12/07/2005    Σύνδεση του Pegasus V 3.00 με τον OPOS driver της Micrelec

Δημιουργήθηκε ο Pegasus POS Server (PPS) για την επικοινωνία του Pegasus με τα ταμειακά συστήματα της Micrelec. Ο PPS χρησιμοποιεί τον oPOS driver της εταιρείας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την επικοινωνία με όλες τις ταμειακές μηχανές, φορολογικούς εκτυπωτές και ΑΔΗΜΕ (EJR450, SY550, fiscal printers, ΑΔΗΜΕ) που στηρίζονται στο H/W της Micrelec. Η τεχνολογία κατασκευής του PPS είναι τέτοια που επιτρέπει στην ταμειακή να χρησιμοποιείται δικτυακά από τις εφαρμογές Pegasus για την εκτύπωση αποδείξεων. Με την χρήση του PPS για τον oPOS Driver της Micrelec μπορείτε μέσα από οποιαδήποτε εφαρμογή Pegasus να χρησιμοποιήσετε το ταμειακό σαν φορολογικό εκτυπωτή.