04/07/2005    Σύνδεση Pegasus με την ταμειακή Eurosmart

Δημιουργήθηκε ο Pegasus POS Server (PPS) για την επικοινωνία του Pegasus με την ταμειακή eurosmart Η τεχνολογία κατασκευής του PPS είναι τέτοια που επιτρέπει στην ταμειακή να χρησιμοποιείται δικτυακά από τις εφαρμογές Pegasus για την εκτύπωση αποδείξεων. Με την χρήση του PPS για την Eurosmart μπορείτε μέσα από οποιαδήποτε εφαρμογή Pegasus να χρησιμοποιήσετε την ταμειακή σαν φορολογικό εκτυπωτή.