07/10/2008    PS.08.01.41 V1.00 R006 Pegasus MIS-CRM-ERP Extranet/Intranet V3.11 R005 MySQL. Κυκλοφόρησε η ανανέωση R006

 

PS.08.01.41 V1.00 R006 Pegasus ERP-CRM V3.11 R005 MySQL.
Κυκλοφόρησε η ανανέωση R006
Η ανανέωση R006 της Εφαρμογής Pegasus ERP-CRM (PS.08.01.41 V1.00 R006 Pegasus ERP-CRM V3.11 R005 MySQL) είναι διαθέσιμη προς χρήση από τις 08/10/2008.

Οι κάτοχοι της παλαιότερης ανανέωσης με ενεργή Ετήσια Σύμβαση ΤΕχνικής Στήριξης (ΕΣΤΕΣ), μπορούν να κάνουν την αναβάθμιση τόσο του Λογισμικού όσο και του Εγχειριδίου Χρήσης μέσα από την προσωπική τους σελίδα στο extranet των χρηστών της Τεχνολογίας Πήγασος από την διαδοχή επιλογών: 05.Υποστήριξη->Εγχειρίδια και Ανανεώσεις.

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε ενσωματωμένη την νέα ανανέωση από την σχετική της διεύθυνση στον κεντρικό Διαδικτυακό τόπο των Λογισμικών Τεχνολογίας Πήγασος.

Παρακάτω εμφανίζονται αναλυτικά οι αλλαγές που περιέχει η Ανανέωση R006 σε σχέση με την R005. 

 

ΓΕΝΙΚΑ
1. Στις λίστες επιλογής από Πίνακες Παραμετροποίησης, όπου εμφανίζονται, μπορεί πλέον ο χρήστης να κάνει αναζήτηση εκτός από το Buttton του φακού, πατώντας και τον τίτλο της στήλης

2. Στον Επεξεργαστή Λειτουργιών στις Αλληλουχίες, προστέθηκε η δυνατότητα να μπορεί ο χρήστης να επιλέξει μία Πρότυπη Δραστηριότητα και να διαχειριστεί:
  α. Τις Επιλογές
  β. Τα Events
  γ. Τις Εκστρατείες
που την ενεργοποιούν.

3. Στους Κεντρικούς Πίνακες Παραμετροποίησης, προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής μεταφοράς των συσχετίσεων από μία εγγραφή σε μία άλλη. Με αυτόν τον τρόπο έχετε την δυνατότητα να συγχωνεύσετε 2 εγγραφές ενός Πίνακα Παραμετροποίησης.

4. Στις Βασικές Παραμέτρους τις Εφαρμογής (Πίνακες Συναλλαγών & Συναλλασσομένων - tab Διασύνδεση) προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζετε και το μέγιστο Μοναδικό Κωδικό (Μ.Κ.) που επιτρέπεται να έχει η εγκατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο σε εγκαταστάσεις που συγχρονίζονται με το PCS μπορούμε να έχουμε πλήρη έλεγχο των Μ.Κ. της.

ERP
1. Στην καταχώρηση απόδειξης, όταν καταχωρούμε αντισυμβαλλόμενο στις γραμμές, ο χρήστης μπορεί να δίνει την αιτιολογία της κίνησης που θα δημιουργηθεί. Διαφορετικά παίρνει την αιτιολογία της Απόδειξης.

2. Στην καταχώρηση παραστατικών και παραγγελιών, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δώσει το παραστατικό με τον κωδικό του. Επιταχύνεται έτσι η εργασία του.

3. Στην διαχείριση των χρηστών προστέθηκαν τα πεδία:
   α. Θέση Εργασίας : Αφορά στην συγκεκριμένη θέση εργασίας (την επιλέγετε από την θέση οργανογράμματος στην οποία ανήκει ο χρήστης). Με αυτόν τον τρόπο κληρονομεί τις λειτουργίες της συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Αν η θέση εργασίας είναι κενή, τότε κληρονομεί τις λειτουργίες όλων των θέσεων εργασίας.
   β. Βιογραφικό, Αίτηση Εργασίας, Σύμβαση Εργασίας: Κείμενα (από την αρχειοθέτηση). Με αυτόν τον τρόπο αρχειοθετείτε πλήρως τα προσόντα και τις συμφωνίες του κάθε χρήστη.

4. Στον Πίνακα  "Συγκριτικά χαρακτηριστικά Ειδών" προστέθηκε το πεδίο "Συμμετέχει στις αναζητήσεις (internet)". Αν τσεκάρετε αυτό το πεδίο, τότε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό εμφανίζετε στις επιλογές στις αναζητήσεις του e-Elite.
 
5. Στην οθόνη του είδους αποθήκης, προστέθηκε το tab "Πελάτες - Προμηθευτές". Εδώ εμφανίζονται οι πελάτες και οι προμηθευτές του είδους, όπως αυτοί προκύπτουν από τα παραστατικά Πελατών και Προμηθευτών.

6. Στα Εργαλεία προστέθηκε η επιλογή "Λογικό - Οργανόγραμμα". Εδώ μπορεί ο χρήστης να δει και να τροποποιήσεις όλο το Οργανόγραμμα (θέσεις Λογικού - Θέσεις Εργασίας - Χρήστες) της εφαρμογής.

7. Στην Διαχείριση των Serial Numbers από τις Δράσεις μπορούμε να επιλέξουμε να εμφανιστούν μόνο τα master serial numbers ή όλα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε άμεσα τα Serial Numbers των ειδών που έχουμε χαρακτηρίσει σαν master (π.χ. να δούμε μόνο τα serial number συσκευών και όχι και ανταλλακτικών).

8. Στην διαχείριση της Λίστας των serial numbers αλλά και στην οθόνη του Serial Number, προστέθηκε η δυνατότητα να διαχειριζόμαστε τα Έργα Λειτουργιών και τις Δραστηριότητες που είναι συνδεδεμένα με το Serial. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατό να μπορούμε να έχουμε συνολική εικόνα για την υποστήριξη του Serial Number.

9. Νέα επιλογή στο menu των παραστατικών, "Μαζική Τιμολόγηση Παραγγελιών". Με αυτήν είναι δυνατό να κάνετε μαζική τιμολόγηση ανά πελάτη των εκκρεμών παραγγελιών.
Είναι χρήσιμη στην περίπτωση που έχετε για παράδειγμα, παραγγελίες για παροχή υπηρεσιών και θέλετε να τις κλείσετε όλες μαζί ανά πελάτη.

10. Νέο Πεδίο στο Κ.Κ. Λογαριασμών "Χρησιμοποιείται στις Κινήσεις (Καρτέλα) Λογαριασμών που ξεκινάνε από ".
Εδώ μπορείτε να ορίσετε σε ποιους λογαριασμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος Κ.Κ.. Ο Ορισμός ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ στις κινήσεις που καταχωρούνται από την καρτέλα του Λογαριασμού και τις Κινήσεις Λογαριασμών. Θα πρέπει να ορίσετε τα πρώτα 2 ψηφία του λογαριασμού. Οι λογαριασμοί είναι χωρισμένοι με # (π.χ. #30#50#)
Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται λάθος χρήσεις των K.K.

11. Στον ορισμό αποδείξεων, προστέθηκε το πεδίο "Οι Λογαριασμοί ξεκινάνε από". Χρησιμοποιείται στην περίπτωση που η απόδειξη αφορά στους λοιπούς Λογαριασμούς. Με αυτόν καθορίζετε τους λογαριασμούς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί (π.χ. #52# ) ώστε να αποφεύγονται λάθη στην χρήση της απόδειξης.

12. Στις Βασικές παραμέτρους εφαρμογής, στις αρχικές τιμές πελατών - προμηθευτών, προστέθηκε τα πεδίο  Αρχικός Κωδικός Λογιστικής (και στους πελάτες και στους προμηθευτές). Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να ορίζετε τον συνηθέστερο κωδικό λογιστικής για τους πελάτες - προμηθευτές.

13. Κατά την καταχώρηση παραστατικού ή παραγγελίας, αν δεν υπάρχει Υπεύθυνος στην καρτέλα (του πελάτη ή του προμηθευτή) βρίσκει τον υπεύθυνο από τον αντίστοιχο συναλλασσόμενο από το CRM.

14. Στην καταχώρηση παραστατικού με είδη που παρακολουθούν Χρώμα/Μέγεθος η εφαρμογή ελέγχει την ποσότητα ανά χρώμα/μέγεθος στα παραστατικά που πρέπει.


CRM
1. Στην Αρχειοθέτηση προστέθηκε η δυνατότητα επικοινωνίας με συσκευές συμβατές με το TWΑIN driver (scanner και web cams).
Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η εισαγωγή εικόνων απευθείας στο πρόγραμμα από μία τέτοια συσκευή, επιταχύνοντας  εργασίες αποθήκευσης Εικόνων.

2. Προστέθηκε ο Κεντρικός Πίνακας, "Υποκατηγορίες Έργων".

3. Στα πρότυπα έργα και τις διαδικασίες προστέθηκε η υποκατηγορία του έργου. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πλέον μεγαλύτερη δυνατότητα στην κατηγοριοποίηση των έργων.

Τα ενεργά Πρότυπα έργα (αυτά που μπορεί ο χρήστης να επιλέξει) αναφέρονται σαν "Λειτουργίες" πλέον. Τα υπόλοιπα είναι οι Διαδικασίες οι οποίες δεν έχουν ακόμη γίνει Λειτουργίες.

4. Τροποποιήθηκε ο Επεξεργαστής Διαδικασιών ώστε ο χρήστης να μπορεί
  α. να διαχειρίζεται ξεχωριστά τις Διαδικασίες και τις Λειτουργίες,
  β. να αντιγράφει μία Διαδικασία ή μία Λειτουργία.

5. Στα Είδη, Σκοπούς και Καταστάσεις Δραστηριοτήτων προστέθηκε το πεδίο Διαδοχή. Αυτό ορίζει την διαδοχή με την οποία εμφανίζονται στην επιλογή τους μέσα στις δραστηριότητες.

6. Στις πρότυπες Δραστηριότητες και τις Διαδικασίες - Λειτουργίες, προστέθηκε η διαδοχή. Και εδώ ορίζει την διαδοχή με την οποία εμφανίζονται στις επιλογές οι αντίστοιχες λίστες.

7. Στην Δραστηριότητα, στο tab "Έργο-Ποσά-S/N-Είδος" προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής είδους από την αποθήκη.

8. Οι θέσεις οργανογράμματος τροποποιήθηκαν ώστε να μπορεί ο χρήστης
   α. Να καταγράψει τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης
   β. Να ορίζει βασικές λειτουργίες και κανάλια ενημέρωσης για την θέση
   γ. Για κάθε θέση εργασίας να καταγράφει τα προσόντα και τις υποχρεώσεις της
   δ. Για κάθε λειτουργία της θέσης εργασίας να μπορεί να ορίσει αν θα εκτελεί μία πρότυπη Δραστηριότητα.

9. Στις Βασικές Παραμέτρους του CSM προστέθηκε το πεδίο "Πρώτα ψηφία Κωδικού Extranet". Εδώ ορίζετε τα πρώτα ψηφία που θέλετε να έχει ο κωδικός extranet της κάθε εγγραφής που καταχωρείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται με τον Κωδικό της καρτέλας στην περίπτωση που δεν δώσετε τίποτα στην καταχώρηση.

10. Στον Τηλεφωνικό κατάλογο προστέθηκαν τα πεδία "Κωδικός Extranet" και "Συνθηματικό Extranet". Αυτά είναι χρήσιμα για να κάνει login το συγκεκριμένο πρόσωπο στο site σας.

11. Στην Διαχείριση "Έργων Λειτουργιών" και των "Εργασιών" τους, αν υπήρχε ασυμφωνία της κατάστασης με τις καταστάσεις των Δραστηριοτήτων το πρόγραμμα έβγαζε απλά ενημερωτικό μήνυμα. Τώρα το μήνυμα είναι απαγορευτικό στην καταχώρησης του έργου ή της εργασίας.

12. Στο Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων, τροποποιήθηκε το δεξί μέρος της οθόνης ώστε να εμφανίζονται για κάθε Δραστηριότητα τα οικονομικά στοιχεία του προσώπου που αφορά. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε άμεση οικονομική ενημέρωση για το πρόσωπο με το οποίο πρόκειται να συναλλαγούμε.

13. Στην καταχώρηση Δραστηριότητας, προστέθηκε button με το οποίο επιλέγετε άμεσα τον υπεύθυνο του προσώπου σαν Χρήστη της Δραστηριότητας.

14. Στο ημερολόγιο Δραστηριοτήτων προστέθηκε το button "Μαζική Καταχώρηση Πρότυπης Δραστηριότητας". Με αυτήν την νέα επιλογή, μπορείτε να καταχωρείτε μία Δραστηριότητα στους χρήστες μίας θέσης (Λογικού ή Εργασίας) με μία κίνηση.

15. Στο πλάνο Δραστηριοτήτων, αρχικά μπαίνοντας, δεν είναι τσεκαρισμένο το "Όλες οι ώρες του Πλάνου". Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζονται μόνο οι ώρες που είναι κλισμένες.

16. Στις Δραστηριότητες προστέθηκε η δυνατότητα να κάνει ο χρήστης μαζική αλλαγή στα πεδία :
Είδος, Σκοπό, Κατάσταση και Ημερομηνία έναρξης.

17. Στον επεξεργαστή Λειτουργιών προστέθηκαν οι επιλογές (buttons)
    α. Events Λειτουργίας: Εμφανίζει όλα τα events της εφαρμογής που μπορεί να ενεργοποιήσουν μία Λειτουργία. Σε αυτά εμφανίζονται με άλλο χρωματισμό τα events που ενεργοποιείται η Λειτουργία που διαχειρίζεστε. Μέσα από αυτήν την λίστα με απλό τρόπο (διπλό κλικ στο event) μπορείτε να "δέσετε" σε ένα event την Λειτουργία.
    β. Εκστρατείες Λειτουργίας: Εμφανίζεται η Λίστα με όλες τις Εκστρατείες που χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη Λειτουργία.
    γ. Επιλογές Λειτουργίας : Εμφανίζει λίστα με τις Θέσεις Εργασίας και τους Χρήστες που μπορούν να εκτελέσουν την Λειτουργία από τις "Λειτουργίες τους"

18. Στο Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων προστέθηκε το button "Επιπλέον Κριτήρια". Με αυτό μπορείτε να αποκλείσετε από την λίστα των Δραστηριοτήτων, Δραστηριότητες με συγκεκριμένη κατάσταση. Σας παρέχετε έτσι η δυνατότητα να διαχειρίζεστε στο ημερολόγιό σας ανάλογα τις Δραστηριότητες συγκεκριμένων καταστάσεων. Π.Χ. να μην εμφανίζονται οι εκτελεσμένες.

19. Στις αλληλουχίες Δραστηριοτήτων προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζετε ποιές Λειτουργίες μπορεί να εκτελέσει από την Δραστηριότητα ο χρήστης.

20. Στην οθόνη της Δραστηριότητας προστέθηκαν τα button
    α. Καταχώρηση Έργου Λειτουργίας: Εμφανίζεται η λίστα με τις Λειτουργίες που μπορείτε να ενεργοποιήσετε από την συγκεκριμένη Δραστηριότητα (όπως έχουν οριστεί στις Αλληλουχίες Δραστηριοτήτων). Επιλέγετε ποια θέλετε και ενεργοποιείται η καταχώρηση του νέου έργου. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η "συνέχιση" μίας Δραστηριότητας σε πολλά επιμέρους έργα (υπο-έργα).
    β. Έργα Λειτουργιών Δραστηριότητας:  Μπορείτε να δείτε όλα τα έργα που έχουν καταχωρηθεί από την συγκεκριμένη Δραστηριότητα αλλά να καταχωρήσετε και νέα.

21. Στις Δραστηριότητες των Διαδικασιών και Λειτουργιών, προστέθηκε η δυνατότητα να καταχωρείτε:
    α. S/N και είδος
    β. Προτεραιότητα
    γ. Προνόμιο
    δ. Υπηρεσίες και Υλικά

    Αυτά μεταφέρονται αυτόματα στις Δραστηριότητες που δημιουργούνται όταν  οι λειτουργίες δημιουργήσουν ένα Έργο.
Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να είναι πλέον πιο συγκεκριμένες οι Δραστηριότητες που θα δημιουργηθούν από μία Λειτουργία.

22. Από την οθόνη του έργου, στην Δράση "Παραλαβή S/N Έργου" αν δεν έχετε ορίσει S/N στο έργο, συνεχίζει την καταχώρηση Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να παραλάβετε για το έργο υλικό που δεν έχει S/N.

23. Στην οθόνη του έργου προστέθηκαν τα buttons
    α. Καταχώρηση Πελάτη
    β. Καταχώρηση Προσώπου
    γ. Καταχώρηση S/N
Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η άμεση ενεργοποίηση καταχωρήσεων νέων στοιχείων, από την καρτέλα του έργου.

24. Στην οθόνη της Δραστηριότητας προστέθηκαν τα buttons
    α. Καταχώρηση Πελάτη
    β. Καταχώρηση Προσώπου
    γ. Καταχώρηση S/N
Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η άμεση ενεργοποίηση καταχωρήσεων νέων στοιχείων, από την καρτέλα της Δραστηριότητας.

25. Στις Προσφορές προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζουμε σε ποιο έργο ανήκουν. Με αυτόν τον τρόπο, έχοντας ένα έργο έχουμε άποψη και τις προσφορές που έχουμε κάνει.

26. Μέσα από ένα Έργο μπορεί ο χρήστης να δει και να διαχειριστεί (στις Δράσεις του έργου) τις προσφορές που το αφορούν.

27. Στο CRM προστέθηκε η επιλογή "Portfolio MNG". Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει (ανά θέση λογικού, θέση εργασίας ή μεμονωμένο χρήστη):
    α. Σύνολο Δραστηριοτήτων: Τα σύνολα των Δραστηριοτήτων ανά Είδος, Σκοπό Κατάσταση
    β. Συναλλασσόμενοι Χωρίς Δραστηριότητα: Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να βρείτε για παράδειγμα τους  πελάτες που δεν έχουν Δραστηριότητα σε εκκρεμότητα στο επόμενο τρίμηνο.
    γ. Υπόλοιπα Συναλλασσόμενων: Οθόνη με τα συνολικά υπόλοιπα των συναλλασσόμενων (σαν πελάτες και προμηθευτές) με δυνατότητα καθορισμού Δραστηριότητας Είσπραξης - Πληρωμής.
    δ. Μη Εκπληρωθέντες Στόχοι: Εμφανίζει τους στόχους ανά κατάσταση. Μπορείτε να τους διαχειριστείτε.

28. Νέα επιλογή "Target MNG". Εμφανίζει οθόνη με δυνατότητα επιλογής:
    α. Κατηγορίες Marketing που συμμετέχουν
    β. Κατηγορίες Marketing που δεν συμμετέχουν
    γ. Κατηγορίες Επαγγελμάτων που συμμετέχουν
    δ. Κατηγορίες Επαγγελμάτων που δεν συμμετέχουν
Όταν επιλέξετε τις κατηγορίες που θέλετε εμφανίζει από το CRM τις εγγραφές που ταιριάζουν και που είναι και πελάτες, με οικονομικά στοιχεία (υπόλοιπο, συνολικό τζίρο, μέσο ετήσιο τζίρο, πρώτη τιμολόγηση)

29. Στον κεντρικό Πίνακα Παραμετροποίησης "Πόλεις" προστέθηκαν τα πεδία
    α. Νομός (επιλέγετε από τους Νομούς που έχετε ορίσει)
    β. ΤΚ από... έως. : Ορίζετε τα ΤΚ που έχει η πόλη.
    Πλέον στην καταχώρηση ενός Συναλλασσόμενου στο CRM, μπορείτε επιλέγοντας την Πόλη να βρείτε άμεσα και τον Νομό και την χώρα. Επίσης από το Τ.Κ. μπορείτε να βρείτε την Πόλη.

30. Στα Προϊόντα Ανταγωνιστών προστέθηκαν τα εξής:
    α. Πλεονεκτήματα
    β. Μειονεκτήματα
    γ. Στρατηγική Προώθησης
    δ. Στρατηγική Υποστήριξης
    ε. Οι κατηγορίες ομαδοποίησης που έχουν και τα είδη της αποθήκης μας (κατασκευαστής, ομάδα, υποομάδα κ.ο.κ.)
Επίσης ο χρήστης μπορεί να καταχωρεί:
    α. Αναλυτικά url που σχετίζονται με το προϊόν
    β. Αναλυτικές Τιμοληψίες (ημερομηνία και τιμή).

31. Στην Λίστα των Ανταγωνιστικών Προϊόντων, προστέθηκε η δυνατότητα (στις Δράσεις) για συγχώνευση δύο προϊόντων.

32. Στον Ορισμό των Διαδικασιών και των Λειτουργιών, στις Δραστηριότητές τους προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζει ο χρήστης το κείμενο επικοινωνίας που θα αποστέλλεται όταν δημιουργείται η Δραστηριότητα.
Με αυτόν τον τρόπο όταν μία δραστηριότητα δημιουργηθεί, αποστέλλει αυτόματα (μέσω του server επικοινωνίας) και ένα κείμενο (π.χ. με e-mail).
 
33. Εκστρατείες.
    Στις εκστρατείες προστέθηκαν τα πεδία
    α. Περιγραφή Στόχου: για καταγραφή του στόχου της συγκεκριμένης εκστρατείας.
    β. Πλήθος και Αξία Στόχου: Ορίζονται από τον υπεύθυνο της εκστρατείας και προκύπτουν από το Marketing Plan που αφορά στην εκστρατεία
    γ. Έκταση της εκστρατείας : Ενημερώνεται αυτόματα και αφορά στον πλήθος των συναλλασσόμενων της εκστρατείας.
    δ. Κόστος εκστρατείας (ώρες και βάρος): Ενημερώνεται αυτόματα από τις Δραστηριότητες της Εκστρατείας από τις ώρες διάρκειας και το βάρος της κάθε δραστηριότητας. 

Επίσης προστέθηκε το tab "Εξέλιξη Εκστρατείας". Εδώ εμφανίζονται τα έργα της εκστρατείας με τα σύνολα των παραγγελιών και των παραστατικών τους.
   

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
1. Κατά την καταχώρηση ενός νέου εργαζόμενου δημιουργούνται αυτόματα
   α. Καρτέλα στο CRM.
   β. Λογαριασμός στο Λογιστήριο για την παρακολούθηση των πληρωμών του.

2. Στην οθόνη του εργαζόμενου προστέθηκαν buttons
   α. Οικονομική Καρτέλα
   β. Αποδείξεις
   γ. Πρόσωπο CRM.

3. Στις Βασικές Παραμέτρους της Μισθοδοσίας μπορείτε να ορίσετε:
   α. Την Κατηγορία Marketing στην οποία θα ανήκουν οι εργαζόμενοι όταν καταχωρούνται στο CRM
   β. Τον Κ.Κ. Λογαριασμών που θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή για να πιστώνει τους εργαζόμενους, στο κλείσιμο της μισθοδοσίας.

4. Στην οθόνη του Αρχείου Μισθοδοσίας, από το button "Υπολογισμός" αυτόματα η εφαρμογή ανοίγει το παράθυρο Υπολογισμού Μισθοδοσίας περιόδου. Στην περίπτωση που ο τύπος που έχετε επιλέξει είναι "Αναδρομικά" εμφανίζει το παράθυρο υπολογισμού των αναδρομικών.

Επίσης προστέθηκαν τα button:
    α. Κλείσιμο Εγγραφών. Κλείνει τις εγγραφές της περιόδου και ενημερώνει τους εργαζόμενους με τα ποσά που έχουν υπολογιστεί.
    β. Ακύρωση Κλεισίματος. Ακυρώνει ένα κλείσιμο.

5. H ΑΠΔ πλέον υπολογίζει μόνο τις κλεισμένες εγγραφές μισθοδοσίας, για αποφυγή λαθών.

6. Στους πίνακες παραμετροποίησης προστέθηκε ο Πίνακας "Κωδικοί Λογιστικής Ανά ΚΠΚ". Εδώ  ορίζετε τους Κωδικούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην δημιουργία του άρθρου της Μισθοδοσίας.


MIS
1. Νέα επιλογή "Δείκτες CRM". Εδώ υπάρχουν οι επιλογές :
   α. "Δραστηριότητα", που απεικονίζει την δραστηριότητα της επιχείρησης, βάση των Δραστηριοτήτων του CRM.
   β. "Αποδοτικότητα", που απεικονίζει τον τζίρο ανά υπεύθυνο και ομάδα ειδών.
   γ. "Αποτελεσματικότητα", που απεικονίζει τον τζίρο σε αντιδιαστολή με τον στόχο του κάθε χρήστη.

2. Νέα επιλογή "Servers". Εδώ ενεργοποιούνται όλοι οι Servers της εφαρμογής. Πρώτος Server είναι αυτός που ενημερώνει την τοπική εφαρμογή με τα Εξωτερικά Γεγονότα και αποτελεί μέρος του "Μηχανισμού Διαχείρισης Γεγονότων".

3. Στους Λογιστικούς Δείκτες προστέθηκαν :
   α. Σύγκριση ERP - Γενικής Λογιστικής. Προσφέρει γρήγορη βοήθεια στην ανεύρεση ασυμφωνιών μεταξύ Γενικής Λογιστικής και ERP.
   β. Έλεγχος Γέφυρας. Βοηθάει στον έλεγχο των εγγραφών που έχουν προκύψει στην Γενική Λογιστική από γέφυρα με το ERP.
   γ. ΦΠΑ Χρήσης. Κατάσταση ελέγχου για το ΦΠΑ.

4. Νέα Επιλογή Συγκρίσεις. Εδώ εμφανίζονται συγκρίσεις για τα οικονομικά στοιχεία του ERP.
Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει σύγκριση τζίρων - εισπράξεων - πληρωμών ανά έτος, μήνα, εβδομάδα και συνδυασμό αυτών.

5. Νέα Επιλογή "MIS Αποθήκης".
    α. Πωλήσεις Είδους Ανά Πελάτη/Ιδιοκτήτη: Εμφανίζει σε περίοδο τους πελάτες που έχουν αγοράσει ένα είδος. Για τα είδη που έχουν κινήσεις και S/N εμφανίζει τον ιδιοκτήτη τους. Επίσης εμφανίζει ποια έχουν Ενεργή Σύμβαση και ποια όχι.