19/06/2009    Πολύ σημαντικές δυνατότητες στην νέα ανανέωση R010 της έκδοσης V3.11 Pegasus ERP-CRM-MIS!

Είναι διαθέσιμη η νέα ανανέωση του R010 του PS.08.01.41 Pegasus MIS-CRM-ERP Extranet/Intranet  v3.11!

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές σε όλα τα τμήματα της εφαρμογής που σας βοηθούν

·          να χειριστείτε καλύτερα τους πελάτες και τους Προμηθευτές σας

·          να αποκτήσετε πιο λεπτομερή εικόνα της επιχείρησής σας

·          να αναπτύξετε εξειδικευμένες και πιο αποτελεσματικές πολιτικές προσέγγισης της αγοράς

·          να διευρύνεται το πελατολόγιό σας

·          να διεκπεραιώσετε με ακόμη περισσότερη ευκολία και ταχύτητα τις καθημερινές εργασίες σας

 

ΓΕΝΙΚΑ
******

Φτιάξτε το Μέγεθος των Παραθύρων στα οποία δουλεύετε, στα μέτρα σας!
1. Μπορείτε να ορίσετε από "Υποστήριξη -> Τοπικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παράμετροι Συστήματος στην Παράμετρο "
Save Size of Windows" τιμή y. Με αυτόν τον τρόπο η εφαρμογή σώζει τις αλλαγές που κάνετε στα παράθυρα.

Νέες δυνατότητες στην Εξαγωγή Αναφοράς σε αρχείο!
2. Στην εξαγωγή αναφοράς σε αρχείο, προστέθηκε και η δυνατότητα να κάνετε αποστολή περιεχομένου σε συναλλασσόμενους, όταν η αναφορά αφορά σε συναλλασσόμενους του
CRM.
Για παράδειγμα, η αναφορά "Πελάτες που ξεπέρασαν το πιστωτικό όριο", εμφανίζει τέτοια δυνατότητα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να στείλετε μαζικά σε αυτούς τους πελάτες ένα e-mail που να τους ενημερώνει για την τακτοποίηση του υπολοίπου τους.


ERP
***

1. Δείτε τα πραγματικά Υπόλοιπα των Πελατών σας
Στις αναφορές για το Χρώμα/Μέγεθος προστέθηκε η αναφορά "Πραγματικά Υπόλοιπα σε μορφή πίνακα". Η νέα αναφορά  εμφανίζει τα Υπόλοιπα αφαιρώντας τις δεσμευμένες σε παραγγελίες Πελατών ποσότητες!

2. Δώστε στους Πελάτες σας τον Κωδικό Extranet της επιλογής τους!
Στους πελάτες/ προμηθευτές, είναι δυνατό πλέον να αλλάξει ο χρήστης και τον κωδικό
extranet (ο κωδικός που χρειάζεται για να κάνει login ο χρήστης στα sites που συνδέονται με την εφαρμογή) ώστε να μπορεί ο Ιδιοκτήτης του κωδικού να τον απομνημονεύσει εύκολα. Μέχρι τώρα ο χρήστης μπορούσε να αλλάξει μόνο το συνθηματικό ενώ τον κωδικό τον έπαιρνε αυτόματα από το σύστημα.

3. Ορίστε τα Ανενεργά είδη στην Αποθήκη σας για ταχύτερη εκτέλεση των εργασιών σας!
Αν έχετε κάποια είδη στην αποθήκη σας τα οποία δεν θέλετε να τα διαγράψετε αλλά δεν είναι πλέον ενεργά, ορίζετε απλά στην αποθήκη σας ότι δεν είναι ενεργό ένα είδος.

·          Έτσι μπορείτε να ορίσετε τα είδη εκείνα που δεν θέλετε πλέον να συμμετέχουν στις αναζητήσεις Ειδών στην Αποθήκη, στις Παραγγελίες, στα Παραστατικά!

·          Όμοια μπορείτε να ορίσετε στις ομάδες, υποομάδες, οικογένειες, υποοικογένειες των ειδών. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό κληρονομείται από πάνω προς τα κάτω (π.χ. από την ομάδα στα είδη της και τις υποομάδες της). Μπορείτε όμως να τροποποιήσετε την κατάσταση ενός μόνο είδους και να έχει διαφορετική τιμή από την ομάδα του.

·          Στην λίστα των ειδών αποθήκης (Βάσεις Δεδομένων -> Αποθήκες -> Είδη) εμφανίζονται μόνο τα ενεργά. Μπορεί ο χρήστης να αλλάξει την κατάσταση ώστε να βλέπει Όλα τα είδη, Μόνο τα ενεργά, Μόνο τα μη Ενεργά, από τις Δράσεις της λίστας με την ανάλογη επιλογή.
Με αυτόν τον τρόπο δεν εμφανίζονται τα είδη τα οποία έχει απενεργοποιήσει

4. Αυτοματοποιήστε την διαδικασία καταχώρησης Συγκριτικών Χαρακτηριστικών των ειδών στην αποθήκη σας!
Στα συγκριτικά χαρακτηριστικά προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζετε και τις πιθανές τιμές του κάθε χαρακτηριστικού μέσα από εύχρηστους πίνακες. Ορίζοντας συγκεκριμένες τιμές που μπορεί να πάρει το κάθε συγκριτικό χαρακτηριστικό, μπορείτε να επιλέγετε από τις τιμές αυτές χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογείτε κάθε φορά τα χαρακτηριστικά του είδους από την αρχή!
Έτσι η καταχώρηση των τιμών στα συγκριτικά χαρακτηριστικά γίνεται ταχύτερη αλλά (το σημαντικότερο) τα συγκεκριμένα συγκριτικά χαρακτηριστικά μπορούν να είναι αναζητήσιμα (ως προς τις τιμές τους) στο
site σας.

5. Αυτοματοποιήστε την διαδικασία Αναπαραγγελίας μέσα από τη νέα επιλογή Συνολικές Αναπαραγγελίες!
Από τη νέα επιλογή "Βάσεις Δεδομένων -> αποθήκες -> Συνολικές αναπαραγγελίες εμφανίζονται όλα τα είδη στα οποία πρέπει να κάνετε αναπαραγγελία, βάσει του υπολοίπου τους, των παραγγελιών που έχετε σε εκκρεμότητα και των συνολικών ελάχιστων ποσοτήτων που έχετε ορίσει στην καρτέλα τους.
Από αυτήν την οθόνη μπορείτε να κάνετε άμεση καταχώρηση παραγγελίας στον βασικό προμηθευτή των ειδών.
Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ταχύτερη η διαδικασία παραγγελίας ειδών στους προμηθευτές σας.

6. Νέες σημαντικές δυνατότητες για τις επιχειρήσεις που προσφέρουν Υπηρεσίες Αποθήκευσης!
Προστέθηκε στην εφαρμογή η δυνατότητα παρακολούθησης μερίδας βιβλίου αποθήκης. Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν Υπηρεσίες Αποθήκευσης παρακολουθούν την μερίδα αποθήκης των αποθετών τους. Συγκεκριμένα:
 
    α. Στους Κωδικούς Κίνησης Αποθήκης, έχει πλέον ο χρήστης την δυνατότητα να ορίσει αν ενημερώνει μερίδα βιβλίου αποθήκης.
    β. Στους Κωδικούς Κίνησης Λογαριασμών, προστέθηκε η δυνατότητα να ορίσουμε αν η κίνηση ενημερώνει την συγκεντρωτική αποθετών
    γ. Μέσα από τις δράσεις των πελατών, ο χρήστης μπορεί να δει τα υπόλοιπα των ειδών του αποθέτη και την αναλυτική καρτέλα κίνησης ενός είδους.
    δ. Προστέθηκε η εκτύπωση της θεωρημένης "Μερίδας Βιβλίου Αποθήκης"
    ε. Στο Λογιστήριο, προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας της συγκεντρωτικής αποθετών.

7. Η καταχώρηση των ειδών στα παραστατικά έγινε ακόμα πιο απλή!
    α. Δεν χρειάζεται το enter μετά το σύμβολο / στην αναζήτηση κωδικού
    β. Η αναζήτηση περιγραφής ενεργοποιείται και αυτή με τον χαρακτήρα /
    γ. Προστέθηκαν και Buttons αναζήτησης (για όποιον χρήστη επιθυμεί την χρήση του ποντικιού).

8. Στις αναφορές "Ισοζύγιο Αποθήκης" και "Βιβλίο Αποθήκης", η εφαρμογή υπολογίζει και τις αξίες απογραφής από το Ιστορικό Απογραφής. Με αυτό τον τρόπο το Ισοζύγιο Αποθήκης και το Βιβλίο Αποθήκης εμφανίζουν σαν αξίες εκ μεταφοράς, τις αξίες που έχει η επίσημη-θεωρημένη απογραφή σας

9. Νέα δυνατότητα για μεγαλύτερη ευκολία στην επιλογή των τρόπων Είσπραξης/Πληρωμής
Στους τρόπους είσπραξης και τρόπους πληρωμής, προστέθηκε το πεδίο "Διαδοχή". Αυτό ορίζει την διαδοχή με την οποία εμφανίζεται ο κάθε τρόπος στις λίστες επιλογής. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ορίσετε μικρότερη διαδοχή στους τρόπους που χρησιμοποιείτε συνήθως ώστε να είναι πρώτοι στην λίστα.

10. Τα μηνύματα Τιμολογικής που ορίζετε στις καρτέλες των Πελατών σας, εμφανίζονται πλέον και στα παραστατικά όταν κάνετε τιμολόγηση παραγγελίας. Στην περίπτωση που η παραγγελία καταχωρείται από το Internet και εκτελείται άμεσα χωρίς να μπούμε στην καρτέλα του πελάτη, το μήνυμα εμφανίζεται κατά την καταχώρηση της παραγγελίας. Έτσι εκείνος που την εκτελεί είναι πάντα ενήμερος αν υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξει!

CRM
***

Νέες δυνατότητες για ακόμη πιο λεπτομερή κατηγοριοποίηση των πελατών σας ώστε οι ενέργειες σας προς αυτούς να αποδίδουν τα βέλτιστα αποτελέσματα!


1. Στους Κεντρικούς Πίνακες Παραμετροποίησης προστέθηκαν οι πίνακες

ü  Target Groups: Κατηγοριοποιήστε με ακρίβεια τους Συναλλασσομένους σας και ενεργοποιήστε πιο στοχευμένες πολιτικές που θα φέρουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα στις κινήσεις σας!
Ορίζετε τα
target group τα οποία χειρίζεται η επιχείρηση σας και στα οποία κατατάσσετε τους συναλλασσόμενους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή. Ταυτόχρονα και στις κατηγορίες επαγγελμάτων προστέθηκε το Target Group. Δηλαδή πλέον οι κατηγορίες επαγγελμάτων ανήκουν σε Target Groups προσφέροντας μεγαλύτερη ανάλυση στην κατηγοριοποίηση της αγοράς που απευθύνεστε.

ü  Διαβαθμίσεις Συναλλασσομένων: Ορίζετε τις διαβαθμίσεις, βάσει των δικών σας πρωτευόντων κριτηρίων, των συναλλασσομένων. Για παράδειγμα μπορείτε να τους κατηγοριοποιήσετε σε μικρούς, μεσαίους, μεγάλους βάσει τζίρου ώστε να τους χειριστείτε ανά ομάδες.

2. Νέα δυνατότητα στους συναλλασσόμενους να ορίζετε εκτός από την περιοχή και Ζώνες Περιοχών. Οι ζώνες συνδέονται με τις περιοχές. Χρησιμεύει στην καλύτερη γεωγραφική κατηγοριοποίηση των συναλλασσομένων, η οποία σε ορισμένες δραστηριότητες επιχειρήσεων είναι σημαντική. Για παράδειγμα όταν θέλετε να διαχειρίζεστε αποστολές εμπορευμάτων σε πελάτες σας τις οποίες τις εκτελείτε εσείς, είναι χρήσιμη η κατηγοριοποίησή τους σε ζώνες.

3. Ακόμα πιο εύκολες και γρήγορες αναζητήσεις!
Η αναζήτηση γίνεται αυτόματα στον υπεύθυνο, στα
e-mail και στα τηλέφωνα των συναλλασσομένων. Στην αναζήτηση από λοιπά (υπεύθυνο, τηλέφωνο, e-mail) ,πλέον, δίνετε το λήμμα και εμφανίζονται οι εγγραφές που ταιριάζουν.
Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ταχύτερη και ασφαλέστερη η αναζήτηση.

4. Ευκολότερη διαχείριση Δραστηριοτήτων!  
Όλη η απαραίτητη πληροφορία από το
tab Ταυτότητα μεταφέρθηκε στην πρώτη οθόνη της Δραστηριότητας. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να διαχειρίζεστε όλη την χρήσιμη πληροφορία μιας δραστηριότητας από μία και μόνο οθόνη χωρίς να ανοίγεται άλλα tabs


Συμβάσεις
*********
Στις συμβάσεις προστέθηκε και η ημερομηνία καταχώρησης, η οποία εμφανίζεται στην 1η οθόνη. Έτσι μπορείτε να γνωρίζετε εκτός από την ημ/νία Έναρξης και λήξης μιας Σύμβασης και την ημ/νία καταχώρησης

MIS
***

ΔΩΣΤΕ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙΤΕ!

Αποκτήστε την πλήρη και αναλυτική εικόνα της επιχείρησής σας. Μέσα από τις νέες πολύ σημαντικές αλλαγές του MIS σας δίνεται η δυνατότητα να «μάθετε» την επιχείρησή σας καλύτερα και να κάνετε τις καταλληλότερες ενέργειες που θα φέρουν τα μέγιστα αποτελέσματα!

1. Δείτε τα σύνολα Τζίρων, Εισπράξεων και υπολοίπων του κάθε υπεύθυνου σε περιόδους!
Στους Δείκτες
CRM προστέθηκε η "Διασφάλιση". Εδώ εμφανίζονται ανά υπεύθυνο τα σύνολα των τζίρων, των εισπράξεων και των υπολοίπων των συναλλασσομένων του κάθε υπεύθυνου σε περιόδους (τις επιλέγετε εσείς).
Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δείτε τον τζίρο αλλά και την διασφάλισή του (εισπράξεις και υπόλοιπα) ανά υπεύθυνο.

2. Δείτε την απόδοση που έχει κάθε προϊόν  και ενεργήστε κατάλληλα!
Στο
MIS Αποθήκης προστέθηκε η επιλογή "Απόδοση Προϊοντικού Χαρτοφυλακίου". Εδώ μπορείτε να δείτε για κάθε είδος σας τα σύνολα πωλήσεων, συμβάσεων, ενεργών, διαρροών, νέων και ανανεώσεων.

3. Δείτε τον τζίρο κάθε πωλητή ανά είδος, μάθετε που αποδίδει καλύτερα και ενεργήστε ανάλογα!
Στους Οικονομικούς δείκτες προστέθηκε "ο Τζίρος Πωλητών ανά Είδος". Εδώ μπορείτε να δείτε τον τζίρο των πωλητών σας ανά είδος, ομάδα - υποομάδα - οικογένεια - υποοικογένεια, διαμορφώνοντας έτσι εικόνα του τμήματος του προϊοντικού χαρτοφυλακίου στο οποίο αποδίδει ο κάθε πωλητής

4. Δείτε ποια προϊόντα σας είναι εκείνα που πουλάνε περισσότερο ανά περίοδο και προετοιμαστείτε από πριν για την προώθηση των συγκεκριμένων την κατάλληλη χρονική στιγμή!
Στους Δείκτες
Marketing προστέθηκε το "T.G. Seasonality". Εδώ μπορείτε να δείτε τις πωλήσεις των ειδών σας ανά Target Group πελάτη ή/και Ιδιοκτήτη. Το αποτέλεσμα μπορείτε να το αποτυπώσετε γραφικά ανά μήνα και έτος, παρακολουθώντας έτσι την εποχικότητα του κάθε Target Group.

Τέλος προστέθηκε η περιγραφή της σύμβασης, στις συμβάσεις. Κάθε νέα σύμβαση παίρνει αυτόματα την περιγραφή της πρότυπης, αλλά μπορεί ο χρήστης να την τροποποιήσει, ώστε να δώσει συγκεκριμένη περιγραφή σε ειδικές συμβάσεις.

 

Query
*****

Στην εξαγωγή σε αρχείο, στην δημιουργία αρχείου τύπου Html ή την απευθείας εκτύπωση σε html, που ενεργοποιείται από όλες τις οθόνες διαχείρισης λίστας, προστέθηκε η δυνατότητα να τροποποιήσετε την μορφή του αρχείου. Με αυτόν τον τρόπο έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε τα χρώματα των εκτυπώσεων αλλά και να προσθέσετε το λογότυπο  της επιχείρησής σας!