30/06/2005    Παράταση Προσφοράς Pegasus Video Version 3.00

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1058451/336/0015/ΠΟΛ.1088/13.6.2005 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, οι επιτηδευματίες που εκμισθώνουν βιντεοκασέτες, DVD και συναφή αγαθά, είναι υποχρεομένοι μέχρι τις 30/9/2005 να ενεργοποιήσουν τον νέο τρόπο χειρισμού των ενοικιάσεων.

Η απόφαση για την παράταση του Υπουργείου και οι πολλαπλές αιτήσεις του Δικτύου μας προς αυτή την κατεύθυνση, επιβάλει να παρατείνουμε και εμείς την προσφορά μας προς την αγορά, απόφασή μας την οποία σας ανακοινώνουμε σήμερα.

Για την άμεση ανταπόκρισή σας στην αγορά, έχουμε έτοιμη την προσφορά που θα μπορούσατε να στείλετε προς τα Video Clubs που υποστηρίζετε ή επιθυμήτε να υποστηρίξετε, αρκεί να εισαγάγετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας στο word κείμενο της προσφοράς και να επικολλήσετε την περιγραφή του Υλικού σας στο Παράρτημα Β.

Η συνοπτική περιγραφή του Pegasus Video V3.00 είναι διαθέσιμη. Ακολουθήστε τους υπερσυνδέσμους του ενημερωτικού δελτίου, και οι προσφορές σας προς την αγορά θα είναι αυτόματες και αποτελεσματικές.

Προσφορά : Μέχρι τις 30/09/2005 η Λιανική Τιμή χωρίς ΦΠΑ, της άδειας χρήσης του PS.14.01 Pegasus Video V3.00 θα έχει έκπτωση 50% δηλαδή θα είναι 475€ και η Ετήσια Σύμβαση Τεχνικής Στήριξης (ΕΣΤΕΣ) 140€ .