεωτικό να δίνουμε ΑΦΜ στους συναλλασσόμενούς της. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ορίσουμε π.χ. ότι στους πελάτες και τους προμηθευτές πρέπει οι χρήστες να δίνουν ΑΦΜ, ενώ στους υποψήφιους όχι.

2. Στα έργα και τις εργασίες προστέθηκε ο Κωδικός Λογιστικής. Επειδή τα έργα και τις εργασίες μπορείτε να τα επιλέγετε σε παραστατικά και αποδείξεις, είναι δυνατό να επηρεάζουν την δημιουργία των λογαριασμών που ενημερώνουν την Γενική Λογιστική. Για παράδειγμα ένα έργο μπορεί να είναι μέρος ενός Φάκελου Εισαγωγής. Στον Κωδικό Λογιστικής γράφετε τον Λογαριασμό της εισαγωγής. Ο Κωδικός Λογιστικής του έργου επηρεάζει την παράμετρο Ρ της γέφυρας της Γενικής Λογιστικής, ενώ της εργασίας την παράμετρο Γ.

3. Στο target MNG προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού περιόδου στην οποία η εφαρμογή θα υπολογίσει τον τζίρο. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να δείτε την συμπεριφορά του πελατολογίου σας σε μικρότερες ή μεγαλύτερες περιόδους.


Λογιστική
*********
1. Στις βελτιώσεις - τροποποιήσεις Παγίων προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζουμε την απόσβεση που θα υπολογίσει η εφαρμογή. Είναι χρήσιμο στην περίπτωση η απόσβεση δεν προκύπτει βάση των συντελεστών του Παγίου (π.χ. αναπροσαρμογή αξίας παγίου σε κτήριο).

2. Στον ορισμό της γέφυρας από κινήσεις λογαριασμών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Κωδικό Λογιστικής του έργου (παράμετρος Ρ) ή/και της εργασίας (παράμετρος Γ).


Query
*****
1. Στην οθόνη εξαγωγής στοιχείων σε αρχείο, προστέθηκε η δυνατότητα Εκτύπωσης (σε μορφή html). Με αυτόν τον τρόπο έχουμε άμεση εκτύπωση των στοιχείων που θέλουμε.

MIS
***
1. Στο pre-Boston Matrix προστέθηκε η δυνατότητα αναφοράς (εξαγωγής σε αρχείο ή εκτύπωσης) των στοιχείων (ανάλυσης ή συνόλων).