29/08/2005    Σύνδεση του Pegasus με την Ταμειακή SAREMA

Δημιουργήθηκε ο Pegasus POS Server (PPS) για την επικοινωνία του Pegasus με την ταμειακή μηχανή SAREMA. Η τεχνολογία κατασκευής του PPS είναι τέτοια που επιτρέπει στην ταμειακή να χρησιμοποιείται δικτυακά από τις εφαρμογές Pegasus για την εκτύπωση αποδείξεων. Με την χρήση του PPS για την Sarema μπορείτε μέσα από οποιαδήποτε εφαρμογή Pegasus να χρησιμοποιήσετε το ταμειακό σαν φορολογικό εκτυπωτή.