23/06/2006    Παρουσίαση της έκδοσης V3.10 της Τεχνολογία Pegasus

Σήμερα έγινε η πρώτη παρουσίαση της έκδοσης V 3.10 της Τεχνολογίας Pegasus. 

Μεταξύ των χαρακτηριστικών της νέας έκδοσης ξεχωρίζουν :

  • Λειτουργία με data class dbPegasus ή MySQL
  • Πλήρης Υποστήριξη xml (import και export)
  • Υποστήριξη TCP/IP sockets με εύκολη υλοποίηση μοντέλου Client / Server.
  • Απευθείας διαχείριση SMTP server για αποστολή e-mail (και με html περιεχόμενο).
  • Πλήρης Διαχείριση activeX και activeX Controls (ο explorer μπορεί να είναι ένα "πεδίο" μίας οθόνης σχεδιασμένης με το περιβάλλον Ανάπτυξης Pegasus DIAS !!!)

Στην παρουσίαση, είδαμε και τις δύο πρώτες εφαρμογές που υλοποιήθηκαν από την ΤΕΣΑΕ ΑΤΕ με την χρήση της νέας έκδοσης του Πήγασου.