18/11/1999    Πήγασος με HTML 4.00 και Javascript 1.2

Το 1999 η τεχνολογία Πήγασος αναγνωρίζει πλήρως την HTML 4.00 και την Javascript 1.2 και έτσι ανοίγεται ο δρόμος για την ραγδαία ανάπτυξη προϊόντων Πήγασος στους τομείς Intranet και Extranet. Είναι η πρώτη καθαρά ελληνική τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού η οποία παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής για περιβάλλοντα LAN, Internet, Intranet και Extranet ταυτόχρονα.