03/10/2008    PS.03.04.41 Pegasus Transport MIS-CRM-ERP Extranet/Intranet MySQL V3.11 - Νέα Έκδοση Εφαρμογής

PS.03.04.41 V3.11 R001 Pegasus Transport ERP-CRM Extranet V3.11 MySQL: Νέα Έκδοση Εφαρμογής V3.11

Είναι διαθέσιμη η νέα Έκδοση V3.11 για την εφαρμογή διαχείρισης εταιρείας μεταφορών  PS.03.04.41 V3.11 R001 Pegasus Transport ERP-CRM V3.11 MySQL

Στην νέα έκδοση προστέθηκαν πληθώρα νέων επιλογών, στατιστικά, εκτυπώσεις, μαζικές διαδικασίες που καθιστούν την εφαρμογή ένα πανίσχυρο και εύχρηστο εργαλείο

Δείτε μέσα από εκτυπώσεις και στατιστικά όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 100% αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της μεταφορικής εταιρείας

 • Οργανώστε τις Μεταφορικές, τους Συνεργάτες και τους Οδηγούς σας
 • Ορίστε Σειρές Φορτωτικών, Κατηγορίες Διαδρομών, Είδη Συσκευασιών
 • Εκτυπώστε οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε σχετικά με το Λογιστήριο, τις Φορτωτικές, τους Πελάτες και τους Οδηγούς
 • Μέσω των έτοιμων στατιστικών μπορείτε να αντλήσετε όλες τις πληροφορίες που σας χρειάζονται για την αξιολόγηση των πόρων και την αποτελεσματικότερη λειτουργία και διαχείριση της μεταφορικής επιχείρησης
 • Παρακολούθηση και Διαχείριση Μισθοδοσίας Εργαζομένων και Λογιστηρίου
 • Έκδοση Ακυρωτικού για αντιστοίχηση με μια φορτωτική
 • Διατήρηση Καταλόγου Επαφών με τα πρόσωπα χωρισμένα ανά κατηγορίες
 • Πλήρης Έλεγχος και υπολογισμός παγίων εξόδων της επιχείρησης
 • Έκδοση Αποδείξεων, Παραστατικών Πωλήσεων και Αγορών

 

Εξαιτίας της σύνδεσης της εφαρμογής με τη MySQL, τα νέα Εργαλεία, Τεχνικές και Πολιτικές που ενσωματώνει, παρέχουν την δυνατότητα υλοποίησης Εφαρμογών και Συστημάτων Λογισμικού, τα οποία ανταποκρίνονται σε εξειδικευμένες ανάγκες Μηχανοργάνωσης των Επιχειρήσεων, οι οποίες λόγω του Διαδικτύου τείνουν να γίνουν καθημερινότητα.

Η Ανάπτυξη, Συντήρηση, Εφαρμογή (Εγκατάσταση, Ρύθμιση, Εκπαίδευση) και Υποστήριξη ενός Συστήματος Λογισμικού είναι πλέον διαδικασίες ακόμη Ταχύτερες και Ευκολότερες.

Η εφαρμογή Pegasus Transport MySQL V3.11 και γενικότερα οι εφαρμογές που στηρίζονται στην νέα έκδοση με χρήση της MySQL, ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης μεταφορικής επιχείρησης, για πλήρη, ευέλικτη, και ταχύτατα αναπτυσσόμενη μηχανογράφηση με κόστη ανάπτυξης σαφώς μικρότερα.

Η έκδοση V3.11 κληρονομεί όλα τα χαρακτηριστικά της V3.00 και ενδυναμώνει:

 • Την Επικοινωνία με την Βάση Δεδομένων (RDBMS) MySQL, κάνοντας έτσι ευκολότερη την υλοποίηση εφαρμογών με dataclass MySQL
 • Την Επικοινωνία με τα ActiveX Control που είναι διαθέσιμα στο σύστημα.

Ένα αποτέλεσμα των παραπάνω χαρακτηριστικών είναι για παράδειγμα η δυνατότητα εμφάνισης των πεδίων κειμένων (memo) σαν Html (με την χρήση του Html Editor των Windows).

Τα συστήματα που στηρίζονται στην νέα Τεχνολογία, προσφέρουν ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας καθότι συνοδεύονται εξ' ορισμού με το Pegasus ERP-CRM.
 Η Τοπική Μηχανοργάνωση και η Διαδικτυακή γίνονται ένα με δύο τρόπους : Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει την on-line επικοινωνία της Τοπικής Μηχανοργάνωσης με την Διαδικτυακή ή την λειτουργία με αυτόματο συγχρονισμό. Το ίδιο μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην επικοινωνία Κεντρικών και Υποκαταστημάτων της επιχείρησης. Επίσης προσφέρει μοναδικά χαρακτηριστικά ανταλλαγής και κοινής διαχείρισης δεδομένων από συνεργαζόμενες εταιρείες και υπηρεσίες. Για παράδειγμα άλλες μεταφορικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις ταχυμεταφορών που συνεργάζονται μπορούν να έχουν κοινό κατάλογο υπηρεσιών και υλικών, πρόσβαση η μία στα υπόλοιπα αποθήκης της άλλης, κοινό κατάλογο συνεργατών / οδηγών αλλά ξεχωριστό ιστορικό πελατών, Οικονομικά Στοιχεία κ.ο.κ.
Τα Δεδομένα αλλά και οι Διαδικασίες εκμεταλλεύονται την απόλυτη Διαλειτουργικότητα της Τοπικής και της Διαδικτυακής Μηχανοργάνωσης. Έτσι λοιπόν οι χρήστες της Δημόσιας Πλευράς της Διαδικτυακής Μηχανοργάνωσης μπορούν να είναι απλοί επισκέπτες ή να δρουν στην περιοχή των εγγεγραμμένων χρηστών ως μέλη του Extranet της μεταφορικής εταιρείας. Οι χρήστες της πλευράς Διαχείρισης της Διαδικτυακής εφαρμογής μπορούν να είναι : Administrators και να διαχειρίζονται και να καθορίζουν την ADMIN περιοχή, Developers και να δημιουργούν τα modules που μεταφέρουν δεδομένα ή επιχειρησιακές διαδικασίες από την τοπική μηχανοργάνωση στην Διαδικτυακή,  Moderators και να καθορίζουν την λειτουργικότητα και τις λειτουργίες του Δημόσιου τμήματος της Διαδικτυακής Μηχανοργάνωσης, ή ακόμη και Company Users  οι χρήστες δηλαδή οι οποίοι διαμορφώνουν δεδομένα της Διαδικτυακής εφαρμογής χειριζόμενοι Διαδικασίες και Δεδομένα της Τοπικής Μηχανοργάνωσης.

Όλα αυτά με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εξασφάλιση της ορθότητας και ακεραιότητας των δεδομένων του συστήματος.

 

Επικοινωνία

Με το ενσωματωμένο και πλήρες εργαλείο Customer Relationship Management (CRM) εκμεταλλευτείτε την ταχύτατη οργάνωση και ανάπτυξη που σας προσφέρει η εφαρμογή

 • RV ανά Οδηγό / Εντολέα
 • Μαζική Αποστολή Email
 • Μαζική Αποστολή SMS
 • Παραμετρικά Σενάρια διαδοχής επαφών (Τηλέφωνο -> RV -> Παράδοση δέματος -> Πληρωμή)
 • Κατάλογος Διευθύνσεων με πλήρη στοιχεία ανά πρόσωπο (Επαφές, Υπεύθυνοι, Τηλέφωνα, email κτλ)

 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ, ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ!

PS.03.04.41 V3.11 R001 Pegasus Transport ERP-CRM V3.11 MySQLΕικ1. Το Κεντρικό Μενού της Εφαρμογής

Εικ2. Η οθόνη καταχώρησης Φορτωτικής

Εικ3. Η οθόνη της φορτωτικής με αντικαταβολή

Εικ4. Η οθόνη Καταχώρησης Κατηγορίας Διαδρομής

Εικ5. Οθόνη Ρύθμισης Παραμέτρων Μεταφορικής

 Εικ6. Οθόνη μαζικής εκτύπωσης μή-εκτυπωμένων φορτωτικών

 

 


Η νέα αναβάθμιση είναι διαθέσιμη από την σελίδα σας στο Extranet