09/09/2008    PS.03.05.41 Pegasus Clinic MIS-CRM-ERP Extranet/Intranet MySQL V3.11 - Νέα Έκδοση Εφαρμογής

PS.03.05.41 V3.11 R001 Pegasus Clinic ERP-CRM Extranet V3.11 MySQL: Νέα Έκδοση Εφαρμογής V3.11

Είναι διαθέσιμη η νέα Έκδοση V3.11 για την εφαρμογή διαχείρισης Κλινικής και Διαγνωστικής Κλινικής PS.03.05.41 V3.11 R001 Pegasus Clinic ERP-CRM V3.11 MySQL

Στην νέα έκδοση προστέθηκαν πληθώρα νέων επιλογών, στατιστικά, εκτυπώσεις, μαζικές διαδικασίες που καθιστούν την εφαρμογή ένα πανίσχυρο και εύχρηστο εργαλείο

Δείτε μέσα από εκτυπώσεις και στατιστικά όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 100% αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της κλινικής

 • Διαχειριστείτε τους ασθενείς με την μοναδική ευχρηστία της οθόνης Reception
 • Οργανώστε τις Κλίνες, τους Συνεργάτες και τους Ιατρούς σας
 • Ορίστε Τιμοκαταλόγους Υπηρεσιών, Ταμείων, Εξετάσεων
 • Εκτυπώστε οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε σχετικά με το Λογιστήριο, τις Εξετάσεις, τους Ασθενείς και τους Ιατρούς, τα Ταμεία, τις Κλίνες
 • Μέσω των έτοιμων στατιστικών μπορείτε να αντλήσετε όλες τις πληροφορίες που σας χρειάζονται για την αξιολόγηση των πόρων και την αποτελεσματικότερη λειτουργία και διαχείριση της κλινικής
 • Δυνατότητα διαχείρισης Μεριδολογίου τόσο για την κλινική, όσο και για το Διαγνωστικό τμήμα
 • Παρακολούθηση και Διαχείριση Μισθοδοσίας Εργαζομένων και Λογιστηρίου
 • Καταχώρηση και διατήρηση Ιστορικού Ασθενών με ημερομηνίες εισόδου/εξόδου και ίασης
 • Ενημέρωση του Μικροβιολογικού από τις Εξετάσεις
 • Παρακολούθηση Μικροβιολογικών Εξετάσεων και κατηγοριοποίηση αυτών για την ορθότερη οργάνωση της κλινικής
 • Καταχώρηση Ασθενή με πλήρη στοιχεία και πληροφορίες για την κατάσταση και τις εξετάσεις του
 • Τιμολόγηση Ασθενών και Έκδοση Παραστατικών

 

Εξαιτίας της σύνδεσης της εφαρμογής με τη MySQL, τα νέα Εργαλεία, Τεχνικές και Πολιτικές που ενσωματώνει, παρέχουν την δυνατότητα υλοποίησης Εφαρμογών και Συστημάτων Λογισμικού, τα οποία ανταποκρίνονται σε εξειδικευμένες ανάγκες Μηχανοργάνωσης των Επιχειρήσεων, οι οποίες λόγω του Διαδικτύου τείνουν να γίνουν καθημερινότητα.

Η Ανάπτυξη, Συντήρηση, Εφαρμογή (Εγκατάσταση, Ρύθμιση, Εκπαίδευση) και Υποστήριξη ενός Συστήματος Λογισμικού είναι πλέον διαδικασίες ακόμη Ταχύτερες και Ευκολότερες.

Η εφαρμογή Pegasus Clinic MySQL V3.11 και γενικότερα οι εφαρμογές που στηρίζονται στην νέα έκδοση με χρήση της MySQL, ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κλινικής, για πλήρη, ευέλικτη, και ταχύτατα αναπτυσσόμενη μηχανογράφηση με κόστη ανάπτυξης σαφώς μικρότερα.

Η έκδοση V3.11 κληρονομεί όλα τα χαρακτηριστικά της V3.10 και ενδυναμώνει:

 • Την Επικοινωνία με την Βάση Δεδομένων (RDBMS) MySQL, κάνοντας έτσι ευκολότερη την υλοποίηση εφαρμογών με dataclass MySQL
 • Την Επικοινωνία με τα ActiveX Control που είναι διαθέσιμα στο σύστημα.

Ένα αποτέλεσμα των παραπάνω χαρακτηριστικών είναι για παράδειγμα η δυνατότητα εμφάνισης των πεδίων κειμένων (memo) σαν Html (με την χρήση του Html Editor των Windows).

Τα συστήματα που στηρίζονται στην νέα Τεχνολογία, προσφέρουν ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας καθότι συνοδεύονται εξ' ορισμού με το Pegasus ERP-CRM.
 Η Τοπική Μηχανοργάνωση και η Διαδικτυακή γίνονται ένα με δύο τρόπους : Η Κλινική μπορεί να επιλέξει την on-line επικοινωνία της Τοπικής Μηχανοργάνωσης με την Διαδικτυακή ή την λειτουργία με αυτόματο συγχρονισμό. Το ίδιο μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην επικοινωνία Κεντρικών και Υποκαταστημάτων μίας κλινικής. Επίσης προσφέρει μοναδικά χαρακτηριστικά ανταλλαγής και κοινής διαχείρισης δεδομένων από συνεργαζόμενες εταιρείες και υπηρεσίες. Για παράδειγμα διαγνωστικά κέντρα ή κλινικές που συνεργάζονται μπορούν να έχουν κοινό κατάλογο υπηρεσιών και υλικών, πρόσβαση η μία στα υπόλοιπα αποθήκης της άλλης, κοινό κατάλογο συνεργατών / ιατρών αλλά ξεχωριστό ιστορικό ασθενών, Οικονομικά Στοιχεία κ.ο.κ.
Τα Δεδομένα αλλά και οι Διαδικασίες εκμεταλλεύονται την απόλυτη Διαλειτουργικότητα της Τοπικής και της Διαδικτυακής Μηχανοργάνωσης. Έτσι λοιπόν οι χρήστες της Δημόσιας Πλευράς της Διαδικτυακής Μηχανοργάνωσης μπορούν να είναι απλοί επισκέπτες ή να δρουν στην περιοχή των εγγεγραμμένων χρηστών ως μέλη του Extranet της κλινικής ή του διαγνωστικού κέντρου. Οι χρήστες της πλευράς Διαχείρισης της Διαδικτυακής εφαρμογής μπορούν να είναι : Administrators και να διαχειρίζονται και να καθορίζουν την ADMIN περιοχή, Developers και να δημιουργούν τα modules που μεταφέρουν δεδομένα ή επιχειρησιακές διαδικασίες από την τοπική μηχανοργάνωση στην Διαδικτυακή,  Moderators και να καθορίζουν την λειτουργικότητα και τις λειτουργίες του Δημόσιου τμήματος της Διαδικτυακής Μηχανοργάνωσης, ή ακόμη και Company Users  οι χρήστες δηλαδή οι οποίοι διαμορφώνουν δεδομένα της Διαδικτυακής εφαρμογής χειριζόμενοι Διαδικασίες και Δεδομένα της Τοπικής Μηχανοργάνωσης.

Όλα αυτά με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εξασφάλιση της ορθότητας και ακεραιότητας των δεδομένων του συστήματος.

 

Επικοινωνία

Με το ενσωματωμένο και πλήρες εργαλείο Customer Relationship Management (CRM) εκμεταλλευτείτε την ταχύτατη οργάνωση και ανάπτυξη που σας προσφέρει η εφαρμογή

 • RV ανά Ιατρό / Συνεργάτη
 • Μαζική Αποστολή Email
 • Μαζική Αποστολή SMS
 • Παραμετρικά Σενάρια διαδοχής επαφών (Τηλέφωνο -> RV -> Εξέταση -> Εξυπηρέτηση Ασθενή)
 • Κατάλογος Διευθύνσεων με πλήρη στοιχεία ανά πρόσωπο (Επαφές, Υπεύθυνοι, Τηλέφωνα, email κτλ)

 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ!

PS.03.05.41 V3.11 R001 Pegasus Clinic V3.11 MySQLΕικ1. Το Κεντρικό Μενού της Εφαρμογής

Εικ2. Η κεντρική οθόνη της Reception Clinic

Εικ3. Η κεντρική οθόνη της Reception Diagnosis

Εικ4. Η οθόνη Καταχώρησης Συνεργάτη / Ιατρού

Εικ5. Οθόνη Καταχώρησης Ασθενή

 Εικ6. Παράταση Νοσηλείας Ασθενή

Εικ7: Οθόνη Καταχώρησης Υπηρεσιών/Υλικών

Εικ8. Οθόνη Καταχώρησης Εξέτασης Ασθενή

Εικ9. Καταχώρηση Κίνησης του Ασθενή

Εικ10. Διαχείριση Κινήσεων της Κλινικής

Εικ11. Κλίνες Νοσηλείας

Εικ12. Κλείσιμο Μεριδολογίου Ημέρας 

 


Η νέα αναβάθμιση είναι διαθέσιμη από την σελίδα σας στο Extranet