29/03/2006    PS.08.04.30 V3.00 R001 Pegasus Color Size Extranet V3.00 dbPegasus
Η εφαρμογή PS.08.04.30 V3.00 R001 Pegasus Color Size Extranet V3.00 dbPegasus είναι πλέον διαθέσιμη. Είναι το πρόγραμμα μηχανογράφησης εμπορικών επιχειρήσεων Ενδυσης και Υπόδησης.