10/07/2008    PS.08.01.41 V1.00 R005 Pegasus ERP-CRM V3.11 R004 MySQL. Κυκλοφόρησε η ανανέωση R005
PS.08.01.41 V1.00 R005 Pegasus ERP-CRM V3.11 R005 MySQL.
Κυκλοφόρησε η ανανέωση R005
Η ανανέωση R005 της Εφαρμογής Pegasus ERP-CRM (PS.08.01.41 V1.00 R005 Pegasus ERP-CRM V3.11 R004 MySQL) είναι διαθέσιμη προς χρήση από τις 09/07/2008.

Οι κάτοχοι της παλαιότερης ανανέωσης με ενεργή Ετήσια Σύμβαση ΤΕχνικής Στήριξης (ΕΣΤΕΣ), μπορούν να κάνουν την αναβάθμιση τόσο του Λογισμικού όσο και του Εγχειριδίου Χρήσης μέσα από την προσωπική τους σελίδα στο extranet των χρηστών της Τεχνολογίας Πήγασος από την διαδοχή επιλογών: 05.Υποστήριξη->Εγχειρίδια και Ανανεώσεις.

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε ενσωματωμένη την νέα ανανέωση από την σχετική της διεύθυνση στον κεντρικό Διαδικτυακό τόπο των Λογισμικών Τεχνολογίας Πήγασος.

Παρακάτω εμφανίζονται αναλυτικά οι αλλαγές που περιέχει η Ανανέωση R005 σε σχέση με την R004.

 

Γενικά
1. Νέος Αυτοματισμός "Ελεγχος ΑΦΜ". Ελέγχει μαζικά την ορθότητα των καταχωρημένων ΑΦΜ. Με αυτόν τον τρόπο είναι εύκολη και γρήγορη η διαδικασία ελέγχου πριν την δημιουργία της Συγκεντρωτικής Τιμολογίων.
Η Εφαρμογή συνεχίζει να κάνει τον έλεγχο και κατά την καταχώρηση ενός Πελάτή ή/και Προμηθευτή. Ομως η διαδικασία αυτή είναι χρήσιμη καθώς ελεγχει μαζικά την ορθότητα και πιθανά λάθη των χρηστών κατά την καταχώρηση.

ERP
1. Στην απογραφή αποθήκης ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει το συνολικό κόστος ενός είδους στην περίπτωση που λόγω στρογγυλοποιήσεων το κόστος διαφέρει από το γινόμενο Ποσότητα * Τιμή Κόστους. Είναι κυρίως χρήσιμο σε περιπτώσεις ειδών παραγωγής που το τελικό κόστος προκύπτει μετά από κοστολόγηση.

2. Στους Τύπους των ειδών της Αποθήκης προστέθηκε ο Λογαριασμός Γ.Λ. για την Απογραφή. Ο Λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται κατά την δημιουργία της τελικής απογραφής της χρήσης στην Γενική Λογιστική, για να μεταφερθεί η φυσική απογραφή των ειδών στην Απογραφή της Λογιστικής.

3. Στα Στατιστικά Αποθήκης προστέθηκαν
     α. Πωλήσεις Ανά Είδος (π-Αναφορά με γράφημα)
     β. Πωλήσεις Ανά Ομάδα Ειδών  (π-Αναφορά με γράφημα)
     γ. Πωλήσεις Ανά Τύπο Ειδών (π-Αναφορά με γράφημα)

4. Στην Καρτέλα είδους, στην οθόνη,  οι στήλες ποσότητα και προοδευτικό υπόλοιπο μεταφέρθηκαν μετά το παραστατικό.
Στην καρτέλα σε τεμάχια ανά Μήκος-Πλάτος-Υψος, οι στήλες Τεμάχια - Ποσότητα και προοδευτικά σύνολα μεταφέρθηκαν μετά την στήλη του παραστατικού. Με αυτόν τον τρόπο είναι γρήγορος και εύκολος ο έλεγχος της κίνησης ενός είδους.

5. Στην τιμολογική είδους, το % Κέρδους δείχνει το ποσοστό επί της τιμής πώλησης.
O χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τα % κέρδους και να προκύψουν τα % markup.

6. Στις αποδείξεις προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζουμε αντισυμβαλλόμενους σε κάθε μία αποδειξη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μέσα από το ERP για παράδειγμα συμψηφιστικές εγγραφές που θα ενημερώνουν και την Λογιστική.

7. Στον Ορισμό των Αποδείξεων, μπορούμε να ορίσουμε τον αρχικό Λογαριασμό επιταχύνοντας έτσι αναζητήσεις και καταχωρήσεις ειδικών αποδείξεων (π.χ. Πινάκιο που αφορά σε συγκεκριμένο λογαριασμό). Επίσης ορίζουμε και κωδικό αιτιολογία για επιτάχυνση στην καταχώρηση των γραμμών της απόδειξης.

8. Στους Τύπους των ειδών προστέθηκε το Πεδίο "Λογαριασμός Γέφυρας [Ε]". Χρησιμοποιείται στην γέφυρα με την γενική λογιστική, στην παράμετρο Ε. Κάνει ποιο εύκολη των καταχώρηση των ειδών καθώς ο χρήστης δεν χρειάζεται να ορίζει ανά είδος τον λογαριασμό, καθώς αυτός μπορεί να αναγνωστεί από τον τύπο του είδους.

Γενική Λογιστική

1. Στα Πάγια προστέθηκε ο Λογαριασμός Παγίου. Ο λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται για την σύνδεση του Παγίου με κινήσεις που γίνονται στην Γενική Λογιστική.

2. Νέα Επιλογή, "Απογραφή". Εδώ γίνεται αυτόματη ενημέρωση της απογραφής από
   α. Κινήσεις Λογιστικής
   β. Πάγια
   γ. Πελάτες - Προμηθευτές του ERP
   δ. Αποθέματα από την Απογραφή του ERP.

Ο Χρήστης μπορεί να την διαχειριστεί - τροποποιήσει, μέχρι την τελική εκτύπωση -> Ενημέρωση.

3. Νέα Εκτύπωση στα Ισοζύγια - Καρτέλες, "Απογραφή Χρήσης". Εκτυπώνει την απογραφή που έχει γίνει στην (νέα) επιλογή "Απογραφή Χρήσης".

4. Νέος Αυτοματισμός "Ενημέρωση Βελτιώσεων - Τροποποιήσεων". Ενημερώνει αυτόματα τα Πάγια από τις κινήσεις που έχουν καταχωρηθεί στην Γενική Λογιστική, με τις βελτιώσεις - τροποποιήσεις που δημιουργούν.

MIS
Νέο Τμήμα Εφαρμογής στην V3.11

1. Δείκτες Marketing.
  
   Pre - Boston Matrix : Το Στατιστικό που σας βοηθάει να φτιάξετε το Boston-Matrix Διάγραμμα για την επιχείρισή σας.

2. Οικονομικά
   Cash-Flow : Εμφάνιση των Αξιογράφων, Εισπράξεων-Πληρωμών και των προγραμματισμένω σε μία περίοδο.

 CRM
1. Στην επεξεργασία των αρχείων της Αρχειοθέτησης, προστέθηκε η δυνατότητα διαχείρισης των αρχείων με το Notepad (Σημειωματάριο των windows). Είναι χρήσιμο στην περίπτωση που το αρχείο είναι αρχείο κειμένου και δεν έχει ορισμένο συγκεκριμένο πρόγραμμα επεξεργασίας.


2. Στις Κατηγορίες Επικοινωνίας προστέθηκε η δυνατότητα να ορίσουμε την ομάδα - υποομάδα - οικογένεια - υποοικογένεια των ειδών αποθήκης στην οποία αντιστοιχεί. Με αυτόν τον τρόπο οι κατηγορίες επικοινωνίας συσχετίζονται με τα είδη της αποθήκης μας.

3. Το Περιεχόμενο Επικοινωνίας, τροποποιήθηκε, ώστε τα κείμενα που θα χρησιμποιεί να τα διαβάζει από την Αρχειοθέτηση. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα κείμενα της επιχείρισης είναι συγκεντρωμένα σε ένα σημείο, στην Αρχειοθέτηση.

4. Τροποποιήθηκε η οθόνη των Βασικών Παραμέτρων του CRM, ώστε να μπορείτε να δίνετε:
   α. Το ψηφίο που θα χρησιμοποιεί, αν υπάρχει, για την κλήση των τηλεφώνων στην αποστολή FAX.
   β. Τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο easy SMS.


5. Στην καρτέλα του Προσώπου (CRM) το button "Αποστολή e-mail από Καταχωρημένο Μήνυμα" τροποποιήθηκε σε "Αποστολή Καταχωρημένου Μηνύματος". Ο Χρήστης μπορεί πλέον να στείλει e-mail, Fax, SMS.

6. Η Οθόνη της Μαζικής Αποστολής (της Επικοινωνίας) τροποποιήθηκε. Ο χρήστης μπορεί πλέον να στείλει μαζικά
   α. e-mail
   β. Fax
   γ. SMS.

7. Ο Server επικοινωνίας τροποποιήθηκε ώστε να εκτελεί τις αποστολές των μηνυμάτων (e-mail, SMS, και FAX).

8. Στην αποστολή των μηνυμάτων με e-mail, γίνεται, πλέον, χρήση του default e-mail του Υπολογιστή που κάνει την αποστολή.
Χρησιμοποιούμε το CDO Object της Microsoft.


9. Τα Σενάρια Δραστηριοτήτων μετονομάστηκαν στο πιό δόκιμο "Αλληλουχίες Δραστηριοτήτων".

10. Στα πρότυπα έργα μπορούμε πλέον να ορίσουμε Δραστηριότητες οι οποίες δημιουργούνται όταν κάποια άλλη δραστηριότητα του έργου έρθει σε συγκεκριμένη κατάσταση.
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ορίσουμε πιό εύκολα "αλυσίδες Δραστηριοτήτων" ανάλογα με την κατάστασή τους.


11. Αν μία Δραστηριότητα περιέχει Εργασίες ή/και Υλικά, δεν είναι δυνατό πλέον να έρθει σε κατάσταση που δηλώνει "εκτελέστηκε" αν δεν έχουν γίνει παραγγελίες.

12. Νέος Κεντρικός Πίνακας "Καταστάσεις Αρχειοθέτησης". Σε αυτόν ορίζετε τις καταστάσεις των κειμένων της αρχειοθέτησης.

13. Στην Αρχειοθέτηση, μπορούμε πλέον ανά αρχείο, να ορίσουμε τις καταστάσεις που έχει και την περίοδο για κάθε μία κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο στην ουσία κάνουμε τον προγραμματισμό ελέγχου - τροποποιήσεων του κάθε αρχείου.

14. Στην αναζήτηση Αρχείου, στην Αρχειοθέτηση μπορούμε πλέον να αναζητήσουμε και με
    α. Συγγραφέα
    β. Ημερομηνία Τροποποίησης
    γ. Κατάσταση του Αρχείου


15. Νέος Πίνακας "Καταστάσεις Εκστρατειών". Χρησιμοποιείται από τις εκστρατείες για να ορίσει ο χρήστης την κατάσταση.

16. Νέα επιλογή "Εκστρατείες". Εδώ μπορείτε να ορίσετε και να παρακολουθήσετε μία εκστρατεία ενημέρωσης.

17. Στο φάκελο csm\html προστέθηκε το αρχείο offer1.htm το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν φόρμα Προσφοράς (αντιγράφετε το περιεχόμενο στον πηγαίο Κώδικα).

18. Στα Προϊόντα Ανταγωνιστών προστέθηκε και η συνοπτική περιγραφή του προϊόντος.

19. Τροποποιήθηκε ο Επεξεργαστής Διαδικασιών. Προστέθηκαν
    α. Buttons Διαχείρισης των Πρότυπων Δραστηριοτήτων
    β. Η Δυνατότητα Πολλαπλής Αναζήτησης των Διαδικασιών.
    γ. Στον ορισμός της διαδικασίας ορίζουμε πλέον Υπεύθυνο, Εκδοση-Ανανέωση.

20. Στις καταστάσεις των Δραστηριοτήτων προτέθηκε η Κατάσταση της Εργασίας που επηρεάζει. Με αυτόν τον τρόπο η εργασία στην οποία ανήκει μία Δραστηριότητα παίρνει την κατάσταση που ορίζει ο χρήστης, αν η Δραστηριότητα επηρεάζει την εργασία.

21. Στις καταστάσεις των Εργασιών προτέθηκε η Κατάσταση του Εργου που επηρεάζει. Με αυτόν τον τρόπο το Εργο στο οποία ανήκει μία Εργασία παίρνει την κατάσταση που ορίζει ο χρήστης, αν η εργασία επηρεάζει το έργο.

22. Στον ορισμό ενός προτυπου Εργου, ορίζουμε ποιές Δραστηριότητες επηρεάζουν την κατάσταση της εργασίας και ποιές εργασίες επηρεάζουν την κατάσταση του έργου. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε την αυτόματη ενημέρωση των καταστάσεων έργου και εργασιών.


23. Στις Φόρμες Εκτύπωσης των Δραστηριοτήτων, τροποποιήθηκαν τα labels που μπορείτε να χρησιμοποιείτε ώστε να μην περιέχουν τους χαρακτήρες '[' και ']' οι οποίοι σε κάποιους html editors δημιουργούν πρόβλημα. Φυσικά ισχύουν και τα παλιά, ώστε να μην χρειάζονται τροποποίηση οι φόρμες που ήδη έχετε φτιάξει.

Επίσης προστέθηκε η Δυνατότητα να ορίζετε σε ποιές Δραστηριότητες, ανάλογα με το Είδος, το Σκοπό και την Κατάστασή τους, μπορεί να εκτυπωνεται η κάθε φόρμα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιό συγκεκριμένος ο ορισμός των φορμών για "ειδικές Δραστηριότητες" (π.χ. φόρμα για Δραστηριότητα που αφορά σε υποστήριξη).

24. Στις Φόρμες Εκτύπωσης των Εργων, τροποποιήθηκαν τα labels που μπορείτε να χρησιμοποιείτε ώστε να μην περιέχουν τους χαρακτήρες '[' και ']' οι οποίοι σε κάποιους html editors δημιουργούν πρόβλημα. Φυσικά ισχύουν και τα παλιά, ώστε να μην χρειάζονται τροποποίηση οι φόρμες που ήδη έχετε φτιάξει.

Επίσης προστέθηκε η Δυνατότητα να ορίζετε σε ποια Εργα, ανάλογα με την Κατηγορία και την Κατάστασή τους, μπορεί να εκτυπωνεται η κάθε φόρμα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιό συγκεκριμένος ο ορισμός των φορμών για "ειδικά Εργα" (π.χ. φόρμα για Εργο "Εσωτερικό Service").


25. Στις Δραστηριότητες προστέθηκε το tab "Συμβάσεις". Εδώ περιέχονται επιλογές που διαχειρίζονται τις Συμβάσεις του Προσώπου ή/και του Πελάτη της Δραστηριότητας.


Συμβάσεις

1. Οι Κατηγορίες Συμβάσεων μετονομάστηκαν στον πιό δόκιμο όρο "Πρότυπες Συμβάσεις"

2. Οι Πρότυπες Συμβάσεις έχουν πλέον την κατάστασή τους η οποία, εκτός τωνάλλων, καθορίζει αν μία σύμβαση είναι προς χρήση ή όχι.

3. Στις Συμβάσεις προστέθηκε η δυνατότητα να καταχωρούνται και είδη τα οποία θα τιμολογούνται. Η τιμολόγησή τους, ή η παραγγελία, μπορεί να γίνει ανεξάρτητα και μεταγεννέστερα της τιμολόγησης της σύμβασης.
Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η παρακολούθηση αναβαθμίσεων μίας σύμβασης.

4. Στην οθόνη των ενεργών ατιμολόγητων συμβάσεων εμφανίζονται και οι συμβάσεις με ατιμολόγητες Αναβαθμίσεις.