20/01/2009    PS.11.01.31 V3.10 R003 Pegasus cMarket Extranet V3.10 dbPegasus: Νέα Ανανέωση R003

 

Είναι διαθέσιμη από σήμερα η νέα ανανέωση για την Εφαρμογή Διαχείρισης Περιπτέρων - Mini Market PS.11.01.31 V3.10 R003 Pegasus cMarket Extranet V3.10 dbPegasus

Ο βασικός σκοπός αλλά και η επιτυχία της νέας ανανέωσης είναι ότι πλέον αυτοματοποιήθηκαν οι εξής διαδικασίες: Αναπαραγγελία, Παραγγελία ειδών σε προμηθευτές και Eισαγωγή των τιμών των προμηθευτών.
Εντοπίσαμε ακριβώς τον χρόνο και τον κόπο που απαιτεί η κάθε από τις παραπάνω διαδικασίες (Μεγάλο πλήθος ειδών, υπολογισμοί τιμών κτλ), και σήμερα μπορούμε να δώσουμε τη λύση με έτοιμες, λειτουγικές και απλές διαδικασίες.

  • Διαχείριση Ελληνικού και Ξένου Τύπου (Παραλαβές - Επιστροφές). Ειδική διαδικασία επανυπολογισμού της τιμής κόστους για περιοδικά με ίδιο barcode και άλλη τιμή (π.χ. με DVD Δώρο)
  • Διαχείριση Αναπαραγγελίας σε 5 διαφορετικές περιόδους (π.χ. Καλοκαίρι, Χειμώνα)
  • Αυτόματη Καταχώρηση Παραγγελίας Προμηθευτή από το ειδικό μενού της αναπαραγγελίας
  • Αμεση αποστολή της Παραγγελίας Προμηθευτή με Εmail
  • Ορισμός Εισαγωγής Τιμοκαταλόγων από Αρχείο
  • Αυτόματο Ανοιγμα Αγνώστων Κωδικών

Επιπρόσθετα δίνουμε λύση και στο θέμα της απογραφής των ειδών σας! Με την νέα εκτύπωση "Απεικόνιση Αποθήκης" μπορείτε πολύ εύκολα να κάνετε απογραφή με βάση τη θέση των ειδών στα ράφια σας!!

Μοναδική Καινοτομία: Στο κλείσιμο κάθε βάρδιας, το σύστημα αυτόματα υποχρεώνει τον χειριστή να προβεί σε δήλωση απογραφής κάποιων ειδών νέων αλλά και παλαιότερων.
Αυτόματα γίνεται διορθωτική κίνηση απογραφής και ενημερώνεται το υπόλοιπο της αποθήκης. Ετσι κάθε μέρα κάνετε ουσιαστικά διόρθωση της αποθήκης σας και ο πονοκέφαλος της απογραφής γίνεται πλέον μέρος της εργασίας του χειριστή της κάθε βάρδιας!!!

Δείτε Αναλυτικότερα τις αλλαγές που περιέχει η νέα ανανέωση


MAIN


1) Νέα Εκτύπωση Αποθήκης: Οικονομική Ανάλυση Ειδών (Κόστος - Κέρδος). Εκτύπωση του πραγματικού κόστους και του πραγματικού κέρδους των πωληθέντων ειδών σε οποιαδήποτε περίοδο.

2) Nέα Εκτύπωση Αποθήκης: Απεικόνιση Αποθήκης. Εκτύπωση των ειδών σχηματικά ανά ράφι και εκτύπωση θυρίδας τοποθέτησης για ένα μέρος του ραφιού. Η συγκεκριμένη εκτύπωση σας παρέχει 
λεπτομερή απεικόνιση των προιόντων στην αποθήκη και σας βοηθάει να τα εντοπίζεται και να τα καταγράφετε με ευκολία. 

3) Στα Είδη της αποθήκης μπορείτε να ορίσετε την θέση τους (χωροταξικά) στο κατάστημά σας. Έτσι για κάθε είδος μπορείτε να ορίσετε μία ή περισσότερες θέσεις, ράφια και θυρίδες (ραφιών) στις οποίες
έχετε τοποθετημένο το είδος. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε ΑΜΕΣΑ να ξέρετε που είναι το κάθε είδος τοποθετημένο.

4) Στους Βοηθητικούς Πίνακες προστέθηκαν επιλογές για να ορίζετε Θέσεις Τοποθέτησης, Ράφια Τοποθέτησης και Θυρίδες Τοποθέτησης Ειδών.

5) Στην Διαχείριση της αποθήκης (κανονικά ή από πολλαπλή) μπορείτε κάνοντας διπλό κλικ σε κάποιο από τα ΑΜΕΣΑ διαχειριζόμενα πεδία (π.χ. τιμή κόστους), να διαχειριστείτε 
το επιλεγμένο πεδίο διαδοχικά για όλα τα είδη της λίστας.

6) Στην Διαχείριση της Αποθήκης και στις Ιδιότητες της Οθόνης POS μπορείτε να ορίσετε την Διαδοχή Εμφάνισης. Ετσι μπορείτε να ορίζετε μικρότερη διαδοχή στα είδη μίας ομάδας που κινούνται
περισσότερο από τα υπόλοιπα ώστε να εμφανίζονται πρώτα προς πώληση.

7) Στις Παραμέτρους της Εφαρμογής ορίζετε το προεπιλεγμένο είδος παραστατικού για κάθε νέα αγορά.

8) Στην αποθήκη προστέθηκε το πεδίο " Στρογγ/ση προς τα πάνω ". Μία επιπλέον επιλογή για τον αυτόματο υπολογισμό της αναπαραγγελίας των ειδών σας. Πλέον μπορείτε να παραγγέλνετε
5άδες, 10άδες κ.ο.κ. ακόμα και αν έχετε μόνο 1 προς παραγγελία (π.χ. ειδικά προϊόντα όπως πούρα)

9) Νέα μοναδική δυνατότητα εισαγωγής τιμών από αρχείο. Ειδικό μενού απ' όπου ορίζονται οι στήλες του αρχείου προς εισαγωγή (Μενού Υποστήριξη).
Δυνατότητα ενημέρωσης βασικών και δευτερεύοντων ειδών (Ειδικοί Κωδικοί). Αυτόματο άνοιγμα άγνωστων κωδικών και τοποθέτηση σε επιλεγμένη ομάδα/ υποομάδα.

CLIENT

1) Στην οθόνη πωλήσεων περιπτέρου (Προγραμματιζόμενα μόνο) τα κάτω πλήκτρα  έγιναν ακόμη μεγαλύτερα και με κενά ανάμεσά τους για μεγαλύτερη ευχρηστία. Τα
πάνω έγιναν πλέον 36, λίγο μεγαλύτερα και με κενά ανάμεσά τους. Τέλος προστέθηκε το πλήκτρο Αλλαγή Τιμής.

2) Στις παραμέτρους της εφαρμογής μπορείτε να ορίσετε σε ποιες ομάδες ειδών θα επιτρέπεται η ΑΛΛΑΓΗ τιμής. Η επιλογή αυτή θα σας φανεί πολύ χρήσιμη για την παρακολούθηση των πωλήσεων των
περιοδικών όπου για το ίδιο barcode έχουμε διαφορετικές τιμές (π.χ. με ή χωρίς DVD δώρο). Εδώ αλλάζοντας την τιμή πώλησης γίνεται αυτόματη αλλαγή της τιμής κόστους του είδους (μόνο για την συγκεκριμένη κίνηση).
Ο υπολογισμός της νέας τιμής κόστους γίνεται με βάση το ποσοστό % Markup που έχετε δηλώσει για την τιμή λιανικής του συγκεκριμένου είδους στην αποθήκη.
(Η πληροφορία αυτή μεταφέρεται στο Στατιστικό Κινήσεων Ανά Χρήστη για να έχετε την σωστή πληροφορία του Κέρδους και του Κόστους των πωληθέντων)

3) Αλλαξε η λίστα των Βαρδιών για να είναι εμφανές το ονοματεπώνυμο του χρήστη βάρδιας.

4) Σε MΑΙΝ και CLIENT έγινε αλλαγή όλων των οθονών με μεγαλύτερα γράμματα στις λίστες καθώς και με έντονο πορτοκαλί χρώμα για την επιλεγμένη γραμμή προς διαχείριση.
Απαραίτητη αλλαγή για την καλύτερη εμφάνιση των στοιχείων σε πολλές οθόνης αφής, όπου η παλιά άσπρη γραμμή δεν ήταν ευδιάκριτη.

5) Πριν την εισαγωγή στην οθόνη πωλήσεων δίνετε τον χρήστη εισαγωγής.

6) Στις παραμέτρους της εφαρμογής (Καρτέλα Οθόνη Πωλήσεων) μπορείτε να ορίσετε πλέον αν τα 4 ειδικά πλήκτρα θα προσθέτουν στην τιμή μονάδας ή στην ποσότητα του επιλεγμένου είδους.

7) Στις παραμέτρους της εφαρμογής προστέθηκε η επιλογή "Ταξινόμηση ομάδων - υποομάδων με διαδοχή"

8) Προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού χρήστη MASTER ο οποίος μπορεί να σβήνει κινήσεις και αποδείξεις του POS. Εδώ αν η κίνηση έχει ήδη μεταφερθεί και στο MAIΝ
γίνεται και εκεί παράλληλη διαγραφή των κινήσεων και οι απαραίτητες ενημερώσεις στην αποθήκη (Ισχύει μόνο για την Online καταχώρηση των πωλήσεων στο MAIN)

9) Στις παραμέτρους του POS και στην καρτέλα Βάρδιες προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού μίας " μίνι " απογραφής ειδών κατά το κλείσιμο της κάθε βάρδιας. Ορίζετε το πλήθος των ειδών που θα απογραφούν (νέα και παλιά).
Τα είδη που εμφανίζονται προς απογραφή είναι ΤΥΧΑΙΑ κάθε φορά και αυτό εξασφαλίζει τελικά την τμηματική απογραφή όλων των ειδών της αποθήκης σας. Μέσω της διαδικασίας της απογραφής, υπάρχει δυνατότητα ΑΜΕΣΗΣ και ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ καταχώρησης των διαφορών στην αποθήκη σας (για να έχετε σωστό υπόλοιπο) και αυτόματη χρέωση του ταμείου με τυχόν ελλείματα.

 


638_cv_new_001_1024
Εικ1. Το κεντρικό Μενού της Εφαρμογής

 

638_cv_new_002_1009

Εικ.2 Διαχείριση της αποθήκης - Αμεση αλλαγή τιμών/ πεδίων με πράσινο χρώμα

638_cv_new_003_910

Εικ3. Διαχείριση των στοιχείων ενός είδους

638_cv_new_004_680

Εικ4. Διαχείριση της εμφάνισης ενός είδους στην οθόνη πωλήσεων

638_cv_new_005_522

Εικ4. Ορίζοντας θέση - ράφι σε ένα είδος

638_cv_new_006_1014

Εικ5. Υπολογισμός Αναπαραγγελίας ειδών - Αυτόματη καταχώρηση παραγγελίας σε προμηθευτή

638_cv_new_007_902

Εικ6. Αποστολή email σε προμηθευτή με τα είδη της παραγγελίας

638_cv_new_008_1021

Εικ8. Η οθόνη πωλήσεων μόνο με προγραμματιζόμενα πλήκτρα