03/12/2007    Σχολείο ενημέρωσης των "Hermes CSS"
Δημιουργήθηκε η επιλογή "Hermes CSS", η οποία θα αποτελέσει το κέντρο ενημέρωσης αλλά και εκπαίδευσης για τα Hermes CSS. Περιλαμβάνει τα CSS των Skins, το CSS School, το How to Skin και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα Hermes CSS.